SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:

 • Dowiesz się w jaki sposób budować swój autorytet jako lider wspierający zespół w osiąganiu celów.
 • Nauczysz się komunikować wizję i cele w sposób angażujący dla pracowników.
 • Będziesz potrafił rozpoznawać poziom dojrzałości zawodowej swoich pracowników dopasowując swój styl działania i motywowania do sytuacji
 • Nauczysz się korzystać z narzędzi komunikacji menadżerskiej zwiększając efektywność rozmów z zespołem.
 • Dowiesz się jak dobierać motywatory pozafinansowe do potrzeb swojego zespołu, oraz co wzmacnia ich wpływ na postawę pracowników.
 • Nauczysz się prowadzić rozmowy motywacyjne ukierunkowane na pozyskanie zaangażowania pracowników
 • Poznasz sposoby pracy z osobami wypalonymi, roszczeniowymi, bądź o zmiennej motywacji.

TERMINY SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

 • budowanie relacji i współodpowiedzialności
 • reagowanie na zmiany i zarządzanie zmianami
 • nastawienie na cele i zadania, gwarantowanie wyników
 • ustalanie zasad i ich przekazywanie
 • egzekwowanie zasad
 • formułować i "sprzedawanie" wizji
 • przekazywania informacji, z którymi się nie identyfikujemy, a należy je przekazać - motywowanie do działania
 • prowadzenie twardych i miękkich rozmów menedżerskich
 • przekazywanie niepopularnych wiadomości.
 • motywowanie jako proces
 • dlaczego pracownicy pracują - mity o motywowaniu
 • co robić, by ludziom się chciało - podstawy motywowania wynikające z poziomów dojrzałości pracowników
 • budowanie motywującej kultury organizacyjnej w firmie
 • podstawowe pojęcia - motywacja, cel, potrzeba
 • co motywuje pracowników: czynniki motywujące i higieniczne, motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • adekwatność sposobu motywowania - trzy dominujące potrzeby (osiągnięć, dominacji, społeczne), główne teorie motywacyjne
 • umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej
 • osobowość pracownika a motywatory (przykłady podane przez uczestników)
 • motywacja finansowa i poza finansowa - cafeterie motywatorów
 • zadania a cele
 • motywujące przekazywanie zadań, zlecanie zadań, monitorowanie ich wykonania i egzekwowanie
 • motywujące przekazywanie celów
 • motywujące delegowanie - sztuka delegowania oparta na dojrzałości pracowniczej
 • Dlaczego warto prowadzić spotkania w firmie
 • Spotkania jako możliwość zarządzania obiegiem informacji w firmie.
 • Spotkania - jaki temat, kogo zaprosić, jak zorganizować, jak prowadzić
 • Jak dbać o sprawny przebieg zebrania

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TO SZKOLENIE?

KLUCZ DO PRZYWÓDZTWA

Skuteczny przywódca zadaje sobie trzy pytania: "Co jest dobre dla firmy?", "Co należy zrobić? oraz "Jak to zrobić?". Pozyskuje wiedzę korzystając min. z zasobów swojego zespołu a następnie przekształca ją w skuteczne działania. Podczas warsztatu trenujemy taki model przywództwa, który pozwali menadżerom powiązać pomysły z możliwościami korzystając z potencjału zespołu.

DOSTARCZAMY NARZĘDZI KOMUNIKACJI MENADŻERSKIEJ

Podczas warsztatu trenujemy rozmowy na temat ustalania i weryfikowania celów, komunikowania wizji i oczekiwań lidera. Proponujemy testowanie sprawdzonych modeli komunikowania się w wymagających menadżersko sytuacjach. Przykładem tego typu sytuacji jest komunikowanie niepopularnych wiadomości, decyzji lub zmian w zespole.

PRZYWÓDCA, KTÓRY INSPIRUJE

Efektywne zespoły cechuje kreatywność w poszukiwaniu najlepszej metody realizacji wyznaczonego celu. Dlatego na szkoleniu trenujemy sposoby inspirowania pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań i brania odpowiedzialności za swoje działania.

ZAUFANIE

Skuteczni menedżerowie wiedzą, że mają autorytet dzięki zaufaniu, jakim cieszą się w firmie. Proces budowania zaufania w organizacji jest strategiczny dla uzyskania zaangażowania pracowników. Podczas szkolenia z przywództwa przyglądamy, które czynniki mają na to wpływ.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia: Trójmiasto (szczegóły wkrótce)

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12