Zarządzanie projektami - narzędziownia project managera (szkolenie online)

Uzbrajamy Project Managerów w zestaw sprawdzonych narzędzi i uczymy jak ich używać, by zapewnić sukcesu projektu. Szkolenie to zestaw best practices - "krok po kroku" przeprowadza przez kluczowe momenty cyklu życia projektu.

Szkolenie odbędzie się online - podzielone na dwa spotkania:

18.05.2020 (3 godziny szkolenia – przerwa – 3 godziny szkolenia)

25.05.2020 (3 godziny szkolenia – przerwa – 3 godziny szkolenia)


Zgłoś udział:

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

BEST PRACTICES

Dowiesz się, jak w praktyce dopasować narzędzia do specyfiki projektu i jego otoczenia organizacyjnego. Trener (praktyk tematu, doświadczony project manager) podzieli się swoimi 'best practices' dostępnych metodyk.

WYBRANE NARZĘDZIA

Stawiamy na te narzędzia, które pozwolą ci udoskonalić swój sposób działania lub "wystartować" z własnym projektem. Podczas szkolenia doświadczysz przejścia przez wszystkie etapy projektu: od fazy definiowania do fazy zamknięcia. Wspólnie zaplanujemy wybrany projekt oraz plany: komunikacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania interesariuszami.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest, a czym nie jest Projekt - pułapki, dobre praktyki
 • Na czym połamali sobie zęby inni: kontekst projektu, jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów

Definiowanie i zarządzanie wymaganiami

 • Definiowanie podstawowych parametrów i celów biznesowych projektu
 • Wymagania - jak powinny wyglądać dobre wymagania, co robić w sytuacji braku wymagań
 • Dobre kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań
 • Analiza interesariuszy - Pole sił projektu - jak ich zidentyfikować i co z nimi robić
 • Karta projektu - does and don't

Planowanie

 • Macierz rozdziału odpowiedzialności
 • Planowanie kosztów poszczególnych zadań, planowanie rezerwy kierowniczej
 • Wybrane narzędzia np. Gantt chart, Diagram Sieciowy i Ścieżka Krytyczna
 • Kompresja harmonogramu projektu i jego optymalizacja
 • Wyznaczanie kamieni milowych oraz planowanie dostępności zasobów w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem jako sposób na motywowanie zespołu
 • Skala ryzyka w stosunku do projektu
 • Kreatywne metody identyfikacji ryzyka - burza mózgów, listy kontrolne i inne
 • Podejmowanie racjonalnych decyzji w sytuacji niepewności - praktyczne metody
 • Ustalanie rezerw na różne ewentualności, plany "na wypadek"
 • Planowanie oceniania ryzyka, czyli jak się w tym nie pogubić
 • Zagrożenie chaosem w wymaganiach
 • Zmiany jako drugi najpoważniejszy problem w prowadzeniu projektów
 • Korzenie "chętnego" i "niechętnego" podejścia do zmian
 • Wzorcowy proces kontroli zmian
 • Jak dobrze rozpocząć, żeby dobrze skończyć
 • Śledzenie postępów i wyznaczanie nowych ścieżek krytycznych
 • Formalne zamknięcie projektu i celebracja sukcesu
 • Lessons Learned - zbieranie doświadczeń na przyszłość

Szkolenie, dzięki specyficznemu układowi, dostosowane jest do szerokiej grupy odbiorców:

 • przygotowuje tych, którzy jeszcze nie realizowali projektów w praktyce,
 • porządkuje wiedzę uczestników, którą zdobyli poprzez dotychczasowe działania,
 • inspiruje do wypracowania i wdrożenia bądź odświeżenia rozwiązań wewnątrz organizacji.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, dlatego będziesz potrzebować komputera z dostępem do internetu i działającą kamerą, a także słuchawek lub systemu audio w laptopie.

Wirtualna klasa da ci możliwość interakcji i komunikacji z prowadzącym i grupą. Dyskusja i ćwiczenia to część szkolenia.

DOFINANSOWANIE

Na nasze szkolenia otwarte można pozyskać nawet 80% dofinansowania poprzez BUR (Bazę Usług Rozwojowych). Możliwość ta dotyczy właścicieli i pracowników średnich i małych firm, a także mikroprzedsiębiorstw (szczegółowe informacje).

Przejdź do listy naszych szkoleń otwartych w BUR >>