Zarządzanie ryzykiem w projekcie - nie czekaj na kryzys

Przygotuj się do skutecznego zarządzania ryzykiem w projektach. Nie czekaj na kryzys - identyfikuj zagrożenia i zapobiegaj im!

TERMINY SZKOLEŃ

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania Miejsce Cena Rezerwacje
22/11/2019 22/11/2019 1 dzień Warszawa 1000 zł ZAREZERWUJ
ZAREZERWUJ

NIE ODPOWIADA MI ŻADEN TERMIN

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

Z DUŻEGO OBRAZKA

Podczas szkolenia poznasz przebieg całego procesu zarządzania ryzykiem. Nauczysz się identyfikować ryzyka wynikające z działalności procesowej i projektowej. Omówimy i przećwiczymy planowanie zasad komunikacji związanej z ryzykami na wszystkich szczeblach.

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Doświadczysz na czym polega zarządzanie ryzykiem. Pracując na wybranych case studies, nauczysz się budować plany reakcji na ryzyko, uwzględniając przy tym efektywność proponowanych działań w procesie zarządzania projektem.

WACHLARZ NARZĘDZI

Poznasz narzędzia identyfikacji i zarządzania ryzykiem, tj.: Rejestr Ryzyk, 9 okien, burza mózgów i diagram Ishikawy. Podczas szkolenia trenujemy też jakościową i ilościową metodę analizy ryzyka i tworzenie macierzy ryzyk.

To szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej do certyfikacji wg standardu IPMA w zakresie zarządzania ryzykami projektowymi.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Pojęcie projektu, procesu i działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 
 • Jak korzystać z doświadczeń procesowych, zdefiniowanych procedur dla uzyskania wysokiej jakości prowadzonych projektów
 • Czym jest ryzyko
 • Różnica między ryzykiem a kryzysem
 • Ryzyka wynikające z działalności procesowej i projektów
 • Zarządzanie ryzykiem - odpowiedzialność menadżera i pracownika
 • Analiza parametrów ogólnych projektu, kontekstu organizacyjnego i otoczenia biznesowego
 • Określanie poziomu ryzyka dla całego projektu
 • Definiowanie poziomu budżetu ryzyka
 • Analiza jakościowa ryzyk - określenie ich wielkości względem skali projektu i apetytu na ryzyko
 • Analiza ilościowa ryzyk - pomiar ryzyka wyrażony w wartości finansowej
 • Tworzenie Planu Zarządzania Ryzykiem
 • Minimalizowanie skali rozpoznanych ryzyk, ich eliminacja i plany awaryjne
 • Jak włączyć Plan Zarządzania Ryzykiem w prace projektu

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w jednodniowym szkoleniu oraz lunch, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia

Warszawa: Golden Floor Airport (Centrum konferencyjno-szkoleniowe), ul. Komitetu Obrony Robotników 45B (sala na parterze)

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12