23.04.2018

BIM Manager – praca szuka człowieka

BIM (Building Information Modeling) - ten skrót od 2 lat jest niesłychanie „modny” w branży budowlanej.

Jednak teraz nabiera nowego znaczenia ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój cyfryzacji i jej wpływ na budownictwo, jak również rosnącą świadomość tej branży. Co za tym idzie wśród firm, które wdrażają lub mają zamiar wdrażać tę technologię, niezwykle popularne stało się stanowisko BIM Managera. BIM Manager postrzegany jest jako taki "bimowy" inżynier od wszystkiego: wdroży, przeszkoli, zainstaluje, "zamodeluje", skoordynuje, przygotuje dokumenty... Jakie? Wszystkie! Rzeczywistość jak zwykle sprowadza na ziemię...

BIM to jednak nie tylko technologia

Kim w takim razie jest BIM Manager? Czym się zajmuje i jakie powinien mieć kompetencje? To zależy od tego, dla kogo pracuje. W artykule przyjrzymy się bliżej jego roli.

BIM Manager - Projektant

BIM Manager w biurze projektowym to kluczowa postać, szczególnie na początku wdrożenia BIM. Dlaczego? Ponieważ to właśnie projektanci tworzą pierwsze wersje modelu zgodnego z BIM i od jakości ich pracy zależą efekty uzyskiwane przez inwestora nie tylko podczas budowy, ale również przez wiele lat użytkowania obiektu. Dlatego BIM Manager musi doskonale znać procesy i standardy pracy wykorzystywane w swojej organizacji oraz posiadać kompleksową wiedzę na temat zmian, jakie ją czekają podczas wdrażania BIM. Wskazane jest, aby posiadał umiejętności BIM Modelera lub Analityka BIM w zakresie jednej z branż, dzięki czemu łatwiej jest mu definiować wewnętrzne standardy modelowania.

BIM Manager w biurze projektowym odpowiada za prawidłowe zaimplementowanie i prowadzenie BIM w procesie projektowym, czyli szeroko pojętą jakość modelu BIM. Oprócz tego jest głównym reprezentantem swojej organizacji w procesie realizacji inwestycji według metodologii BIM.

Na początku wdrożenia BIM Manager często zajmuje się obszarami, które docelowo znajdują się w obszarach zarezerwowanych dla innych stanowisk, np. sam koordynuje model, zajmuje się wykrywaniem kolizji lub organizuje obieg informacji.

A czym zajmuje się BIM Manager u wykonawcy i na budowie?

Jego rola jest inna, bo model jest już gotowy. Ale należy zadbać o to, aby go efektywnie wykorzystać i dzięki temu uniknąć typowych problemów, a co za tym idzie - uzyskać oszczędności podczas budowy.

BIM Manager - Wykonawca

Rola BIM Managera w firmie wykonawczej jest inna niż w biurze projektowym. W obu przypadkach odpowiadają za proces i model BIM, ale w innym zakresie.

W firmie wykonawczej BIM Manager odpowiada za:

  • optymalne wykorzystanie w przygotowywanych ofertach informacji dostępnych w dostarczonym modelu BIM;
  • uzupełnienie modelu o dane wymagane przez inwestora lub usprawniające proces budowy;
  • wskazanie i uwzględnienie wszystkich zagrożeń związanych z procesem budowy, które można wykryć i przewidzieć przy wykorzystaniu modelu BIM;
  • wskazanie i uwzględnienie wszystkich oszczędności, zarówno materiałowych jak i wynikających ze skrócenia czasu, możliwych do uzyskania dzięki analizie modelu BIM;
  • przygotowanie dokumentów związanych z inwestycją, a wymaganych w procesie BIM.

Oczywiście podobnie jak w firmie projektowej BIM Manager reprezentuje swoją organizację w procesie realizacji inwestycji.

BIM Manager - Inwestor

BIM Manager pracujący u inwestora ma do spełnienia trzy kluczowe z punktu widzenia powodzenia inwestycji zadania, szczególnie jeżeli reprezentuje inwestora publicznego. Te zadania to:

  1. Poprawne przygotowanie i zdefiniowanie wymagań dot. inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (olbrzymie znaczenie dla skuteczności BIM mają właściwe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy w Pozacenowych Kryteriach Oceny Ofert oraz zdefiniowanie wszystkich parametrów "data drops").
  2. Nadzór i kontrola realizacji wymagań BIM narzuconych przez inwestora.
  3. Koordynacja całego procesu inwestycyjnego i współpraca z wszystkimi uczestnikami.

Dlatego zakres jego umiejętności jest zbliżony do BIM Managera w firmie wykonawczej, ale musi również "czuć" BIM w procesie projektowym, aby mieć świadomość ewentualnych ograniczeń związanych ze stosowaniem BIM (na określonym poziomie rozwoju) przez firmy projektowe. Ważne jest też, aby znał możliwości, jakie daje BIM w zależności od stosowanego sposobu realizacji inwestycji (DBB, DB, IPD).

BIM Manager może być również podmiotem niezależnym z pozycją odpowiadającą inżynierowi kontraktu. Wtedy jego rola polega na koordynacji i rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów związanych z BIM.

Żeby nauka nie poszła w las

Cały czas funkcjonuje wiele stereotypów związanych z BIM. Najczęstszy to przekonanie, że używanie dostępnych narzędzi modelowania 3D jest tożsame z wdrożeniem BIM. Niestety nie... To, że muzycy kupili instrumenty i nauczyli się na nich grać, wcale nie świadczy, że są już orkiestrą. Programy to tylko narzędzia, a modelowanie 3D może być kompletnie "niebimowe". Projektowania 3D zgodnie z zasadami BIM trzeba się nauczyć, bo model, który tworzy projektant, ma służyć nie tylko jemu. Model 3D to tylko pewna graficzna reprezentacja bazy danych o obiekcie. Trzeba nauczyć się efektywnego wykorzystywania informacji zawartych już w modelu. To też wymaga nie tylko znajomości narzędzi, czyli programów, ale szerszej wiedzy związanej z całym kontekstem BIM.

Równie wiele satysfakcji i możliwości zawodowych mogą dać inne stanowiska związane z BIM (np.: BIM Modeler, BIM Analyst, BIM Information Manager itp.). Nie każdy inżynier musi być BIM Managerem.

Przygotowując się do roli BIM Managera, warto sprawdzić, czy zakres wybranych szkoleń jest spójny z charakterem obowiązków w docelowym miejscu pracy. Istotne jest również doświadczenie instytucji, która je organizuje, a także samego trenera/eksperta prowadzącego zajęcia. W Polsce organizacją skupiającą najbardziej doświadczonych ekspertów jest Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (eccBIM).

Nie samą technologią BIM Manager żyje

Prezentowane powyżej wymagania dotyczą tzw. "twardych umiejętności". A równie ważne są umiejętności miękkie: BIM Manager musi umieć słuchać i reagować na sygnały płynące z zespołu lub od innych uczestników procesu inwestycyjnego. Musi być nastawiony na współpracę, ale jednocześnie umiejętnie egzekwować narzucone standardy. Wśród najważniejszych kompetencji miękkich BIM Managera muszą znaleźć się: z jednej strony umiejętność tworzenia harmonijnego środowiska pracy, budowania zespołu, komunikacji międzyludzkiej, motywowania do działania i egzekwowania wyników, harmonizowania przeciwnych często interesów poszczególnych branż, a z drugiej strony doskonałe zrozumienie potrzeb klienta, zdolność utrzymywania "drożnego kanału" komunikacji z klientem, dyrekcją czy zarządem, działem informatyki, innymi zespołami projektowymi czy brygadami na placu budowy. Szczególnie, że BIM Manager pracuje w środowisku rozproszonym i często nie ma formalnej "władzy" nad ludźmi, od których musi egzekwować realizację określonych zadań.

Podczas rozmowy z ekspertami BIM na temat oczekiwanych kompetencji pracowników w zespołach BIM-owych Marcin Sokołowski, Business Development Team Manager/ BIM technology expert, Skanska SA, powiedział: "przyjmujemy pracownika z uwagi na wysoki poziom kompetencji twardych, a zwalniamy ze względu na niski poziom kompetencji miękkich". Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście BIM, gdzie umiejętność współpracy jest kluczowym elementem.

Agnieszka Graszewicz, Koordynator projektów szkoleniowych GRUPY ODITK, na podstawie wywiadu z Dariuszem Kasznia, Prezesem Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

GRUPA ODITK jest wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (eccBIM).

Polecane dla firm: BIM Introduction - operacyjnie i z lotu ptaka

30.09.2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

[więcej]
28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
02.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]
09.01.2019

Storywatching w działaniach HR

W grudniu „Forbes” opublikował listę najlepiej zarabiających Youtuberów. Na jej szczycie znalazł...

[więcej]
17.12.2018

Trendy rozwojowe 2018/2019 – czym bije serce rozwoju?

I znów znienacka dopadł nas koniec roku! Myślę, że nie tylko mnie zatrważa, jak czas po prostu...

[więcej]
10.12.2018

Innowacyjność w Polsce – jak to naprawdę wygląda?

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach, i słusznie....

[więcej]
05.11.2018

Relacje – cichy zabójca sprzedaży?

Od kilku lat w procesach sprzedażowych kładzie się nacisk na budowanie relacji z klientem. Kierunek...

[więcej]