23/04/2018

BIM Manager – praca szuka człowieka

BIM (Building Information Modeling) - ten skrót od 2 lat jest niesłychanie „modny” w branży budowlanej.

Jednak teraz nabiera nowego znaczenia ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój cyfryzacji i jej wpływ na budownictwo, jak również rosnącą świadomość tej branży. Co za tym idzie wśród firm, które wdrażają lub mają zamiar wdrażać tę technologię, niezwykle popularne stało się stanowisko BIM Managera. BIM Manager postrzegany jest jako taki "bimowy" inżynier od wszystkiego: wdroży, przeszkoli, zainstaluje, "zamodeluje", skoordynuje, przygotuje dokumenty... Jakie? Wszystkie! Rzeczywistość jak zwykle sprowadza na ziemię...

BIM to jednak nie tylko technologia

Kim w takim razie jest BIM Manager? Czym się zajmuje i jakie powinien mieć kompetencje? To zależy od tego, dla kogo pracuje. W artykule przyjrzymy się bliżej jego roli.

BIM Manager - Projektant

BIM Manager w biurze projektowym to kluczowa postać, szczególnie na początku wdrożenia BIM. Dlaczego? Ponieważ to właśnie projektanci tworzą pierwsze wersje modelu zgodnego z BIM i od jakości ich pracy zależą efekty uzyskiwane przez inwestora nie tylko podczas budowy, ale również przez wiele lat użytkowania obiektu. Dlatego BIM Manager musi doskonale znać procesy i standardy pracy wykorzystywane w swojej organizacji oraz posiadać kompleksową wiedzę na temat zmian, jakie ją czekają podczas wdrażania BIM. Wskazane jest, aby posiadał umiejętności BIM Modelera lub Analityka BIM w zakresie jednej z branż, dzięki czemu łatwiej jest mu definiować wewnętrzne standardy modelowania.

BIM Manager w biurze projektowym odpowiada za prawidłowe zaimplementowanie i prowadzenie BIM w procesie projektowym, czyli szeroko pojętą jakość modelu BIM. Oprócz tego jest głównym reprezentantem swojej organizacji w procesie realizacji inwestycji według metodologii BIM.

Na początku wdrożenia BIM Manager często zajmuje się obszarami, które docelowo znajdują się w obszarach zarezerwowanych dla innych stanowisk, np. sam koordynuje model, zajmuje się wykrywaniem kolizji lub organizuje obieg informacji.

A czym zajmuje się BIM Manager u wykonawcy i na budowie?

Jego rola jest inna, bo model jest już gotowy. Ale należy zadbać o to, aby go efektywnie wykorzystać i dzięki temu uniknąć typowych problemów, a co za tym idzie - uzyskać oszczędności podczas budowy.

BIM Manager - Wykonawca

Rola BIM Managera w firmie wykonawczej jest inna niż w biurze projektowym. W obu przypadkach odpowiadają za proces i model BIM, ale w innym zakresie.

W firmie wykonawczej BIM Manager odpowiada za:

  • optymalne wykorzystanie w przygotowywanych ofertach informacji dostępnych w dostarczonym modelu BIM;
  • uzupełnienie modelu o dane wymagane przez inwestora lub usprawniające proces budowy;
  • wskazanie i uwzględnienie wszystkich zagrożeń związanych z procesem budowy, które można wykryć i przewidzieć przy wykorzystaniu modelu BIM;
  • wskazanie i uwzględnienie wszystkich oszczędności, zarówno materiałowych jak i wynikających ze skrócenia czasu, możliwych do uzyskania dzięki analizie modelu BIM;
  • przygotowanie dokumentów związanych z inwestycją, a wymaganych w procesie BIM.

Oczywiście podobnie jak w firmie projektowej BIM Manager reprezentuje swoją organizację w procesie realizacji inwestycji.

BIM Manager - Inwestor

BIM Manager pracujący u inwestora ma do spełnienia trzy kluczowe z punktu widzenia powodzenia inwestycji zadania, szczególnie jeżeli reprezentuje inwestora publicznego. Te zadania to:

  1. Poprawne przygotowanie i zdefiniowanie wymagań dot. inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (olbrzymie znaczenie dla skuteczności BIM mają właściwe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy w Pozacenowych Kryteriach Oceny Ofert oraz zdefiniowanie wszystkich parametrów "data drops").
  2. Nadzór i kontrola realizacji wymagań BIM narzuconych przez inwestora.
  3. Koordynacja całego procesu inwestycyjnego i współpraca z wszystkimi uczestnikami.

Dlatego zakres jego umiejętności jest zbliżony do BIM Managera w firmie wykonawczej, ale musi również "czuć" BIM w procesie projektowym, aby mieć świadomość ewentualnych ograniczeń związanych ze stosowaniem BIM (na określonym poziomie rozwoju) przez firmy projektowe. Ważne jest też, aby znał możliwości, jakie daje BIM w zależności od stosowanego sposobu realizacji inwestycji (DBB, DB, IPD).

BIM Manager może być również podmiotem niezależnym z pozycją odpowiadającą inżynierowi kontraktu. Wtedy jego rola polega na koordynacji i rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów związanych z BIM.

Żeby nauka nie poszła w las

Cały czas funkcjonuje wiele stereotypów związanych z BIM. Najczęstszy to przekonanie, że używanie dostępnych narzędzi modelowania 3D jest tożsame z wdrożeniem BIM. Niestety nie... To, że muzycy kupili instrumenty i nauczyli się na nich grać, wcale nie świadczy, że są już orkiestrą. Programy to tylko narzędzia, a modelowanie 3D może być kompletnie "niebimowe". Projektowania 3D zgodnie z zasadami BIM trzeba się nauczyć, bo model, który tworzy projektant, ma służyć nie tylko jemu. Model 3D to tylko pewna graficzna reprezentacja bazy danych o obiekcie. Trzeba nauczyć się efektywnego wykorzystywania informacji zawartych już w modelu. To też wymaga nie tylko znajomości narzędzi, czyli programów, ale szerszej wiedzy związanej z całym kontekstem BIM.

Równie wiele satysfakcji i możliwości zawodowych mogą dać inne stanowiska związane z BIM (np.: BIM Modeler, BIM Analyst, BIM Information Manager itp.). Nie każdy inżynier musi być BIM Managerem.

Przygotowując się do roli BIM Managera, warto sprawdzić, czy zakres wybranych szkoleń jest spójny z charakterem obowiązków w docelowym miejscu pracy. Istotne jest również doświadczenie instytucji, która je organizuje, a także samego trenera/eksperta prowadzącego zajęcia. W Polsce organizacją skupiającą najbardziej doświadczonych ekspertów jest Europejskie Centrum Certyfikacji BIM (eccBIM).

Nie samą technologią BIM Manager żyje

Prezentowane powyżej wymagania dotyczą tzw. "twardych umiejętności". A równie ważne są umiejętności miękkie: BIM Manager musi umieć słuchać i reagować na sygnały płynące z zespołu lub od innych uczestników procesu inwestycyjnego. Musi być nastawiony na współpracę, ale jednocześnie umiejętnie egzekwować narzucone standardy. Wśród najważniejszych kompetencji miękkich BIM Managera muszą znaleźć się: z jednej strony umiejętność tworzenia harmonijnego środowiska pracy, budowania zespołu, komunikacji międzyludzkiej, motywowania do działania i egzekwowania wyników, harmonizowania przeciwnych często interesów poszczególnych branż, a z drugiej strony doskonałe zrozumienie potrzeb klienta, zdolność utrzymywania "drożnego kanału" komunikacji z klientem, dyrekcją czy zarządem, działem informatyki, innymi zespołami projektowymi czy brygadami na placu budowy. Szczególnie, że BIM Manager pracuje w środowisku rozproszonym i często nie ma formalnej "władzy" nad ludźmi, od których musi egzekwować realizację określonych zadań.

Podczas rozmowy z ekspertami BIM na temat oczekiwanych kompetencji pracowników w zespołach BIM-owych Marcin Sokołowski, Business Development Team Manager/ BIM technology expert, Skanska SA, powiedział: "przyjmujemy pracownika z uwagi na wysoki poziom kompetencji twardych, a zwalniamy ze względu na niski poziom kompetencji miękkich". Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście BIM, gdzie umiejętność współpracy jest kluczowym elementem.

Agnieszka Graszewicz, Koordynator projektów szkoleniowych GRUPY ODITK, na podstawie wywiadu z Dariuszem Kasznia, Prezesem Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

GRUPA ODITK jest wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (eccBIM).

Polecane dla firm: BIM Introduction - operacyjnie i z lotu ptaka

22/04/2024

Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

15/03/2024

Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

12/02/2024

Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

24/10/2023

Cisza – negocjacyjne złoto

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonych negocjacji. Wydajemy budżety, walczymy o budżety, umowy,...

25/09/2023

Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

30/08/2023

Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...

31/07/2023

Poczucie szczęścia u pracowników – droga do budowania odpowiedzialności w zespole

Powiem to wprost – jeżeli chcesz mieć odpowiedzialnych ludzi, musisz zadbać o ich poczucie...

3/07/2023

Data storytelling – jak opowiadać o danych?

Współcześni inżynierowie i menadżerowie to nie tylko osoby zarządzające procesami, projektami czy...

12/06/2023

Talenty i mocne strony - podejście na nowe czasy

W 2018 roku Instytut Gallupa przeprowadził badania, z których wynika, że ludzie mający okazję...

22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...