3/07/2017

HR bez procesów – w tym szaleństwie jest metoda

HR jest zwyczajowo postrzegany jako dział, który „wspiera organizację”, „zaspokaja potrzeby rozwojowe pracowników”, „pomaga menadżerom w rozwoju”. Jego skuteczność często zależy od wysokości budżetów przeznaczanych na działania rozwojowe. Nie jest to łatwa rola, bo jej efektywność zależy od wielu czynników w firmie np.: od przychylnych decydentów.

Chciałabym dziś Państwu pokazać, że współczesny HR idzie inną drogą. Że może mieć większe znaczenie w firmach, większe przełożenie na biznes, większy autorytet. Że jest szereg działań, które można podjąć nawet przy niskich budżetach. Że - na koniec dnia - tym, co decyduje o pozycji HR w firmie, jest postawa ludzi, którzy w nim pracują.

Pracując przy projektach doradczych związanych z różnego rodzaju zmianami organizacyjnymi, często powtarzam, że "jedyne, co pewne, to zmiana". Rozmawiamy o tym szczególnie wtedy, gdy klientom trudno jest tę zmianę przyjąć. Od kiedy pracuję jako HR Manager, to jest to treścią mojej pracy i dziś widzę jak bardzo zmienia rolę HR we współczesnych firmach.

Piszę do Państwa z "drugiej strony lustra", gdyż od ponad pół roku moim głównym miejscem pracy jest szybko rosnąca organizacja, która nie tak dawno temu była jeszcze start-upem, a dziś jest grupą kapitałową prowadzącą biznesy na różnych etapach rozwoju rynkowego, w różnych miejscach na świecie.

Rzeczywistością takich organizacji jest praktycznie brak tradycyjnych procesów, działanie głównie w oparciu o techniki zwinne, młoda kadra menadżerska, która z jednej strony jest bardziej świadoma siebie i umiejąca modyfikować swoje zachowania, z drugiej - brakuje jej narzędzi i kompetencji menadżerskich.

Pierwszy kwartał w nowym miejscu

Angażowałam się w przedsięwzięcia o charakterze strategicznym, jak wdrożenie Scruma i Kanbana do biznesu i IT, jak tworzenie zrębów systemu KPI, jak rozmowy o budżecie wynagrodzeń. Z drugiej strony, z dołu organizacji, napływały potrzeby poszczególnych ludzi. Menadżerowie prosili o pomoc w trudnych sytuacjach, pracownicy przychodzili z tematami rozwojowymi czy z sytuacjami konfliktowymi. Wiele z tych codziennych potrzeb nie mogło czekać, trzeba je było załatwić właściwie natychmiast.

Kiedy próbowałam zapoczątkować wdrożenie czegoś przewidywalnego, chociaż zrębów jakiegoś procesu, okazywało się, że w międzyczasie zmieniają się uwarunkowania, priorytety biznesowe biorą górę, a stworzony "proces" przestaje mieć sens.

Było to dla mnie po prostu frustrujące. Lata pracy w doradztwie organizacyjnym sprawiły, że przyzwyczaiłam się do pewnego uporządkowanego myślenia o HR, do określonego modelu tej funkcji, który jednak zasadza się na procesach, na cyklu życia pracownika w organizacji.

Mimo mojej frustracji ze strony organizacji płynął bardzo dobry feedback dotyczący roli, którą objęłam i - co ciekawe - im bardziej mnie pewne rzeczy frustrowały, tym bardziej organizacja wskazywała, że tego im właśnie trzeba. "Moi ludzie" dziękowali mi, że rzeczy dzieją się wtedy, kiedy trzeba, że wykazuję się dużą elastycznością, że nie wdrażam nic "na siłę".

Kiedy przyjrzałam się z lotu ptaka temu, co i jak robiłam, kiedy wgryzłam się też bardziej w założenia i sposoby pracy zwinnej, uświadomiłam sobie, że w tego rodzaju organizacjach, gdzie procesy i struktury rosną wolniej niż biznes, moje tradycyjne jednak rozumienie roli HR po prostu nie ma racji bytu. Poniżej chciałabym się z Państwem podzielić swoimi odkryciami, które dziś wdrażam już w swojej pracy planowo, świadomie.

Praca we wspólnym rytmie

To, że organizacja nie działa w oparciu o procesy, nie znaczy, że działa w totalnym chaosie. Rytm wyznaczany jest zarówno przez Scruma (u nas iteracje trwają 2 tygodnie), jak i przez normalne raportowanie, np.: raportowanie sprzedaży, czy też przez cykliczne spotkania zespołu zarządzającego. Rolą HR jest wtedy wpasowanie się w rytm ze swoimi działaniami np.: poprzez regularne spotkania rozwojowe z menadżerami (nie mogą się one odbywać tuż przed czasem raportowania czy spotkaniami z Zarządem, bo wtedy są nieefektywne i/lub często przekładane). Jeśli planuję pracę z zespołem Scrumowym, to tak ją ustawiam, żeby wpasować w ceremonię retrospektywy (przeglądu pracy zespołu), bo to jest miejsce i czas, żeby np.: porozmawiać o jakości współpracy. Jeśli zaś pracuję ze Scrum Masterami, to najlepiej planować tę pracę w środku sprintu, bo na początku i na końcu mają oni najwięcej spotkań i są najmniej dostępni.

Rozwój kompetencji on the job

W organizacjach tego rodzaju trudno o tradycyjne, całodniowe szkolenia rozwijające kompetencje. Z kilku powodów:

Po pierwsze, kadra to często w całości tzw. Millenialsi, a to pokolenie rozwija się zupełnie inaczej, w krótszych blokach, często online.

Po drugie - trudno jest pozyskać budżet na tego rodzaju działania zewnętrzne.

Po trzecie - liczba spraw, tematów i tempo działania (szczególnie w branżach technologicznych) jest takie, że nikt nie chce poświęcić całego dnia na szkolenie.

Co więc robić? Rozwijać kompetencje "on the job". Szczególnie istotne są kompetencje menadżerskie, bo dobrze wiemy, że skuteczny leadership to naprawdę jeden z głównych czynników sukcesu współczesnych organizacji. Gros mojego czasu poświęcam na uczestniczenie z menadżerami w spotkaniach, które prowadzą, na trudniejsze rozmowy z pracownikami, na uczestniczenie w spotkaniach różnych zespołów, na analizę komunikacji mailowej. Po co? Żeby regularnie udzielać im informacji zwrotnej w oparciu o konkretne zachowania i pokazywać inne, często skuteczniejsze sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Jest to ten kawałek mojej pracy, który daje mi ogromnie dużo satysfakcji i dostarcza wartości firmie, bo już po pół roku naprawdę widać różnicę. Ludzie nie tylko działają skuteczniej, ale też nabywają świadomości swojego zachowania i sami umieją je modyfikować.

Procesy wprowadzane w sposób iteracyjny

Jeśli jest potrzeba wprowadzenia przewidywalnego procesu, np.: regularnych rozmów rozwojowych z pracownikami, warto zacząć od wprowadzenia tzw. MVP-u - czyli najmniejszej możliwej formy przynoszącej wartości. W przypadku rozmów może to być na przykład zestaw 5-6 pytań, które chcemy zadać pracownikom. I tyle. I tylko tyle. Po pierwszym "rzucie" takich rozmów zbieramy informację zwrotną i od menadżerów, i od uczestników a następnie wprowadzamy niezbędne modyfikacje i kolejny mały element np.: formularz, który należy wypełnić. Po kilku iteracjach dochodzimy do docelowego procesu, który jest współtworzony przez użytkowników i jednocześnie w każdej iteracji już dostarcza wartości w organizacji.

HR robi to, co trzeba i wtedy, kiedy trzeba

Często w tego rodzaju organizacjach osoby odpowiedzialne za HR są jednocześnie tymi, które mają najwyższe, najlepiej utrwalone kompetencje interpersonalne. Warto z nich korzystać nie tylko do rozwoju menadżerów czy pracowników, ale też po prostu do wspierania się nimi w konkretnych sytuacjach. Ze swoimi kolegami mam kontrakt na to, że w najtrudniejszych rozmowach uczestniczę, a nawet je prowadzę, że w sytuacjach, w których schodzą one na "manowce", interweniuję i przejmuję inicjatywę. Poza tym prowadzę dużo różnego rodzaju spotkań, także tych na najwyższym szczeblu, facylituję warsztaty zespołowe, w których wypracowywane są rozwiązania stricte biznesowe czy technologiczne, tworzę komunikację dotyczącą różnych aspektów rzeczywistości biznesowej np.: sytuacji kryzysowych. Wykonuję zadania, czynności, wszędzie tam, gdzie moje kompetencje mogą pomóc w szybszym osiągnięciu celu biznesowego firmy.

Co więc warto zacząć robić?

Chciałabym zachęcić Państwa do dwóch zmian w działach HR, które można wdrożyć naprawdę na "już".

1. Zachęcam do rozwijania ludzi "on the job" - zbierajcie informację zwrotną podczas spotkań, rozmów feedbackowych, prezentacji i róbcie potem "prezenty" swoim menadżerom. Wysyłajcie maila, piszcie SMS-a nawet, dzwońcie, spotykajcie się. Niech wiedzą, kiedy ich zachowania wspierają ich cele, a kiedy utrudniają realizację. Jasne, że najpierw trzeba się z nimi umówić - niechciana informacja zwrotna nie przyniesie efektu. Ale inicjatywa musi być po Waszej stronie, pokażcie im, że rozwój to jest coś, co będzie im się "przydarzało" podczas pracy, pracy z Wami.

 2. Nie ma, co czekać, aż organizacja "zgłosi potrzeby". Bierzcie udział w różnych spotkaniach dotyczących biznesu, rozmawiajcie z ludźmi o tym, co sprawia im dziś trudność w pracy, pytajcie o trudne sytuacje, o konflikty, problemy. A potem proponujcie swoje usługi: prowadzenie warsztatu w trudnym zespole, wspólną rozmowę z pracownikiem, którego nie chcecie stracić, wspólną pracę nad ważną prezentacją dla Zarządu. Pokazujcie, jak kompetencje interpersonalne, prezentacyjne są ważne dla dobrego funkcjonowania firmy - jeśli Wy nie zadbacie o to, żeby miały odpowiedni priorytet, nikt o to nie zadba.

Kończąc już, chciałabym Państwu opowiedzieć pewną historię. Otóż, kiedy już było wiadomo, że zostaję w firmie, bo jest nam wspólnie całkiem dobrze, zapytałam swojego szefa o to, jak właściwie powinnam wpisać moje stanowisko na Linkedinie (bo ten HR jakoś zupełnie nie pasował do kultury organizacyjnej). A On powiedział: "Napisz, że jesteś CanDo Managerem, bo jesteś od tworzenia środowiska, w którym nasza organizacja robi to, co sobie zaplanuje".

 

Marta Borkowska-Bierć, Konsultant GRUPY ODITK

 

 

 

Autor artykułu
4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

10/05/2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

27/04/2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

19/04/2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

15/03/2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

18/01/2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

10/12/2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

27/11/2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

18/11/2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

22/10/2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

30/09/2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

29/09/2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

28/09/2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

4/09/2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

22/08/2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

4/08/2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

Ostatni rok będziemy pamiętać nie tylko jako rok Covid-19, ale też rok gwałtownej rewolucji...

30/07/2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

29/06/2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

15/06/2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

1/06/2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

27/04/2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

6/04/2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

30/03/2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

23/03/2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

13/03/2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

13/03/2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

3/03/2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

24/02/2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

29/01/2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

16/12/2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

4/12/2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

15/11/2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...