03.07.2017

HR bez procesów – w tym szaleństwie jest metoda

HR jest zwyczajowo postrzegany jako dział, który „wspiera organizację”, „zaspokaja potrzeby rozwojowe pracowników”, „pomaga menadżerom w rozwoju”. Jego skuteczność często zależy od wysokości budżetów przeznaczanych na działania rozwojowe. Nie jest to łatwa rola, bo jej efektywność zależy od wielu czynników w firmie np.: od przychylnych decydentów.

Chciałabym dziś Państwu pokazać, że współczesny HR idzie inną drogą. Że może mieć większe znaczenie w firmach, większe przełożenie na biznes, większy autorytet. Że jest szereg działań, które można podjąć nawet przy niskich budżetach. Że - na koniec dnia - tym, co decyduje o pozycji HR w firmie, jest postawa ludzi, którzy w nim pracują.

Pracując przy projektach doradczych związanych z różnego rodzaju zmianami organizacyjnymi, często powtarzam, że "jedyne, co pewne, to zmiana". Rozmawiamy o tym szczególnie wtedy, gdy klientom trudno jest tę zmianę przyjąć. Od kiedy pracuję jako HR Manager, to jest to treścią mojej pracy i dziś widzę jak bardzo zmienia rolę HR we współczesnych firmach.

Piszę do Państwa z "drugiej strony lustra", gdyż od ponad pół roku moim głównym miejscem pracy jest szybko rosnąca organizacja, która nie tak dawno temu była jeszcze start-upem, a dziś jest grupą kapitałową prowadzącą biznesy na różnych etapach rozwoju rynkowego, w różnych miejscach na świecie.

Rzeczywistością takich organizacji jest praktycznie brak tradycyjnych procesów, działanie głównie w oparciu o techniki zwinne, młoda kadra menadżerska, która z jednej strony jest bardziej świadoma siebie i umiejąca modyfikować swoje zachowania, z drugiej - brakuje jej narzędzi i kompetencji menadżerskich.

Pierwszy kwartał w nowym miejscu

Angażowałam się w przedsięwzięcia o charakterze strategicznym, jak wdrożenie Scruma i Kanbana do biznesu i IT, jak tworzenie zrębów systemu KPI, jak rozmowy o budżecie wynagrodzeń. Z drugiej strony, z dołu organizacji, napływały potrzeby poszczególnych ludzi. Menadżerowie prosili o pomoc w trudnych sytuacjach, pracownicy przychodzili z tematami rozwojowymi czy z sytuacjami konfliktowymi. Wiele z tych codziennych potrzeb nie mogło czekać, trzeba je było załatwić właściwie natychmiast.

Kiedy próbowałam zapoczątkować wdrożenie czegoś przewidywalnego, chociaż zrębów jakiegoś procesu, okazywało się, że w międzyczasie zmieniają się uwarunkowania, priorytety biznesowe biorą górę, a stworzony "proces" przestaje mieć sens.

Było to dla mnie po prostu frustrujące. Lata pracy w doradztwie organizacyjnym sprawiły, że przyzwyczaiłam się do pewnego uporządkowanego myślenia o HR, do określonego modelu tej funkcji, który jednak zasadza się na procesach, na cyklu życia pracownika w organizacji.

Mimo mojej frustracji ze strony organizacji płynął bardzo dobry feedback dotyczący roli, którą objęłam i - co ciekawe - im bardziej mnie pewne rzeczy frustrowały, tym bardziej organizacja wskazywała, że tego im właśnie trzeba. "Moi ludzie" dziękowali mi, że rzeczy dzieją się wtedy, kiedy trzeba, że wykazuję się dużą elastycznością, że nie wdrażam nic "na siłę".

Kiedy przyjrzałam się z lotu ptaka temu, co i jak robiłam, kiedy wgryzłam się też bardziej w założenia i sposoby pracy zwinnej, uświadomiłam sobie, że w tego rodzaju organizacjach, gdzie procesy i struktury rosną wolniej niż biznes, moje tradycyjne jednak rozumienie roli HR po prostu nie ma racji bytu. Poniżej chciałabym się z Państwem podzielić swoimi odkryciami, które dziś wdrażam już w swojej pracy planowo, świadomie.

Praca we wspólnym rytmie

To, że organizacja nie działa w oparciu o procesy, nie znaczy, że działa w totalnym chaosie. Rytm wyznaczany jest zarówno przez Scruma (u nas iteracje trwają 2 tygodnie), jak i przez normalne raportowanie, np.: raportowanie sprzedaży, czy też przez cykliczne spotkania zespołu zarządzającego. Rolą HR jest wtedy wpasowanie się w rytm ze swoimi działaniami np.: poprzez regularne spotkania rozwojowe z menadżerami (nie mogą się one odbywać tuż przed czasem raportowania czy spotkaniami z Zarządem, bo wtedy są nieefektywne i/lub często przekładane). Jeśli planuję pracę z zespołem Scrumowym, to tak ją ustawiam, żeby wpasować w ceremonię retrospektywy (przeglądu pracy zespołu), bo to jest miejsce i czas, żeby np.: porozmawiać o jakości współpracy. Jeśli zaś pracuję ze Scrum Masterami, to najlepiej planować tę pracę w środku sprintu, bo na początku i na końcu mają oni najwięcej spotkań i są najmniej dostępni.

Rozwój kompetencji on the job

W organizacjach tego rodzaju trudno o tradycyjne, całodniowe szkolenia rozwijające kompetencje. Z kilku powodów:

Po pierwsze, kadra to często w całości tzw. Millenialsi, a to pokolenie rozwija się zupełnie inaczej, w krótszych blokach, często online.

Po drugie - trudno jest pozyskać budżet na tego rodzaju działania zewnętrzne.

Po trzecie - liczba spraw, tematów i tempo działania (szczególnie w branżach technologicznych) jest takie, że nikt nie chce poświęcić całego dnia na szkolenie.

Co więc robić? Rozwijać kompetencje "on the job". Szczególnie istotne są kompetencje menadżerskie, bo dobrze wiemy, że skuteczny leadership to naprawdę jeden z głównych czynników sukcesu współczesnych organizacji. Gros mojego czasu poświęcam na uczestniczenie z menadżerami w spotkaniach, które prowadzą, na trudniejsze rozmowy z pracownikami, na uczestniczenie w spotkaniach różnych zespołów, na analizę komunikacji mailowej. Po co? Żeby regularnie udzielać im informacji zwrotnej w oparciu o konkretne zachowania i pokazywać inne, często skuteczniejsze sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Jest to ten kawałek mojej pracy, który daje mi ogromnie dużo satysfakcji i dostarcza wartości firmie, bo już po pół roku naprawdę widać różnicę. Ludzie nie tylko działają skuteczniej, ale też nabywają świadomości swojego zachowania i sami umieją je modyfikować.

Procesy wprowadzane w sposób iteracyjny

Jeśli jest potrzeba wprowadzenia przewidywalnego procesu, np.: regularnych rozmów rozwojowych z pracownikami, warto zacząć od wprowadzenia tzw. MVP-u - czyli najmniejszej możliwej formy przynoszącej wartości. W przypadku rozmów może to być na przykład zestaw 5-6 pytań, które chcemy zadać pracownikom. I tyle. I tylko tyle. Po pierwszym "rzucie" takich rozmów zbieramy informację zwrotną i od menadżerów, i od uczestników a następnie wprowadzamy niezbędne modyfikacje i kolejny mały element np.: formularz, który należy wypełnić. Po kilku iteracjach dochodzimy do docelowego procesu, który jest współtworzony przez użytkowników i jednocześnie w każdej iteracji już dostarcza wartości w organizacji.

HR robi to, co trzeba i wtedy, kiedy trzeba

Często w tego rodzaju organizacjach osoby odpowiedzialne za HR są jednocześnie tymi, które mają najwyższe, najlepiej utrwalone kompetencje interpersonalne. Warto z nich korzystać nie tylko do rozwoju menadżerów czy pracowników, ale też po prostu do wspierania się nimi w konkretnych sytuacjach. Ze swoimi kolegami mam kontrakt na to, że w najtrudniejszych rozmowach uczestniczę, a nawet je prowadzę, że w sytuacjach, w których schodzą one na "manowce", interweniuję i przejmuję inicjatywę. Poza tym prowadzę dużo różnego rodzaju spotkań, także tych na najwyższym szczeblu, facylituję warsztaty zespołowe, w których wypracowywane są rozwiązania stricte biznesowe czy technologiczne, tworzę komunikację dotyczącą różnych aspektów rzeczywistości biznesowej np.: sytuacji kryzysowych. Wykonuję zadania, czynności, wszędzie tam, gdzie moje kompetencje mogą pomóc w szybszym osiągnięciu celu biznesowego firmy.

Co więc warto zacząć robić?

Chciałabym zachęcić Państwa do dwóch zmian w działach HR, które można wdrożyć naprawdę na "już".

1. Zachęcam do rozwijania ludzi "on the job" - zbierajcie informację zwrotną podczas spotkań, rozmów feedbackowych, prezentacji i róbcie potem "prezenty" swoim menadżerom. Wysyłajcie maila, piszcie SMS-a nawet, dzwońcie, spotykajcie się. Niech wiedzą, kiedy ich zachowania wspierają ich cele, a kiedy utrudniają realizację. Jasne, że najpierw trzeba się z nimi umówić - niechciana informacja zwrotna nie przyniesie efektu. Ale inicjatywa musi być po Waszej stronie, pokażcie im, że rozwój to jest coś, co będzie im się "przydarzało" podczas pracy, pracy z Wami.

 2. Nie ma, co czekać, aż organizacja "zgłosi potrzeby". Bierzcie udział w różnych spotkaniach dotyczących biznesu, rozmawiajcie z ludźmi o tym, co sprawia im dziś trudność w pracy, pytajcie o trudne sytuacje, o konflikty, problemy. A potem proponujcie swoje usługi: prowadzenie warsztatu w trudnym zespole, wspólną rozmowę z pracownikiem, którego nie chcecie stracić, wspólną pracę nad ważną prezentacją dla Zarządu. Pokazujcie, jak kompetencje interpersonalne, prezentacyjne są ważne dla dobrego funkcjonowania firmy - jeśli Wy nie zadbacie o to, żeby miały odpowiedni priorytet, nikt o to nie zadba.

Kończąc już, chciałabym Państwu opowiedzieć pewną historię. Otóż, kiedy już było wiadomo, że zostaję w firmie, bo jest nam wspólnie całkiem dobrze, zapytałam swojego szefa o to, jak właściwie powinnam wpisać moje stanowisko na Linkedinie (bo ten HR jakoś zupełnie nie pasował do kultury organizacyjnej). A On powiedział: "Napisz, że jesteś CanDo Managerem, bo jesteś od tworzenia środowiska, w którym nasza organizacja robi to, co sobie zaplanuje".

 

Marta Borkowska-Bierć, Konsultant GRUPY ODITK

 

 

 

28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
02.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]
09.01.2019

Storywatching w działaniach HR

W grudniu „Forbes” opublikował listę najlepiej zarabiających Youtuberów. Na jej szczycie znalazł...

[więcej]
17.12.2018

Trendy rozwojowe 2018/2019 – czym bije serce rozwoju?

I znów znienacka dopadł nas koniec roku! Myślę, że nie tylko mnie zatrważa, jak czas po prostu...

[więcej]
10.12.2018

Innowacyjność w Polsce – jak to naprawdę wygląda?

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach, i słusznie....

[więcej]
05.11.2018

Relacje – cichy zabójca sprzedaży?

Od kilku lat w procesach sprzedażowych kładzie się nacisk na budowanie relacji z klientem. Kierunek...

[więcej]
29.10.2018

Zmiany i nowości w wytycznych i certyfikacji IPMA

Najnowsza wersja „Wytycznych Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i...

[więcej]