29.04.2014

„Lekarzu ulecz się sam” – czyli o tym jak przeprowadzić dobrą diagnozę w organizacji

Wczoraj rano weszłam do naszej firmowej kuchni po kawę. Na stole, jak zwykle porozkładane były gazety, w tym jeden z bezpłatnych dzienników. Rzuciłam okiem na nagłówki: "Wczoraj bolała ją głowa, a dziś umarła". Pomyślałam sobie, że prasowe pomstowanie na kształt polskiej medycyny dobrze pasuje do tematu dzisiejszego artykułu.

Kiedy czytamy w prasie/internecie o złej kondycji polskiej medycyny, mierzymy się albo z kolejkami do lekarzy specjalistów albo o niechlujnej diagnozie, której skutki bywają opłakane.

W biznesie wcale nie jest inaczej. Ile razy w firmie "leczy" się różne przypadłości, pomimo że nikt wcześniej nic nie diagnozował? Działamy jak w skeczu z radiowej Trójki: "Zręcznym ruchem młotka zadałam pacjentowi narkozę". Ale czy pacjent potrzebował operacji? Może wystarczyłby opatrunek?

Dziś zajmiemy się diagnozą w organizacji: Czym jest? Jaki jest jej cel? Jak ją dobrze postawić? Nie chcemy pisać o ogromnych projektach diagnostycznych. Chcemy pokazać, jak można wykorzystać wiedzę o dobrej diagnozie do rozwiązywania bieżących problemów w firmie.

Scena 1

Mariusz od kilku dni przyglądał się bacznie swojemu zespołowi. Ludzie nie byli dla siebie mili, warczeli na siebie, nie rozmawiali "na papierosie". Atmosfera robiła się coraz bardziej duszna.
Co w takiej sytuacji powinien zrobić dobry kierownik? Zabrać ludzi na kręgle! Wypiją parę piw, porozmawiają. Atmosfera ulegnie rozluźnieniu, a zespół się zintegruje. Jak postanowiono, tak też uczyniono. Ludzie wypili parę piw, atmosfera rzeczywiście się rozluźniła: zaczęło się od kłótni dotyczącej kręgli, a zakończyło na wypominaniu wszystkiego od czasów króla Ćwieczka. Teraz atmosfera w pracy jest jeszcze bardziej duszna. Część ludzi przestała się w ogóle do siebie odzywać. I jak tu myśleć o wspólnej realizacji celów?

Co Mariusz mógł zrobić inaczej?

W sytuacji, w której podejrzewamy, że w zespole jest jakiś konflikt, warto poświęcić chwilę na zdiagnozowanie jego przyczyn. Można poprosić kogoś z zewnątrz, na przykład osobę z HR czy zaufanego coacha, żeby przeprowadził krótkie indywidualne rozmowy z pracownikami tak, aby zrozumieć, czego dotyczą trudności, jak widzą je poszczególni pracownicy, jakie widzą sposoby rozwiązania problemu. Oczywiście rozmowy powinny być poufne. Ich jedynym celem jest zdiagnozowanie sytuacji i zebranie  wniosków bez odwoływania się do wypowiedzi konkretnych osób. Takie potraktowanie zespołu sprawia, że jego członkowie czują się ważni i docenieni. Czują, że firmę interesuje co mają do powiedzenia na temat sytuacji i jakie mają pomysły na jej rozwiązanie. Spowoduje to, że chętniej zaangażują się w zaplanowane działania, gdyż będą mieli poczucie, że częściowo są ich autorami.

Scena 2 

Pod koniec roku zespół partnerów biznesowych HR spotkał się, żeby omówić wyniki oceny okresowej w firmie. Ich największe obawy budził fakt (przedstawiany przez menedżerów dokonujących oceny), że pracownicy niechętnie zgłaszali cele rozwojowe, nie chcieli rozmawiać o swoich słabych stronach, nie wykazywali inicjatywy przy zgłaszaniu projektów. W ramach formułowania potrzeb szkoleniowych na kolejny rok zdecydowano, żeby zaprosić wszystkich pracowników na szkolenie z automotywacji i osobistego rozwoju.
Niestety, szkolenie okazało się niewypałem. Pracownicy nie zaangażowali się, a trenerzy mieli trudności z utrzymaniem grupy w ryzach. W kuluarach słyszało się narzekanie, że "firma znów czegoś od nas wymaga nic nie dając od siebie". W kolejnym roku wzrosła nieco rotacja wśród pracowników. Odeszło kilka bardzo wartościowych osób.

Co HR mógł zrobić inaczej?

W takiej sytuacji warto pomyśleć o diagnozie, która w anonimowy i bezpieczny sposób spróbuje odpowiedzieć na pytania: "Gdzie leżą przyczyny braku inicjatywy wśród pracowników?", "Co powinno się zadziać, żeby ta inicjatywa mogła się pojawić?" Warto pomyśleć o krótkiej ankiecie, która skróciłaby czas diagnozy i umożliwiła poznanie opinii wielu osób. Kluczowe jest dążenie do zrozumienia, jakie uwarunkowania (po stronie organizacji, przełożonego oraz samego pracownika) wpływają na brak inicjatywy. Działania zaplanowane w tych trzech perspektywach mają szansę być skuteczne, choćby dzięki efektowi synergii.

Kiedy warto myśleć o diagnozie?

- Kiedy dany problem często się powtarza i nie znika, mimo bieżących działań zaradczych.
- Kiedy obserwujemy to samo, niepożądane zachowanie u różnych osób w firmie.
- Kiedy kilka/kilkanaście osób z rzędu narzeka na ten sam problem.

Niezależnie od tego, jakiej sytuacji chcemy się przyjrzeć  - warto pamiętać o cechach dobrej diagnozy. Zadbanie o to pozwoli nam uzyskać wartościowe wnioski. A wartościowe wnioski, z kolei  pozwolą na zaplanowanie działań przynoszących realny efekt, a nie tylko opiszą: "jak jest".

Jak postawić dobrą diagnozę?

 • Skoncentruj się na jednym  obszarze.

Często spotykamy się wśród Klientów z wymaganiem: "chcemy wiedzieć wszystko". Praktyka pokazuje jednak, że rzetelne badanie powinno być skupione na wybranym obszarze. Wrzucając różne tematy do jednego worka narażamy się na trudności z wyciąganiem wniosków.

Ważne jest, żeby zdefiniować sobie cel diagnozy:

- Jakie tematy są kluczowe? Rządzi tu zasada: im mniej tym lepiej.
- Jak wykorzystam te wyniki?

 • Zapewnij uczestnikom poczucie bezpieczeństwa.

W zależności od obszaru, jakim chcemy się zająć, mamy do dyspozycji kilka narzędzi. Najbardziej powszechne są ankiety oraz wywiady grupowe i indywidualne. Dobrą metodą jest też obserwacja uczestnicząca, czyli towarzyszenie pracownikowi w jego codziennych zadaniach. Niezależnie od tego, na co się zdecydujemy, istotną kwestią jest zaufanie pracownika do intencji prowadzącego diagnozę. Tam, gdzie to możliwe, warto zadbać o anonimowość. Jeśli diagnozę robi sam przełożony, kluczowe jest to, żeby pracownicy rozumieli jej cel. Równie ważne jest to, by wyniki nie były wykorzystywane przeciwko osobom uczestniczącym w badaniu (np. do zwolnień). Jeśli złamiemy tę zasadę, przez kolejne lata żadna diagnoza w firmie nie będzie rzetelna - pracownicy będą się bali mówić prawdę. Jeśli chcemy zaprezentować wyniki diagnozy na forum, nie prezentujmy poszczególnych wypowiedzi, a już na pewno nie ujawniajmy ich autora.

 • Bądź obiektywny.

Celem diagnozy jest uzyskanie obiektywnych wniosków. Jak o nie zadbać, skoro poruszane tematy często budzą emocje (bo dotyczą np. konfliktu)?

- Zadawaj wszystkim osobom takie same pytania. Dzięki temu będziesz mógł porównać odpowiedzi. Staraj się, aby pytania dotyczyły diagnozy sytuacji, a nie konkretnych osób i oceny ich zachowania. Zbieraj indywidualne odpowiedzi, ale staraj się znaleźć w nich wspólny mianownik lub konkretnie nazwij rozbieżności.

- Rozejrzyj się po otoczeniu. Znajdź kogoś z zespołu lub spoza działu, kto "chłodno patrzy" na problem i koniecznie porozmawiaj z tą osobą. Opinia obserwatora może okazać się szczególnie ważna, ponieważ patrzy on na sytuację nie kierując się emocjami, dzięki czemu widzi sprawę inaczej. Rozważ, czy nie zaprosić tej osoby do przeprowadzenia wywiadów. Będzie jej łatwiej zachować dystans, a tym samym - obiektywizm.

 • Patrz systemowo.

Skuteczna diagnoza polega również na tym, żeby przyczyn swoich problemów szukać poza swoim podwórkiem. Nie mam tu na myśli bynajmniej szukania winnych wszędzie poza sobą. Ważne jest natomiast nie ograniczanie się jedynie do własnego działu. W firmie usługowej IT z sektora B2B istniał permanentny problem z przygotowywaniem ofert handlowych na czas. Handlowcy sprawnie pisali oferty. Analitycy dostarczali im założeń do systemów. Jednak firma była w notorycznym "niedoczasie". Proces wymagał usprawnienia. Obserwacja sytuacji (dzięki wywiadom indywidualnym i grupowym) pozwoliła na diagnozę: zbyt mała ilości pracowników do obsługiwania danej ilości klientów.

 • Bądź otwarty i ciekawy. Nie potwierdzaj swoich hipotez "na siłę".

Czasem wyniki zaskakują. Okazuje się, że źródło sprawy leży w zupełnie innym miejscu niż przewidywaliśmy. W trakcie diagnozy warto unikać hipotez typu: "Pewnie źródłem konfliktu jest X, a on jest uparty i chodzi swoimi drogami".  Taka postawa hamuje poznanie prawdziwych źródeł problemu. Staraj się być dociekliwy. Masz do dyspozycji mocne narzędzie (broń) - zadawanie pytań otwartych ("Co Twoim zdaniem?...", "Jak Twoim zdaniem?...", "Co według Ciebie?...", "Jakie widzisz rozwiązanie?...").

Może się wydawać, że diagnoza organizacyjna to "armaty na wróble", szczególnie jeśli sprawa nie dotyczy całej organizacji tylko np. jednego działu. Nasze doświadczenie pokazuje, że zaplanowana, obiektywna i prosta diagnoza oszczędza dużo czasu i pieniędzy na etapie rozwiązywania problemu. Choćby dlatego, że pozwala na zastosowanie jednej z kluczowych zasad przysięgi Hipokratesa: "Po pierwsze nie szkodzić".
 

Podsumowując:

jeśli po przeczytaniu tego artykułu przychodzi Ci do głowy problem, którego przyczyny chciałbyś zdiagnozować, pamiętaj o następujących krokach:

 1. Ustal cel diagnozy.

 2. Wybierz metody.

 3. Zdecyduj, czy zrobisz diagnozę sam, czy poprosisz o wsparcie "z zewnątrz" np. w HR.

 4. Poinformuj uczestników o celu i przebiegu diagnozy. Zapewnij o bezpieczeństwie.

 5. Przygotuj szczegółowy scenariusz diagnozy. Pamiętaj, że warunki dla każdego uczestnika powinny być takie same.

 6. Analizując dane nie szukaj potwierdzenia swoich hipotez. Bądź otwarty i ciekawy.

 7. W oparciu o wyniki zaplanuj działania naprawcze. Zaproś do tworzenia planu także uczestników diagnozy - pozyskasz ich "dla sprawy".

   

  Marta Borkowska-Bierć - Konsultant Grupy ODiTK

  Marta Sawicka - Konsultant Grupy ODiTK

 

 

27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]
09.01.2019

Storywatching w działaniach HR

W grudniu „Forbes” opublikował listę najlepiej zarabiających Youtuberów. Na jej szczycie znalazł...

[więcej]
17.12.2018

Trendy rozwojowe 2018/2019 – czym bije serce rozwoju?

I znów znienacka dopadł nas koniec roku! Myślę, że nie tylko mnie zatrważa, jak czas po prostu...

[więcej]
10.12.2018

Innowacyjność w Polsce – jak to naprawdę wygląda?

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach, i słusznie....

[więcej]
05.11.2018

Relacje – cichy zabójca sprzedaży?

Od kilku lat w procesach sprzedażowych kładzie się nacisk na budowanie relacji z klientem. Kierunek...

[więcej]
29.10.2018

Zmiany i nowości w wytycznych i certyfikacji IPMA

Najnowsza wersja „Wytycznych Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i...

[więcej]
15.10.2018

Planowanie programu rozwojowego – z kim i o czym rozmawiać

Fakt: Programy rozwojowe często nie osiągają założonych rezultatów.

[więcej]
01.10.2018

Grywalizacja – let's talk about fun

Super poważny zawodowy świat zmienia oblicze. Domaga się świeżości, lekkości i funu. Millenialsi,...

[więcej]
03.09.2018

Czego menadżer może się nauczyć od psa?

Zespoły mogły się już uczyć od dzikich gęsi. Sprawdzonym trenerem okazał się też koń. Mnie...

[więcej]
20.08.2018

Kto decyduje o wdrożeniu strategii organizacji - duży i mały obrazek

Typowy obrazek z polskich organizacji: zarząd wypracowuje strategię, a następnie zaprasza...

[więcej]
06.08.2018

Zator ogłoszony, czyli BIM w zamówieniach publicznych już w Polsce

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Długo oczekiwana inwestycja w centrum miasta. Przebudowa, która...

[więcej]
23.07.2018

Kultura narodowa w biznesowej globalnej wiosce – czy nadal ma znaczenie?

Dlaczego w Arabii Saudyjskiej manekiny sklepowe nie mają głów?

[więcej]
09.07.2018

Związki zawodowe – czy pojawią się w każdej firmie?

Na początku czerwca 2018 r. sejm przyjął ustawę, która zasadniczo zmienia przepisy regulujące...

[więcej]
18.06.2018

Programy rozwojowe i model 70:20:10 – historia z happy endem?

Odnoszę wrażenie, iż wszyscy zgadzamy się, że model 70:20:10 powinien stanowić kręgosłup programów...

[więcej]
21.05.2018

Etyczna sprzedaż w branży ubezpieczeniowej – poszukiwanie jednorożca?

„Czy da się wyżyć w sprzedaży, nie oszukując?” – takim pytaniem zaskoczył mnie kilka dni temu...

[więcej]