26.08.2014

Molestowanie seksualne - problemy Łukasza

Łukasz był atrakcyjnym brunetem. Podobał się kobietom. Po studiach ukończonych ze świetną lokatą i odbyciu kilku staży zdobył pracę w upragnionym dziale marketingu, w jednej z największych polskich korporacji. Wydawało mu się, że złapał Pana Boga za nogi.

W korporacji przyjęto go ciepło. Robił dobre wrażenie, wydawał się być solidny, a przy tym wszystkich urzekł jego entuzjazm i szczera chęć do pracy. W krótkim czasie zaczęto cenić go, jako osobę pomysłową, proponującą ciekawe działania rozwojowe, a jego świeże spojrzenie na różne sprawy było dodatkowym atutem. Dostrzegł to także kierownik działu, który nagradzał pracę Łukasza specjalną premią. Łukaszowi udało się nawiązać pozytywne relacje ze współpracownikami. Pomogła mu w tym Krystyna - ­­­­­­­­­starsza o kilkanaście lat koleżanka z działu. Krystyna pokazała mu jak działa firma, gdzie może rozwiązywać problemy techniczne, z kim kontaktować się w sprawach pracowniczych, u kogo aplikować na najlepsze szkolenia. Przede wszystkim, Krystyna wprowadziła Łukasza do zespołu, który miał nieco hermetyczny charakter. Łukasz był za to bardzo wdzięczny.

(Zbyt) bliskie relacje

Krystyna także cieszyła się, że jej młodszy kolega okazywał jej wdzięczność za pomoc i był zdolnym współpracownikiem. Z czasem relacja Łukasza i Krystyny stała się postrzegana przez współpracowników (mimo sporej różnicy wieku) jako bliska i przyjacielska. Krystyna często komplementowała Łukasza - jego fryzurę, ubiór czy sylwetkę. Łukasz nie widział w tym nic złego i traktował to jako życzliwość ze strony koleżanki. Pewnego dnia Krystyna zaprosiła Łukasza po pracy na drinka. Po trzeciej szklaneczce mocnego alkoholu zaczęła ocierać się o niego. Łukasz uznał to za żart, ale okazało się, że delikatna odmowa nie hamuje zachowań Krystyny, więc chłopak zwyczajnie uciekł. Nie był zainteresowany taką relacją z Krystyną. Sam miał dziewczynę, wiedział też, że i Krystyna jest z kimś związana.

Następnego dnia w pracy Łukasz zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Praca, jak co dzień, szła swoim zwyczajnym torem, nie wydarzyło się nic niepokojącego.

Dwa tygodnie później Łukasz i Krystyna dostali polecenie wspólnego wyjazdu na konferencję i w delegację. Wieczorem, po całodniowych obradach Krystyna zaprosiła Łukasza na drinka do swojego pokoju. Tym razem Krystyna zupełnie jasno określiła swoje oczekiwania wobec współpracownika. Powiedziała mu, że mogliby stworzyć dobry układ nie tylko zawodowy, ale także partnerski.  Krystyna oznajmiła wprost, że nie interesuje ją dziewczyna Łukasza i że oczekuje od niego regularnych spotkań po pracy. Łukasz odmówił i zdenerwowany wybiegł z pokoju Krystyny.  Krystyna nie zniechęciła się. Zapukała do pokoju Łukasza, a gdy drzwi pozostały zamknięte - wysłała do niego kilka SMS-ów z bezpośrednimi propozycjami o podtekście seksualnym. Łukasz odpowiedział na nie negatywnie.

Następnego dnia, po zakończeniu konferencji Łukasz i Krystyna wrócili do domu osobno. W pracy zmieniło się wszystko. Krystyna w krótkim czasie otrzymała awans na kierownika referatu, w którym pracował Łukasz. Gdy tylko Łukasz został jej formalnym podwładnym, urażona Krystyna rozpoczęła drobiazgową kontrolę pracy Łukasza. Z cenionego i innowacyjnego pracownika, stał się on w mgnieniu oka człowiekiem niedokładnym i niespełniającym standardów pracy firmy. Krystyna szybko doprowadziła do odebrania mu uprzednio przyznanej premii motywując to kiepskimi efektami pracy. Zaczęła także publicznie krytykować Łukasza na spotkaniach zespołu. Łukasz szybko spadł z piedestału, nie był już pupilkiem, a stał się symbolem braku kompetencji. W negatywnym świetle zaczęli go też postrzegać współpracownicy.

Zwolnienie dyscyplinarne?

Po jakimś czasie kierownik działu i Krystyna zaprosili Łukasza na rozmowę. Na biurku szefa leżały przygotowane dwa dokumenty: oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu dyscyplinarnym i porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę.

Dyrektor wyjaśnił Łukaszowi, że firma dowiedziała się, że sprzedaje on konkurencji dane klientów, dlatego też zostaje zwolniony w trybie natychmiastowym, ale firma daje mu szansę odejścia po cichu, za porozumieniem stron. Łukasz najpierw próbował się tłumaczyć, ale ostatecznie podpisał porozumienie. Pod drzwiami gabinetu szefa czekał na niego ochroniarz. Łukasz zabrał z biurka swoje osobiste rzeczy i po 15 minutach nie było go już w pracy.

Sprawa w sądzie pracy

Po kilku miesiącach od zwolnienia, Łukasz (z pomocą zaprzyjaźnionego prawnika) złożył przeciwko pracodawcy pozew o odszkodowanie za molestowanie seksualne w pracy. Prawnik Łukasza wskazywał, że molestowanie seksualne jest formą nierównego traktowania ze względu na płeć pracownika, która ma charakter niepożądany. Jej celem (lub skutkiem) jest stworzenie wobec pracownika wrogiej, zastraszającej i upokarzającej atmosfery. Mogą temu służyć zachowania werbalne, niewerbalne i elementy pozawerbalne.

Zdaniem Łukasza został on zwolniony, gdyż konsekwentnie odmawiał propozycji seksualnych swojej koleżance, a następnie przełożonej. Pracownik argumentował, że zachowania werbalne to nachalne propozycje i sugestie na tle seksualnym, ocenianie jego wyglądu i fryzury w powiązaniu ze składanymi propozycjami, które Krystyna kierowała do Łukasza. Za zachowania niewerbalne potraktowano wymuszanie dotyku, ocieranie się o Łukasza i inne formy inicjowania kontaktu fizycznego. Zachowań pozawerbalnych (przez co rozumie się najczęściej nachalne prezentowanie treści o charakterze seksualnym, np. pornografii czy erotyki w miejscu pracy) Krystyna w tym przypadku nie przejawiała.

Pozwany pracodawca nie zgodził się z zarzutami i przedstawił szereg świadków, którzy zeznali, że Łukasz i Krystyna pozostawali w szczególnych stosunkach - byli ze sobą blisko związani, ponadto  Krystyna opiekowała się Łukaszem w pracy. Zdaniem świadków widać było wyraźnie, że relacje Łukasza i Krystyny opierały się na wzajemnej sympatii, a późniejsza krytyka Łukasza wynikała z faktu, że Krystyna przejęła rolę kierownika i musiała oceniać pracę wszystkich osób, w tym Łukasza. Pracodawca argumentował także, że zarzucane przez Łukasza sytuacje miały miejsce poza siedzibą zakładu pracy, więc nie mają żadnego związku z firmą. W praktyce, w takich sprawach zeznania świadków są dowodem trudnym do oceny.  Ich wypowiedzi nie zawsze są swobodne, gdy zeznają w sprawie, gdzie stroną jest ich pracodawca. Poza tym znają oni jedynie pewien wycinek relacji osób takich jak Łukasz i Krystyna. Wycinek ten często nie koresponduje wprost z zachowaniami o charakterze molestowania seksualnego, gdyż to, co najistotniejsze w takich sprawach - bywa dla innych niewidoczne.

Prawnik Łukasza odpowiedział na to ujawnieniem treści SMS-ów, które Krystyna wymieniała z Łukaszem. Utrwalono je z pomocą notariusza. Sądy dopuszczają dowody z takich źródeł, jeżeli są wystarczająco dobrze udokumentowane.

Argumentem Łukasza było także to, że to pracodawca powinien udowodnić, że do molestowania seksualnego nie doszło i że pracownik się myli zarzucając molestowanie seksualne.

Sąd podzielił zdanie Łukasza uznając, że opisana sytuacja miała wszelkie cechy molestowania seksualnego.

W pierwszej kolejności sąd pracy uznał, że w sprawach związanych z dyskryminacją (której jedną z form jest molestowanie seksualne) ciężar dowodu, a więc konieczność udowodnienia swoich twierdzeń pod rygorem przegrania procesu, spoczywa na pracodawcy. Warunkiem jest uprawdopodobnienie przez pracownika swoich roszczeń. Sąd uznał, że narracja sprawy i zeznania Łukasza są takim uprawdopodobnieniem. Jedynym dowodem, którego dostarczył pracodawca, byli świadkowie. Nie mogli oni jednak oceniać całokształtu relacji Łukasza i Krystyny, bo znali jedynie ten jej wycinek, który mogli zaobserwować w pracy.

Sąd pracy wskazał także, że smsy przedstawione przez Łukasza jako dowód są wiarygodnym zapisem relacji pomiędzy pracownikami. Zdaniem sądu, samo składanie propozycji seksualnych lub chęć związania się z innym pracownikiem nie są naganne, tak długo, jak nie spotyka się to z jasną odmową adresata takich zachowań. Krystyna nie naruszyła więc prawa zalecając się do Łukasza. Co więcej, nie doszłoby do jego naruszenia nawet wtedy, gdyby Łukasz przystał na złożoną mu propozycję i nawiązał relacje intymne z Krystyną. O molestowaniu seksualnym można mówić dopiero w momencie, gdy jedna ze stron słyszy "nie" i nie powstrzymuje się od dalszych działań. Nie było więc dla sądu decydujące, czy Łukasz i Krystyna kiedykolwiek byli w relacji intymnej. Dla rozstrzygnięcia sprawy decydujące było to, czy Krystyna, która była stroną inicjującą pewne zachowania, usłyszała negatywną odpowiedź i czy powstrzymało ją to od dalszych działań. Z materiału dowodowego wynikało, że jednoznaczna odmowa Łukasza w żaden sposób nie powstrzymywała zachowań Krystyny.

Z powyższych powodów sąd przyznał Łukaszowi odszkodowanie.

Wyrok wzbudził wątpliwości pracodawcy w kwestii oceny postawy Krystyny.  Gdy po jakimś czasie kolejni jej współpracownicy zaczęli sygnalizować podobne kłopoty w swoich z nią relacjach - pracodawca postanowił wypowiedzieć Krystynie umowę o pracę. Do sądu pracy z tym wypowiedzeniem Krystyna się już nie udała.

 

Grzegorz Ilnicki - Trener Grupy ODiTK

29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]
09.01.2019

Storywatching w działaniach HR

W grudniu „Forbes” opublikował listę najlepiej zarabiających Youtuberów. Na jej szczycie znalazł...

[więcej]
17.12.2018

Trendy rozwojowe 2018/2019 – czym bije serce rozwoju?

I znów znienacka dopadł nas koniec roku! Myślę, że nie tylko mnie zatrważa, jak czas po prostu...

[więcej]
10.12.2018

Innowacyjność w Polsce – jak to naprawdę wygląda?

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach, i słusznie....

[więcej]
05.11.2018

Relacje – cichy zabójca sprzedaży?

Od kilku lat w procesach sprzedażowych kładzie się nacisk na budowanie relacji z klientem. Kierunek...

[więcej]
29.10.2018

Zmiany i nowości w wytycznych i certyfikacji IPMA

Najnowsza wersja „Wytycznych Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i...

[więcej]
15.10.2018

Planowanie programu rozwojowego – z kim i o czym rozmawiać

Fakt: Programy rozwojowe często nie osiągają założonych rezultatów.

[więcej]
01.10.2018

Grywalizacja – let's talk about fun

Super poważny zawodowy świat zmienia oblicze. Domaga się świeżości, lekkości i funu. Millenialsi,...

[więcej]
03.09.2018

Czego menadżer może się nauczyć od psa?

Zespoły mogły się już uczyć od dzikich gęsi. Sprawdzonym trenerem okazał się też koń. Mnie...

[więcej]
20.08.2018

Kto decyduje o wdrożeniu strategii organizacji - duży i mały obrazek

Typowy obrazek z polskich organizacji: zarząd wypracowuje strategię, a następnie zaprasza...

[więcej]
06.08.2018

Zator ogłoszony, czyli BIM w zamówieniach publicznych już w Polsce

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Długo oczekiwana inwestycja w centrum miasta. Przebudowa, która...

[więcej]
23.07.2018

Kultura narodowa w biznesowej globalnej wiosce – czy nadal ma znaczenie?

Dlaczego w Arabii Saudyjskiej manekiny sklepowe nie mają głów?

[więcej]