30.12.2014

Nowe technologie w działaniach HR – lessons learned

Na początku roku Zarząd postawił nam nie lada wyzwanie. Przy zmniejszonym o 30% budżecie na działania HR, mieliśmy za zadanie wdrożyć rozwiązania mające na celu zachowanie wysokiej dynamiki rozwoju pracowników.

Dodatkowo, ze strony pracowników płynęły oczekiwania urozmaicenia formy działań w tym obszarze. Szczególnie młodzi, dla których elementem tożsamości stało się wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, żądali rewolucyjnych zmian. Burza mózgów, do której zaprosiliśmy również pracowników, pomogła nam zdefiniować innowacyjny program rozwojowy zawierający mieszankę różnych działań. Po raz pierwszy sięgnęliśmy po webinary, test on-line i e-learning. Zadowoleni z rezultatu prac koncepcyjnych, wybraliśmy solidną firmę szkoleniowo-doradczą i z "wypiekami na twarzy" ruszyliśmy do wdrożenia stworzonego programu... Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że otwieramy "puszkę Pandory".

Webinary - okiełznaj Trójkąt Bermudzki

W naszym programie wykorzystaliśmy webinary do przekazywania wiedzy. Dzięki temu, na warsztatach szkoleniowych mogliśmy koncertować się już wyłącznie na ćwiczeniu umiejętności. W każdym webinarze miało brać udział ok. 50 naszych pracowników, którzy na podstawie wcześniej przeprowadzonych testów on-line zostali podzieleni na grupy pod względem zaawansowania posiadanej wiedzy.

Rozwiązanie wydawało się idealne. Brak konieczności dojazdu uczestników po raz pierwszy realnie uwolnił nas od podziałów geograficznych. Klucz merytoryczny był jedynym przy przydzielaniu uczestników do poszczególnych grup. Skonsultowany wewnętrznie harmonogram spotkań webinarowych został ustalony z przyzwoitym wyprzedzeniem. Solidnie wybrany partner zewnętrzny zapewniał nam realizację warsztatów na merytorycznie najwyższym poziomie, co dawało nam wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Przy tym, zastosowanie webinarów okazało się bardzo efektywne kosztowo, co znakomicie korespondowało z naszym ograniczonym budżetem.

Byliśmy świetnie przygotowani merytorycznie. Okazało się jednak, że zaniedbaliśmy przygotowania techniczne. Przy realizacji pierwszego webinara testy wydajnościowe wykazały, że nasza rozproszona infrastruktura informatyczna jest niejednorodna. Pracownicy z południa, nie posiadając odpowiednich zainstalowanych wtyczek, nie mogli w nim w ogóle uczestniczyć. Pracownicy ze wschodu mieli natomiast problem ze stabilnością łącza, co powodowało, że co jakiś czas tracili łączność z prowadzącym. Dziś, dużo wcześniej zaangażowalibyśmy w przygotowania nasze służby IT. Wyprzedziłoby to problem znikających uczestników już przed organizacją pierwszego webinara, co zaoszczędziłoby nam stresu w trakcie jego realizacji.

Dodatkowo okazało się, że część uczestników (nie ze swojej winy) realnie nie uczestniczyła w webinarze. Brali w nim udział ze swoich stanowisk pracy, co powodowało, że byli odciągani przez sprawy "niecierpiące zwłoki".

Po pierwszej fali webinarów zdecydowaliśmy się na ogłoszenie jasnych reguł uczestnictwa. Wysłaliśmy komunikat do przełożonych uczestników, w którym przypomnieliśmy o wadze programu, o poszanowaniu prawa i obowiązku uczestników do efektywnego rozwoju poprzez uczestnictwo w webinarach. Sami uczestnicy natomiast poproszeni zostali o wywieszanie informacji o treści: "Uczestniczę w webinarze do godziny 12:00. Proszę, nie przeszkadzaj."

Kolejną obserwacją było skupianie się przy jednym komputerze kilku uczestników programu. Powodowało to, że ich loginy nie były rejestrowane w systemie, który odnotowywał nieobecność. Nie mogliśmy zatem pozostawić tego wyłącznie systemowi. Uczestnicy poproszeni zostali o informowanie organizatora o fakcie wspólnego uczestnictwa w webinarze i potwierdzanie tego prowadzącemu.

Stopniowo, we współpracy z obszarem IT, jak i dzięki wdrożeniu jasnych zasad uczestnictwa, poradziliśmy sobie z problemem znikających uczestników webinarów.<del></del>

Jak wspieraliśmy motywację do uczestnictwa w webinarze?

Efektywność nauki w formie webinara postanowiliśmy zbadać wprowadzając dwuetapowy test wiedzy w formule on-line. Pre-test poprzedził zaproszenie na webinar i stanowił punkt wyjścia do oceny przyrostu wiedzy. Tylko ci, którzy wypełnili test on-line otrzymywali link z zaproszeniem na webinar. Punktem kontrolnym stanowił test wiedzy wypełniany przez uczestników po webinarze. Wypełnienie tego testu i zdanie go na zadawalającym poziomie umożliwiało wkroczenie uczestnika na salę szkoleniową, gdzie uczestnicy skoncentrowani byli wyłącznie na ćwiczeniu umiejętności opartych na posiadanej już wiedzy. Ci z uczestników, którzy testu nie zdali, mieli obowiązek pogłębienia wiedzy w systemie pracy własnej i ponowne podejście do testu. Tak ułożony system był strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zapewnił nam pożądany poziom motywacji do uczestnictwa na tym etapie procesu rozwojowego.

Dodatkowo webinary były rejestrowane i ci, którzy ze względów technicznych nie uczestniczyli w pierwszych webinarach mogli dzięki nim uzupełnić wiedzę i dotrzymać kroku pozostałym uczestnikom. Filmy z rejestracją webinarów zostały zawieszone w naszej bazie wiedzy. Są dostępne dla wszystkich chętnych pracowników. Dziś, coraz częściej wracamy do idei, by stworzyć na ich bazie obowiązkowy pakiet powitalny dla naszych nowych pracowników.

E-learning - szczyt góry lodowej

Doświadczenia z tworzenia pierwszego e-learningu to temat na osobny referat, a może i naukowe badanie o skrajnym postrzeganiu tej samej rzeczy przez dwa różne mózgi:

- psychologa (świat HR) odpowiedzialnego za ostateczny kształt kontentu merytorycznego,
- inżyniera (świat IT) odpowiedzialnego za jego informatyczne ucieleśnienie.

My, świat HR, nie rozumiemy, dlaczego etap szczegółowych pytań (odnoszących się np. do możliwości powrotu do treści, zawierania elementów oceny progresu, czy osadzenia grafik) jest tak ważny jeszcze przed możliwością zobaczenia choćby próbki e-learningu. Chcielibyśmy widzieć produkt, by móc go dowolnie zmienić. Frustruje nas sytuacja, w której musimy podejmować wszystkie decyzje dotyczące docelowego produktu zupełnie go nie widząc.

Oni, świat IT, chcieliby rozebrać produkt na najmniejsze podjęte przez nas decyzje (elementy specyfikacji wymagań) jeszcze przed pokazaniem nawet zarysu produktu. Tłumacząc się tym, że większość zmian nie będzie już możliwa na późniejszym etapie prac.

Te dwa światy mówią w zupełnie innym narzeczu. Dla ich pogodzenia konieczny jest tłumacz w postaci sprawnego Project Managera powołanego po stronie dostawcy. Jego zadaniem jest ustawiczna koncentracja wszelkich działań zarówno świata HR, jak i IT na celu merytorycznym i głównych funkcjonalnościach docelowego e-learningu. To on, w porozumieniu ze światem HR, powinien dać sygnał do zakończenia prac.

Przystępując do prac nad pierwszym e-learningiem odkrywaliśmy istotę szczegółowego precyzowania naszej wizji i przekładania jej na założenia, których ruszać już później nie mieliśmy prawa. Nie doszacowaliśmy też liczby godzin pracy po naszej stronie - zarówno dotyczącej etapu tworzenia kontentu, specyfikacji wymagań, jaki i testowania gotowego rozwiązania, czy konsultacji z naszymi wewnętrznymi służbami IT przed pierwszym uruchomieniem e-learningu.

Czy dziś, pomni doświadczeń, zdecydowalibyśmy się sięgnąć w naszych programach rozwojowych po nowe rozwiązania np. webinary, e-learning i testy on-line? Zdecydowanie tak! Mamy świadomość tego, że wymaga to rozszerzenia zakresu pracy służb HR o obszary dotychczas nierozpoznane. Cóż jednak bardziej cieszy jak nie poszerzanie horyzontów i odkrywanie nowych, obiecujących lądów?

 

Myśli służb HR zebrała Joanna Parchem - Dyrektor Obszaru Gier i Symulacji Biznesowych Grupy ODiTK

22.10.2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

[więcej]
30.09.2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

[więcej]
28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
02.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]
09.01.2019

Storywatching w działaniach HR

W grudniu „Forbes” opublikował listę najlepiej zarabiających Youtuberów. Na jej szczycie znalazł...

[więcej]
17.12.2018

Trendy rozwojowe 2018/2019 – czym bije serce rozwoju?

I znów znienacka dopadł nas koniec roku! Myślę, że nie tylko mnie zatrważa, jak czas po prostu...

[więcej]
10.12.2018

Innowacyjność w Polsce – jak to naprawdę wygląda?

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach, i słusznie....

[więcej]