26.11.2013

Perspektywa czasowa – inne podejście do badania satysfakcji z pracy

Standardowe badanie zadowolenia z pracy polega na opracowaniu listy spraw, którymi interesują się pracownicy, a następnie na opracowaniu skali oceny. Wypełniających ankiety najczęściej pyta się o zadowolenie z wynagrodzenia, otrzymanych szkoleń, relacji z przełożonym i współpracownikami, komunikacji wewnętrznej oraz awansu.

Zaletą takiego podejścia jest możliwość oceny szczegółowych aspektów pracy, wadą są problemy metodologiczne związane z interpretacją wyników. Z typowego badania zaangażowania w pracę trudno dowiedzieć się, jaka jest przyczyna problemów, które wpływają na satysfakcję z pracy. Z tego powodu proponuję dodatkową metodę pomiaru zadowolenia z pracy, która uzupełnia naszą wiedzę na temat tego, co pracownicy lubią, a czego nie lubią w pracy. Metoda ta oparta jest o stosunek pracownika do upływającego czasu.

Pojęcie "perspektywa czasowa" w psychologii nie jest nowe. W różnych badaniach wykazywano na przykład istotny związek pomiędzy motywacją, a wybieganiem w myślach w dalekie punkty w przyszłości. Jednak dopiero w ostatnich latach zjawisko to doczekało się większego zainteresowania badaczy. W największym stopniu przyczynił się do tego Philip Zimbardo, który wraz z Johnem Boydem opracował specjalny kwestionariusz służący do mierzenia pięciu perspektyw czasowych (w żargonie psychologicznym nazywanych perspektywami temporalnymi).
Człowiek, który swoją energię kontruje na przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości wykazuje bardzo charakterystyczne zachowania i postawy w stosunku do rodziny, pracy, zainteresowań a nawet finansów. Na przykład ci z nas, którzy żyją przede wszystkim dniem dzisiejszym mają często problemy z oszczędzaniem pieniędzy. Najciekawsze jest jednak to, że ludzie rzadko uświadamiają sobie, iż w swoim zachowaniu wykazują jakąś tendencję. Łącząc charakterystyczne zachowania ludzi z perspektywą czasową możemy łatwiej przewidywać siłę motywacji kogoś, kto zabiera się za jakąś pracę lub projekt. Zdaniem Zimbardo, struktura czasu jest bardziej rozbudowana niż nam się wydaje, bowiem składa się nie z trzech obszarów, a z pięciu.

Mamy zatem:

• przeszłość negatywną (przetrzymywane w pamięci bolesne doświadczenia życiowe, frustracje, kumulacja negatywnych emocji),

• przeszłość pozytywną (miłe i znaczące doświadczenia biograficzne, poczucie spełnia, nagrody oraz poczucie dumy z osiągnięć),

• teraźniejszość hedonistyczną (źródła codziennych przyjemności, nastawienie na poszukiwanie wrażeń, bodźców emocjonalnych),

• teraźniejszość fatalistyczną (wytworzone negatywne przekonania co do możliwości zaspokojenia różnych potrzeb, rozwijanie poglądów o przymierzu sił przeciwko nam lub naszym zamiarom),

• przyszłość (podejmowanie decyzji z myślą o odroczonych nagrodach oraz optymizm związany z planowaniem życia).

Skutki społeczne związane z wytworzeniem u kogoś silnej jednostronnej perspektywy czasowej mogą być bardzo istotne dla jednostki i całych grup a nawet społeczeństw. Zimbardo w jednym z wywiadów udzielanych "Gazecie Wyborczej" apelował do Polaków, aby porzucili przeszłość, bo zbyt mocno wpływa ona na zachowania w teraźniejszości (bardzo niski poziom zaufania społecznego). Również przebieg indywidualnej kariery zależy w dużym stopniu od tego, jak ktoś radzi sobie z niepomyślną przeszłością. Jeśli ciągle wraca do porażki, rozpamiętuje i szuka przyczyny, dlaczego spotkało go jakieś osobiste nieszczęście, to ma problemy z pokonywaniem trudności. Ludzie, którzy szybko zapominają o trudnych chwilach z przeszłości lepiej radzą sobie z bieżącymi problemami. Z drugiej strony, każdy z nas potrzebuje poczucia własnej skuteczności. To właśnie zapewnia wysoka koncentracja na przeszłości pozytywnej. Warto przechowywać w pamięci ważne i miłe chwile, które pozwalają nam uwierzyć we własne możliwości i talenty. Wzmacnia to determinację i konsekwencję w dążeniu do celu. Ludzie pozbawieni poczucia sukcesu w przeszłości unikają ambitnych wyzwań, wolą unikać rozczarowań i obniżają swoje oczekiwania wobec życia.

Sposób w jaki wytwarza się stosunek do czasu teraźniejszego związany jest z interpretacją bieżących wydarzeń. Chyba każdy spotkał się w życiu z negatywnym nastawieniem kogoś do jakiejś sprawy. Osoby takie wyróżniają się marudzeniem i utrudnianiem sobie życia. Ich umysły filtrują każdy pomysł szukając ukrytych celów. Są szczególnie wrażliwi na różnego rodzaju teorie spiskowe. Fatalizm jest więc silnie związany z nastawieniem do innych i ogólną postawą życiową. Obok teraźniejszości fatalistycznej, która powinna być przez każdego kontrolowana, funkcjonuje czas, który jest źródłem przyjemności. Hedonizm w różnych koncepcjach filozoficznych ma czasem negatywne oceny, ale w teorii Zimbardo podkreśla się, że bez czerpania przyjemności z codziennych drobnych spraw, trudno zachować równowagę emocjonalną. Warto na chwilę zapomnieć o całym świecie i dać porwać się pasji. Nie myśleć o efektach i zyskach ze swoich czynów, tylko cieszyć się jakąś pracą samą w sobie. Innymi słowy - czas teraźniejszy hedonistyczny polega na postawie pełnego zaangażowania, koncentracji na jakiejś sprawie "tu i teraz". Ludzie, którzy w pracy doświadczają takiego stanu mają wrażenie, że w takich chwilach czas stanął w miejscu.

Piąty wymiar perspektyw czasowych to przyszłość. Nie dzieli się ona już na aspekt negatywny i pozytywny, bo oczywiście nie sposób ocenić jej, zanim się wydarzy. Jednak część ludzi bardzo mocno przewiduje skutki swojego działania w przyszłości (postawa pro aktywna), a część woli biernie czekać na to, co przyniesie ślepy los (postawa reaktywna). Ci pierwsi, zwani przez Zimbardo "przyszłościowcami" lepiej planują, organizują i realizują swoje cele. Drudzy za to często popełniają te same błędy ze względu na nieuświadomiony schemat działania. Nie widzą swojego wpływu na to, gdzie znaleźli się w hierarchii społecznej.
Teoria perspektyw czasowych jest uniwersalna (da się nią objąć prawie wszystkie obszary zachowań) i niezwykle użyteczna do przewidywania siły motywacji.
Pięć wymiarów pozwala w interesujący i głęboki sposób scharakteryzować problemy współczesnego człowieka. Zimbardo zauważył, że ludzie odnoszący sukces w życiu charakteryzują się zrównoważoną perspektywą czasową (kontrolują negatywne wymiary czasu i rozwijają pozytywne wymiary). Natomiast kłopoty mają zazwyczaj ci, którzy skupiają się na jednym z wymiarów. Na przykład, jeśli ktoś zbyt mocno skupia się na karierze (skrajny przyszłościowiec), to cierpi na tym jego rodzina, przyjaciele i on sam ze względu na ciągłe gonienie za realizacją przyszłych celów. Z drugiej strony, skrajny hedonista, który nie myśli o przyszłości, ma skłonności do szukania coraz mocniejszych wrażeń (stąd eksperymentowanie z narkotykami, hazardem, przygodami seksualnymi, itp.).

Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o teorii perspektyw czasowych zapraszam do książki "Paradoks czasu" Zimabardo, gdzie w pasjonujący sposób przedstawione są dziesiątki praktycznych przykładów wykorzystania teorii do zrozumienia zachowań ludzi. Zamiast jednak pytać pracowników, czy są zadowoleni z warunków pracy, komunikacji wewnętrznej, otrzymanych szkoleń i podobnych spraw, można zbadać, jakie są dominujące w zespole perspektywy czasowe. Może jest tak, że sprawy z przeszłości nie pozwalają myśleć optymistycznie o realizacji zadań, albo przyszłość firmy widzi tylko jej kierownictwo. A może czas zatrzymują fataliści, którzy już znają odpowiedź na każde pytanie związane z rozwojem firmy? Warto to wiedzieć.

Chcąc zatem wiedzieć czy pracownicy lubią swoją pracę sprawdzajmy też (oprócz zadowolenia z typowych elementów pracy), jakie cele sami dostrzegają dla siebie, co pcha ich do rozwoju, co sprawia, że chce się im przychodzić do pracy oraz jakie nierozwiązane sprawy z przeszłości zabierają im energię do działania.


Paweł Błaszkiewicz - Trener Grupy ODiTK

 

Więcej o perspektywie czasowej przeczytać można:

  • P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, PWN, Warszawa 2009.
  • E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Ossolineum, Wrocław 1987.
  • M. Sobol-Kwapińska, Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia, KUL, Lublin 2007.
  • C. Nosal, B. Bajcar, Czas w umyśle stratega: perspektywa temporalna a wskaźnik zachowań strategicznych, "Czasopismo Psychologiczne" 1999, s. 55-68.
21.06.2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

[więcej]
07.06.2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

[więcej]
24.05.2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

[więcej]
10.05.2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

[więcej]
27.04.2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

[więcej]
19.04.2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

[więcej]
15.03.2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

[więcej]
18.01.2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

[więcej]
10.12.2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

[więcej]
27.11.2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

[więcej]
18.11.2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

[więcej]
22.10.2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

[więcej]
30.09.2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

[więcej]
29.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]