12.01.2015

Spotkania, które inspirują – "Poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK"

Jedno z bardziej popularnych pytań ostatniej dekady brzmi: „Jakich zmian w przywództwie potrzebują organizacje?”. Wynika to z traktowania przywództwa jak rodzaju paliwa, którego jakość ma wpływ na efektywność organizacji.

Poszukiwanie nowatorskich idei jest wpisane w DNA zarządzania. O wartości każdej nowej idei decyduje jej konfrontacja z codziennością i pragmatyczne zastosowanie. Do rozmowy o tym, jak adaptować nowe idee w organizacjach zaprosiliśmy naszych klientów. W grudniu odbyła się trzecia poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK. Tym razem na warsztat wzięliśmy ideę przywództwa wszechstronnego. Sprawdzaliśmy jej wartość dla organizacji, diagnozowaliśmy przeszkody we wdrażaniu oraz szukaliśmy dostępnych rozwiązań. Dziękując naszym gościom za udział i dzielenie się doświadczeniem prezentujemy Państwu wnioski ze spotkania.

Arystoteles powiedział: "Jesteśmy tym, co w życiu powtarzamy". Interpretujemy rzeczywistość przez pryzmat nas samych, a źródłem odniesienia są nasze unikalne doświadczenia. Nasz układ nerwowy jest pełen utartych ścieżek, które przypominają wygodne autostrady. Poruszanie się po nich jest po prostu łatwiejsze, mniej kosztowne i przewidywalne. Lubimy myśleć, że dysponujemy swobodą w wyborze zachowań. Tymczasem, gdy dochodzi do działania najczęściej włącza się nam autopilot. Tak jest w wielu dziedzinach, między innymi w przywództwie. To była pierwsza myśl, która pociągnęła nas do zajęcia się bliżej ideą przywództwa wszechstronnego. Zacznijmy jednak od podstaw i przypomnijmy kilka kluczowych kwestii. Czym jest wszechstronne przywództwo? Najkrócej mówiąc to metoda kalibrowania sił lidera tak, aby mógł osiągnąć równowagę niezbędną do efektywnego działania. (Szczegółowo piszę o tym w artykule Przywództwo wszechstronne - czy potrafisz grać prawą i lewą ręką?)

Dlaczego uczyniliśmy tę ideę bohaterem spotkania?

Po pierwsze:

  • Do tej pory dużo uwagi poświęcono namierzaniu i wzmacnianiu silnych stron lidera. Przywództwo wszechstronne, trochę przekornie, zagląda w tej sprawie na drugą stronę lustra. Okazuje się, że jako liderzy mamy skłonność do nadużywania mocnych stron. W rezultacie "przeginamy" i to, co było naszą siłą, staje się słabością. Zacytowane wcześniej przez mnie zdanie Arystotelesa jest wciąż aktualne. Liderzy korzystają ze swoich mocnych stron wielokrotnie częściej, bo działają jak na autopilocie.

Po drugie:

  • · Nadużywanie mocnych stron prowadzi do marginalizowania cech do nich komplementarnych. Metaforycznie przypomina to sytuację, w której rozwijamy jedynie określoną partię mięśni z pominięciem pozostałych.

 Po trzecie:

  • 90% badań o przywództwie dotyczy kwestii przywództwa forsującego i angażującego. Niezwykle zaniedbana jest druga para oddziaływań lidera, czyli relacja między zdolnością strategicznego myślenia a umiejętnością operacyjnego zarządzania. Przywództwo wszechstronne pokazuje, że w dzisiejszych realiach rynkowych nie powinniśmy identyfikować tych wymiarów jedynie ze stanowiskiem w organizacji, jak to często jest robione.      

Wspólnie z naszymi gośćmi próbowaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań, które dotyczą adaptacji idei przywództwa wszechstronnego. Zaczęliśmy od tego: Jaka jest wartość przywództwa wszechstronnego dla organizacji? Następnie diagnozowaliśmy: Jakie widzimy dylematy bądź przeszkody we wdrożeniu przywództwa wszechstronnego w organizacji? By na koniec zapytać: Jak możemy sobie radzić z wybranymi przeszkodami?                                                                                            

Oto kilka odpowiedzi:

1. Jaka jest wartość przywództwa wszechstronnego dla organizacji?

  • Pozwala organizacji zachować równowagę między krótkoterminową realizacją celów a szukaniem szans biznesowych i ich wykorzystywaniem w przyszłości.

  • Pozwala pracownikom rozumieć jak strategia organizacji przekłada się na jej operacyjne działania. Z czego wynikają decyzje i do czego mają doprowadzić. To prowadzi do wzrostu zaangażowania pracowników.

  • Odpowiada na złożoną rzeczywistość - różne generacje, odmienne kultury w jednym środowisku, w którym dominuje szybkie tempo zmian.  

2. Jakie są dylematy bądź przeszkody we wdrożeniu przywództwa wszechstronnego w organizacji?

Wśród dylematów pojawiły się ciekawe pytania: "Jak sprawić, by rozwój był postrzegany jako ważny cel w organizacji? Jak potraktować rozwój organizacji w kategoriach jakości, a nie jedynie wyniku? Jak "sprzedać" ideę przywództwa wszechstronnego w firmie? Jak pogłębiać świadomość znaczenia i wpływu idei przywództwa wszechstronnego na osiągane rezultaty?".

Namierzono również przeszkody - oto niektóre z nich, wybrane przeze mnie i podzielone na dwie kategorie:

  • Po stronie organizacji: kultura organizacyjna, wiek organizacji, różnice kulturowe, kontekst polityczny, brak planu długoterminowego, brak czasu i konsekwencji we wdrażaniu.

  • Po stronie kadry menadżerskiej: brak lidera, rozproszona odpowiedzialność, aktualny styl liderów, nawyki menadżerów, opór przed zmianą, niechęć tłumaczona często brakiem czasu na zdobywanie wiedzy.

3. Jakie możemy podjąć kroki, by zacząć sobie radzić z wybranymi przeszkodami?

Poniżej przedstawiam główne wnioski, które pojawiły się w grupach dyskusyjnych:

Dla uczestników warunkiem efektywności jest powiązanie idei przywództwa wszechstronnego ze strategią i kierunkiem działania firmy. To pozwoli zobaczyć jak czerpać z 4 wymiarów przywództwa w sposób celowany i adekwatny zarówno do celów, jak i problemów, z którymi  zmaga się firma. Kolejny ważny wniosek to zaplanowanie działań, które dotyczą wszystkich szczebli menadżerskich w oparciu o rzetelną diagnozę. Zdaniem naszych gości, dla zwiększenia świadomości wagi tematu, potrzebna jest promocja dobrych praktyk zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w organizacji. W tym procesie HR ma pełnić rolę INSPIRATORA, a Biznes - REALIZATORA.  Kluczowy jest sojusz HR i Biznesu. To wymaga silnej, choć mało eksponowanej (przez to niedocenianej) pracy HR nad zaangażowaniem w proces menadżerów.  Biznes jest pragmatyczny - potrzebuje dowodów, żywej ilustracji, która mówi, że zmiana jest możliwa i daje efekty. Dla HR to wyzwanie, by pozyskać inspirujących menadżerów, dla których transformacja przywództwa jest wpisana w sprawowanie funkcji zarządczych. To dzięki nim możliwe jest uruchomienie procesu mentoringu postrzeganego przez naszych gości jako szansa rozwoju jakości przywództwa.

Podsumowując, wszyscy goście zgodnie przyznali, że warunkiem powodzenia jest potraktowanie rozwoju przywództwa wszechstronnego jako procesu, a nie akcji. Człowiek, którego cenię mawia: "Szukaj głębi, nie doskonałości". Dlatego życzę Państwu w Nowym Roku inspirujących spotkań, które pogłębią Państwa wiedzę o sobie i o innych.

Jolanta Blaszkowska-Bastian, Trener

10.12.2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

[więcej]
27.11.2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

[więcej]
18.11.2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

[więcej]
22.10.2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

[więcej]
30.09.2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

[więcej]
29.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]