12/01/2015

Spotkania, które inspirują – "Poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK"

Jedno z bardziej popularnych pytań ostatniej dekady brzmi: „Jakich zmian w przywództwie potrzebują organizacje?”. Wynika to z traktowania przywództwa jak rodzaju paliwa, którego jakość ma wpływ na efektywność organizacji.

Poszukiwanie nowatorskich idei jest wpisane w DNA zarządzania. O wartości każdej nowej idei decyduje jej konfrontacja z codziennością i pragmatyczne zastosowanie. Do rozmowy o tym, jak adaptować nowe idee w organizacjach zaprosiliśmy naszych klientów. W grudniu odbyła się trzecia poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK. Tym razem na warsztat wzięliśmy ideę przywództwa wszechstronnego. Sprawdzaliśmy jej wartość dla organizacji, diagnozowaliśmy przeszkody we wdrażaniu oraz szukaliśmy dostępnych rozwiązań. Dziękując naszym gościom za udział i dzielenie się doświadczeniem prezentujemy Państwu wnioski ze spotkania.

Arystoteles powiedział: "Jesteśmy tym, co w życiu powtarzamy". Interpretujemy rzeczywistość przez pryzmat nas samych, a źródłem odniesienia są nasze unikalne doświadczenia. Nasz układ nerwowy jest pełen utartych ścieżek, które przypominają wygodne autostrady. Poruszanie się po nich jest po prostu łatwiejsze, mniej kosztowne i przewidywalne. Lubimy myśleć, że dysponujemy swobodą w wyborze zachowań. Tymczasem, gdy dochodzi do działania najczęściej włącza się nam autopilot. Tak jest w wielu dziedzinach, między innymi w przywództwie. To była pierwsza myśl, która pociągnęła nas do zajęcia się bliżej ideą przywództwa wszechstronnego. Zacznijmy jednak od podstaw i przypomnijmy kilka kluczowych kwestii. Czym jest wszechstronne przywództwo? Najkrócej mówiąc to metoda kalibrowania sił lidera tak, aby mógł osiągnąć równowagę niezbędną do efektywnego działania. (Szczegółowo piszę o tym w artykule Przywództwo wszechstronne - czy potrafisz grać prawą i lewą ręką?)

Dlaczego uczyniliśmy tę ideę bohaterem spotkania?

Po pierwsze:

  • Do tej pory dużo uwagi poświęcono namierzaniu i wzmacnianiu silnych stron lidera. Przywództwo wszechstronne, trochę przekornie, zagląda w tej sprawie na drugą stronę lustra. Okazuje się, że jako liderzy mamy skłonność do nadużywania mocnych stron. W rezultacie "przeginamy" i to, co było naszą siłą, staje się słabością. Zacytowane wcześniej przez mnie zdanie Arystotelesa jest wciąż aktualne. Liderzy korzystają ze swoich mocnych stron wielokrotnie częściej, bo działają jak na autopilocie.

Po drugie:

  • · Nadużywanie mocnych stron prowadzi do marginalizowania cech do nich komplementarnych. Metaforycznie przypomina to sytuację, w której rozwijamy jedynie określoną partię mięśni z pominięciem pozostałych.

 Po trzecie:

  • 90% badań o przywództwie dotyczy kwestii przywództwa forsującego i angażującego. Niezwykle zaniedbana jest druga para oddziaływań lidera, czyli relacja między zdolnością strategicznego myślenia a umiejętnością operacyjnego zarządzania. Przywództwo wszechstronne pokazuje, że w dzisiejszych realiach rynkowych nie powinniśmy identyfikować tych wymiarów jedynie ze stanowiskiem w organizacji, jak to często jest robione.      

Wspólnie z naszymi gośćmi próbowaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań, które dotyczą adaptacji idei przywództwa wszechstronnego. Zaczęliśmy od tego: Jaka jest wartość przywództwa wszechstronnego dla organizacji? Następnie diagnozowaliśmy: Jakie widzimy dylematy bądź przeszkody we wdrożeniu przywództwa wszechstronnego w organizacji? By na koniec zapytać: Jak możemy sobie radzić z wybranymi przeszkodami?                                                                                            

Oto kilka odpowiedzi:

1. Jaka jest wartość przywództwa wszechstronnego dla organizacji?

  • Pozwala organizacji zachować równowagę między krótkoterminową realizacją celów a szukaniem szans biznesowych i ich wykorzystywaniem w przyszłości.

  • Pozwala pracownikom rozumieć jak strategia organizacji przekłada się na jej operacyjne działania. Z czego wynikają decyzje i do czego mają doprowadzić. To prowadzi do wzrostu zaangażowania pracowników.

  • Odpowiada na złożoną rzeczywistość - różne generacje, odmienne kultury w jednym środowisku, w którym dominuje szybkie tempo zmian.  

2. Jakie są dylematy bądź przeszkody we wdrożeniu przywództwa wszechstronnego w organizacji?

Wśród dylematów pojawiły się ciekawe pytania: "Jak sprawić, by rozwój był postrzegany jako ważny cel w organizacji? Jak potraktować rozwój organizacji w kategoriach jakości, a nie jedynie wyniku? Jak "sprzedać" ideę przywództwa wszechstronnego w firmie? Jak pogłębiać świadomość znaczenia i wpływu idei przywództwa wszechstronnego na osiągane rezultaty?".

Namierzono również przeszkody - oto niektóre z nich, wybrane przeze mnie i podzielone na dwie kategorie:

  • Po stronie organizacji: kultura organizacyjna, wiek organizacji, różnice kulturowe, kontekst polityczny, brak planu długoterminowego, brak czasu i konsekwencji we wdrażaniu.

  • Po stronie kadry menadżerskiej: brak lidera, rozproszona odpowiedzialność, aktualny styl liderów, nawyki menadżerów, opór przed zmianą, niechęć tłumaczona często brakiem czasu na zdobywanie wiedzy.

3. Jakie możemy podjąć kroki, by zacząć sobie radzić z wybranymi przeszkodami?

Poniżej przedstawiam główne wnioski, które pojawiły się w grupach dyskusyjnych:

Dla uczestników warunkiem efektywności jest powiązanie idei przywództwa wszechstronnego ze strategią i kierunkiem działania firmy. To pozwoli zobaczyć jak czerpać z 4 wymiarów przywództwa w sposób celowany i adekwatny zarówno do celów, jak i problemów, z którymi  zmaga się firma. Kolejny ważny wniosek to zaplanowanie działań, które dotyczą wszystkich szczebli menadżerskich w oparciu o rzetelną diagnozę. Zdaniem naszych gości, dla zwiększenia świadomości wagi tematu, potrzebna jest promocja dobrych praktyk zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w organizacji. W tym procesie HR ma pełnić rolę INSPIRATORA, a Biznes - REALIZATORA.  Kluczowy jest sojusz HR i Biznesu. To wymaga silnej, choć mało eksponowanej (przez to niedocenianej) pracy HR nad zaangażowaniem w proces menadżerów.  Biznes jest pragmatyczny - potrzebuje dowodów, żywej ilustracji, która mówi, że zmiana jest możliwa i daje efekty. Dla HR to wyzwanie, by pozyskać inspirujących menadżerów, dla których transformacja przywództwa jest wpisana w sprawowanie funkcji zarządczych. To dzięki nim możliwe jest uruchomienie procesu mentoringu postrzeganego przez naszych gości jako szansa rozwoju jakości przywództwa.

Podsumowując, wszyscy goście zgodnie przyznali, że warunkiem powodzenia jest potraktowanie rozwoju przywództwa wszechstronnego jako procesu, a nie akcji. Człowiek, którego cenię mawia: "Szukaj głębi, nie doskonałości". Dlatego życzę Państwu w Nowym Roku inspirujących spotkań, które pogłębią Państwa wiedzę o sobie i o innych.

Jolanta Blaszkowska-Bastian, Trener

22/04/2024

Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

15/03/2024

Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

12/02/2024

Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

24/10/2023

Cisza – negocjacyjne złoto

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonych negocjacji. Wydajemy budżety, walczymy o budżety, umowy,...

25/09/2023

Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

30/08/2023

Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...

31/07/2023

Poczucie szczęścia u pracowników – droga do budowania odpowiedzialności w zespole

Powiem to wprost – jeżeli chcesz mieć odpowiedzialnych ludzi, musisz zadbać o ich poczucie...

3/07/2023

Data storytelling – jak opowiadać o danych?

Współcześni inżynierowie i menadżerowie to nie tylko osoby zarządzające procesami, projektami czy...

12/06/2023

Talenty i mocne strony - podejście na nowe czasy

W 2018 roku Instytut Gallupa przeprowadził badania, z których wynika, że ludzie mający okazję...

22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...