28/10/2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie natura i klimat uznawane były za niezmienne i mało istotne tło naszych działań. A jednak branża project management musi przygotować się na radykalne zmiany.

Na świecie jest to coraz szerzej rozważany wątek. Już kilka lat temu powstało obszerne brytyjskie opracowanie omawiające wpływ klimatu na project management i vice versa. W Polsce jednak wciąż właściwie nie mówi się o klimacie w kontekście definiowania i realizacji projektów. A funkcjonujący od lat konsensus naukowy oraz budująca się w bezprecedensowym tempie świadomość społeczna nie pozostawiają złudzeń: globalne ocieplenie będzie miało wpływ na gospodarkę, firmy, społeczeństwo i życie każdego z nas.

Zmiany klimatyczne, jakie zajdą w ciągu kolejnych lat, będą drastyczne. Będziemy musieli podjąć daleko idące kroki przeciwdziałające ociepleniu albo przyjąć konsekwencje wyższych temperatur i wszelkich tragicznych skutków, jakie za sobą ciągną.

Projekty i zarządzanie nimi są głównym sposobem wdrażania przemian w firmach, organizacjach oraz społecznościach. Zarządzanie projektami będzie fundamentalnie istotne zarówno w działaniach zapobiegawczych i adaptacyjnych, jak i będzie musiało sprostać wyzwaniom związanym z nowymi warunkami środowiska.

Oto kilka obszarów, w których globalne ocieplenie przekłada się wprost na zarządzanie projektami.

Uruchamianie projektów - co się zmieni?

Zmiany klimatu skłonią firmy i organizacje publiczne do uruchomienia licznych przedsięwzięć.

Z jednej strony trzeba będzie adaptować się do zmian środowiska - podnoszący się poziom morza, długie okresy suszy czy letnie fale upałów przełożą się na konieczność realizacji projektów w sektorze portowym i hydrotechnicznym, w agrotechnice i handlu żywnością czy w zarządzaniu miastami i służbą zdrowia.

Z drugiej strony kolejne międzynarodowe szczyty klimatyczne, w tym ostatnie porozumienia paryskie, wyznaczają cele dla zatrzymania globalnego ocieplenia, a przede wszystkim redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Z realizacją tych celów i postanowień jest różnie i "stojąca węglem" Polska jest zdecydowanie w gronie "hamulcowych" zmian. Jednak już w perspektywie kilku lat, również na naszym rynku, odczujemy konieczność realizacji projektów zmierzających do redukcji gazów cieplarnianych.

Na pewno istotnym czynnikiem będzie kolejne rozdanie środków unijnych na lata 2021-2027, gdzie adresowanie redukcji wpływu na klimat będzie jedną z głównych osi przydziału funduszy. To z pewnością przełoży się na polskie projekty z sektora energetycznego czy ciepłowniczego, ale także na wszystkie wysokoenergochłonne gałęzie przemysłu.

Światowe zmiany gospodarcze przeniosą się na rodzime firmy. Przykładowo sektor automotive (w tym liczne polskie firmy wytwarzające komponenty do samochodów) przejdzie radykalną transformację w kierunku elektromobilności. Choćby ze względu na to, że coraz więcej krajów w Europie wprowadza zakaz przyszłej sprzedaży samochodów spalających benzynę i ropę. Istotnym czynnikiem będzie tu fakt, że samochody elektryczne, dzięki o wiele prostszej konstrukcji, po prostu nie potrzebują szeregu komponentów stosowanych dotychczas w pojazdach spalinowych.

Warto też wspomnieć, że zmiany klimatyczne to nie tylko koszty. Otwierają one również potencjalne nowe okazje biznesowe - szczególnie w obszarze energetyki czy innowacji. Wspomniana elektromobilność to szansa dla projektów R&D z zakresu baterii, magazynowania prądu, elektroniki i software. Wyzwania rolnictwa z pewnością przełożą się na potrzeby prac rozwojowych w bioinżynierii i genetyce. Niedawno Unia Europejska zatwierdziła elektrownie atomowe jako zielone źródło energii, co być może popchnie do przodu realizację opóźniającej się elektrowni nuklearnej w Polsce i wielu związanych z nią projektów.

Elektrownia nuklearna Dukovany, Czechy (źródło)

Uzasadnienie biznesowe i zwrot z inwestycji

Każdy projekt wymaga uzasadnienia biznesowego. Dla małych przedsięwzięć częstą praktyką jest brak spisanych celów biznesowych i uruchamianie projektów na podstawie intuicji menedżerów, co do tego, co się opłaca. Jednak przy większych projektach, i co za tym idzie większych zaangażowanych środkach organizacyjnych i finansowych, mniej lub bardziej formalna analiza opłacalności inwestycji jest standardem.

Projekty inwestycyjne, szczególnie te wielkie, często realizowane są z myślą o długoterminowych korzyściach liczonych w dziesięcioleciach. Nie stawia się petrochemicznej instalacji krakingowej, by pracowała 3 czy 5 lat. Zaś okres zwrotu nowego szybu kopalnianego czy bloku elektrowni to co najmniej dekada. Stąd konieczność wykonywania obliczeń w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Jak głosi popularne powiedzenie "przewidywania są trudne, w szczególności te na temat przyszłości". Jednak mimo immanentnej niepewności co do przyszłych zmian, powyższe przykłady z szeroko rozumianej branży energetycznej siłą rzeczy powinny wziąć pod uwagę w obliczeniach opłacalności przyszły spadek zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych.

Podobnie sprawa ma się w wielu innych obszarach. Krótsze zimy i topniejące lodowce już wpływają na opłacalność inwestycji w miejscowościach turystycznych w Alpach, a niebawem zapewne podobne myślenie pojawi się również w polskich górach. Podnoszący się poziom morza (a mamy naukową pewność, że w ciągu najbliższych 50 lat poziom morza podniesie się o kilkadziesiąt cm) grozi zalaniem tysięcy km kwadratowych polskiego wybrzeża w tym nie tylko Żuław, ale wielu zurbanizowanych obszarów np. dzielnic Gdańska i Szczecina. Stawia to pod znakiem zapytania rachunek ekonomiczny inwestycji infrastrukturalnych, mieszkaniowych czy turystycznych, które będą musiały wliczyć ciężar finansowy działań osłonowych, takich jak budowa wałów przeciwpowodziowych.

Projekty i wizerunek społeczny

Zarządzanie projektami będzie też musiało brać pod uwagę coraz większą świadomość społeczną zmian klimatycznych i śladu węglowego. Projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dotychczas rzadko zajmowały pierwszoplanową pozycję w strategii większości firm. Można więc dyskutować, na ile staną się takimi w przyszłości. Dyskusyjne jest też, w jakim stopniu będą tu oddziaływały wybory konsumenckie, a w jakim rolę odegrają odgórne legislacje. Tym niemniej niektóre firmy nie czekają na rozwój sytuacji i stawiają się na pierwszej linii aktywności na rzecz redukcji emisji, ocieplając (humor zamierzony :) ) dzięki temu swój wizerunek.

Przykładem jest Amazon, który we wrześniu 2019 ogłosił, że do 2045 roku zamierza zredukować do zera swoje emisje CO2 i osiągnąć globalną neutralność węglową. Można sobie wyobrazić skalę programu i ilość projektów, które są właśnie rozpoczynane, by tak wielka firma zrealizowała tak ambitny cel. Zapewne będzie to też inspiracja i impuls dla wielu innych firm do złożenia podobnych zobowiązań.

 

Jeff Bezos ogłaszający plan Amazonu co do neutralności węglowej do 2045 (źródło)

Ryzyka projektowe

Wiele z powyższych aspektów dotyczy decyzji strategicznych, często związanych z uruchomieniem lub nie danego projektu. Jednak również na poziomie operacyjnym zmiany klimatu już oddziaływają na zarządzanie projektami. A z biegiem czasu oddziaływanie to będzie rosło.

Przykładem niech będzie tu kwestia ryzyk projektowych w tak, jak się wydaje, dalekim od klimatu obszarze, jak pisanie software'u. Mamy coraz gorętsze lata, co powoduje wzrost korzystania z klimatyzatorów i u odbiorców indywidualnych, i w biurowcach. Wytwarzają one w najgorętsze dni wielkie obciążenie dla sieci energetycznej, która balansuje na krawędzi załamania. Zupełnie realne staje się więc ryzyko wprowadzenia awaryjnych stopni zasilania (co miało już miejsce w Polsce w 2015 roku). Podobny, choć jeszcze większy, wpływ miała susza w Kalifornii w październiku 2019, która wymusiła kilkudniowe całkowite wyłączenie prądu kilku milionom mieszkańców i wielu firmom. Zrobiono tak w obawie, że silne wiatry i przedłużająca się susza w zetknięciu z obciążoną siecią elektryczną wywołają niekontrolowane pożary. Jak kilkudniowy brak prądu może wpłynąć na napięte terminy realizacji kluczowego projektu IT (czy tak naprawdę dowolnego innego), można sobie wyobrazić. Jest to realne ryzyko, którego tak prawdopodobieństwo, jak i konsekwencje będą wzrastały wraz ze zmianami klimatu.

Jako liderzy i kierownicy projektów stymulujemy i wdrażamy zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Nasza profesja stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, zarówno w obszarze uruchamiania projektów, definiowania ich uzasadnienia biznesowego, oceny ryzyk, jak i wątków CSR.

Działanie w dotychczasowych rygorach i pozostanie na ścieżce "biznes jak zwykle" oznacza rosnące emisje CO2. A to nieuchronnie doprowadzi nas do sytuacji, w której już niedługo my i nasze dzieci będziemy żyli w świecie znacznie gorszym niż ten, który aktualnie znamy.

Dla mnie, jako człowieka i jako ojca, jest to temat niezwykle ważny. Jako kierownik projektów zaś zdaję sobie też sprawę z tego, jak duża jest rola liderów w kreowaniu rzeczywistości. Dziś wybory leżą w naszych rękach - podejmujmy w naszych projektach mądre decyzje.

Konrad Klepacki, Trener GRUPY ODITK

Autor artykułu
24/06/2024

Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

22/04/2024

Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

15/03/2024

Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

12/02/2024

Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

24/10/2023

Cisza – negocjacyjne złoto

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonych negocjacji. Wydajemy budżety, walczymy o budżety, umowy,...

25/09/2023

Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

30/08/2023

Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...

31/07/2023

Poczucie szczęścia u pracowników – droga do budowania odpowiedzialności w zespole

Powiem to wprost – jeżeli chcesz mieć odpowiedzialnych ludzi, musisz zadbać o ich poczucie...

3/07/2023

Data storytelling – jak opowiadać o danych?

Współcześni inżynierowie i menadżerowie to nie tylko osoby zarządzające procesami, projektami czy...

12/06/2023

Talenty i mocne strony - podejście na nowe czasy

W 2018 roku Instytut Gallupa przeprowadził badania, z których wynika, że ludzie mający okazję...

22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...