14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z nami na długo, może na zawsze. Tę samą rewolucję przechodzą aktywności rozwojowe towarzyszące życiu zawodowemu menadżerów.

Zmieniają się formy i przedmiot rozwoju. W tym artykule skupię się na formie.

Rozwój w formule blended

Pandemia pokazała, że formy online mogą być bardzo efektywne i przyjazne kosztowo. Menadżerowie podkreślają przede wszystkim efektywność czasową - nie ma konieczności dojazdu na szkolenia, co daje możliwość spędzania większej ilości czasu w domu. Dlatego programy rozwojowe dla kadry menadżerskiej już teraz są komponowane w formule blended i ten trend będzie się nasilał: niezbędne moduły, wymagające zmiany postaw i zachowań, "commitment", wspólnego przegadania i rozumienia tematu, będą stacjonarne.

Natomiast wszystkie elementy "wiedzowe" przejdą do online (część do form asynchronicznych), by proces był "odmiejscowiony" i zindywidualizowany oraz oderwany od konkretnego czasu, w którym menadżer konsumuje poszczególne etapy działań rozwojowych.

Just in time

Digitalna forma rozwoju sprawia, że dużo łatwiej można zorganizować działania rozwojowe, dlatego prymat rozwojowy to praktyczna wiedza i umiejętności, potrzebne menadżerom "tu i teraz" - obserwujemy coraz mniej podejścia "just in case".

Silną preferencją jest, żeby rozwój "dział się" w trakcie pracy, by nie był oderwanym, pojedynczym wydarzeniem. Coraz częściej działania rozwojowe dedykowane menadżerom są powiązane z konkretnym organizacyjnym powodem, tj. wdrożeniem nowej strategii czy nowego modelu zarządzania i mają bezpośrednio wesprzeć daną zmianę organizacyjną.

Krótko, coraz krócej

Od wielu lat programy rozwojowe się skracają - szczególnie dotyka to tej grupy zawodowej. Coraz częściej mówimy o programach 6-miesięcznych, a 9-miesięczne uchodzą za długie (jeszcze 3 lata temu programy rozwojowe trwały nawet 2 lata...).

Natomiast w samych programach dominują formy 2-4-godzinne w online (nie częściej niż raz na 2 tygodnie) oraz 4-godzinne lub 1-dniowe realizowane stacjonarnie. Menadżerowie idą za tym trendem, bo pozwala on im się rozwijać i jednocześnie "popychać" pilne biznesowo tematy, mieć "rękę na pulsie". Obawiam się, że przyszłość będzie w tym obszarze jeszcze bardziej wymagająca.

Podobnie jest w kwestii materiałów wspierających rozwój. To już nie e-learningi a "digitalne pigułki", mniej artykułów a więcej krótkich podcastów, videocastów, one pagerów. Obserwujemy jak zmieniają się podręczniki szkoleniowe - z 30 stron do 3-8 stron, gdzie rządzi obraz, minimum treści podanej w formie praktycznych ściąg i schematów. I coraz mniej papieru - z szacunku do naszej planety.

Upraszczanie i skracanie wszystkiego oraz założenie, by proces rozwojowy, w tym dostępność do materiałów wspomagających proces uczenia, był "user friendly" - bez logowania, pobierania, nowych platform - to silny kierunek.

Kolejny trend to "less is more" - praca nad konkretnymi narzędziami, zachowaniami, wyzwaniami biznesowymi. Metodologia przed technologią, bo nadmiar, także cyfrowych narzędzi, może wywołać odwrotny efekt.

Model 70-20-10

Od lat mówi się o rozwoju wokół modelu 70-20-10, gdzie 70% to rozwojowe doświadczenia, 20% uczenie się od innych, a tylko 10% to szkolenia i samorozwój. Obecnie ta zasada staje się mniej życzeniowa i częściej przyświeca komponowaniu programów rozwojowych. Do programów zaszywa się konkretne działania wdrożeniowe - realizowane w miejscu i godzinach pracy menadżera, podczas codziennych zadań. W programach pojawiają się warsztaty action learning, które są platformą do tworzenia i wymiany best practises.

Trendem jest zmiana proporcji w programach - relatywnie zwiększa się liczba działań pozaszkoleniowych. Nadal jednak w większości programy są odległe od wspomnianej proporcji 70-20-10. W GRUPIE ODITK obserwujemy bardziej spektakularne rezultaty tam, gdzie organizacje podejmują wysiłek komponowania programów rozwojowych wokół tej zasady. Możemy wtedy mówić o pewnym zwrocie z inwestycji (ROI). Przyszłość należy właśnie do takich programów.

Aktywne włączanie przełożonych

Aktualnie programom towarzyszy całościowe spojrzenie na powiązania w organizacji. Jeśli chcemy rozwijać umiejętności przywódcze u kadry kierowniczej, to pojawia się pytanie: Jaki wpływ na ten rozwój mają ich przełożeni? Co da sam program rozwojowy, kiedy nie włączymy do niego przełożonych? Wcześniej o tym tylko mówiliśmy, a teraz to się dzieje. Właściwie nie realizujemy już programów bez angażowania przełożonych. Dodatkowo - ich rola jest coraz bardziej aktywna, a mniej kurtuazyjna. Oddziałuje to znacząco na wpływ programów na kulturę zarządzania w organizacji. Program realizujemy dla szczebla X, ale rozwój dotyczy także wyższego poziomu.

Koniec "gadającej głowy"

Webinary i szkolenia online kojarzyły się dla wielu z wysłuchiwaniem wykładów wspomaganych prezentacją w PowerPoincie i krótkimi video. Tego już nikt nie chce. Formy online stają się coraz bardziej angażujące. W szkoleniach dominują MS Teams oraz ZOOM, które umożliwiają pełną interakcję z uczestnikami, także realizację ćwiczeń w podgrupach. Trenerzy korzystają z metody angażowania, aktywizacji i zarządzania uwagą uczestników z pomocą np. chatów, arkuszy odpowiedzi, pytań sprawdzających uważność. W GRUPIE ODITK korzystamy w czasie szkoleń online z quizów, ankiet, tablic do wspólnej pracy, dysków w chmurze (np. Mentimeter, Jamboard, Mural, Wordwall, Quizizz, Poll Everywhere). Obserwuję, że wybrane narzędzia trenerzy chętnie wykorzystują w pracy na salach szkoleniowych.

Zmieniające się trendy rozwoju menadżerów dotyczą nie tylko formy, ale i obszarów, których ten rozwój dotyczy. Opisaniem zmian w przedmiocie działań rozwojowych zajmiemy się w kolejnym, osobnym artykule. Chociaż ja sama zawsze przedkładam treść nad formę rozwoju, to uważam, że ta ostatnia mądrze dobrana i idąca z duchem czasu może podnosić jakość i przyjemność uczenia się.

Iwona Skiba, Dyrektor obszaru psychologii biznesu, GRUPA ODITK

 

Polecane:
Autor artykułu
Iwona Skiba
22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

10/05/2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

27/04/2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

19/04/2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

15/03/2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

18/01/2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

10/12/2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

27/11/2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

18/11/2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

22/10/2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

30/09/2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

29/09/2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.