14.07.2014

Umowy śmieciowe – kiedy wolno zatrudniać na zlecenie i o dzieło

Kiedy można stosować umowę zlecenia czy o dzieło, zamiast umowy o pracę? Wybór pomiędzy różnymi formami zatrudnienia to częsty dylemat pracodawców. Błędy w tym zakresie sprawiają, że mamy do czynienia z umowami śmieciowymi.

Od kilku lat Polska debata publiczna koncentruje się na problemie tzw. umów śmieciowych. Zatrudnieniu na ich podstawie przypisuje się (nie bez słuszności) oceny negatywne. Kojarzy się z nimi brak podstawowej ochrony pracownika i cywilizowanych standardów pracy. Błędem jest jednak kwalifikowanie wszystkich umów cywilnych jako "śmieciowe" i postulowanie ich całkowitej likwidacji - mają one bowiem swoje społeczno-ekonomiczne przeznaczenie. Sztuką dla każdego pracodawcy jest wiedzieć, jak legalnie sięgać po umowy cywilne i kiedy koniecznym jest zatrudnianie w ramach umowy o pracę.

Kilka prostych definicji

Jak wspomniano wyżej - każda z umów: o pracę, zlecenia czy dzieło ma swoje społeczno-ekonomiczne przeznaczenie. To znaczy, że ma zastosowanie do konkretnych warunków i służy realizacji określonego celu. Umowę o dzieło zawiera się dla znanego i z góry przewidzianego efektu i rezultatu. Umowa zlecenia to umowa starannego działania, która służy najczęściej świadczeniu usług. Umowa o pracę to zatrudnienie u pracodawcy w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, osobiście, na ryzyko pracodawcy i pod jego kierownictwem. W umowie o pracę ta ostatnia cecha jest najważniejsza - kierownictwo. To ze względu na nią mówi się o stosunku pracy, jako o pracy dobrowolnie podporządkowanej.

Najbardziej typowym przykładem umowy o dzieło może być napisanie artykułu, przygotowanie ekspertyzy czy wykonanie projektu aranżacji mieszkania. Ważne jest to, aby w efekcie realizacji umowy powstał konkretny rezultat.

Umowę zlecenia stosuje się zaś często przy prowadzeniu cudzych interesów czy wykonywaniu działań na rzecz zleceniodawcy. W praktyce umowa ta dostarcza wielu kłopotów interpretacyjnych, gdyż wyewoluowała ona z klasycznego kontraktu pomiędzy prawnikiem a klientem. Dzisiaj odpowiednikiem umowy zlecenia jest umowa o świadczenie usług. Cechuje ją ciągłość pracy, ale w większej swobodzie i niezależności stron, niż ma to miejsce w przypadku kontraktu pracowniczego. Ten ostatni oznacza trwałą więź, w ramach której pracodawca kieruje pracownikiem, posiada możliwość wydawania mu wiążących poleceń służbowych, planowania jego czasu pracy, a nawet - stosowania kar porządkowych (w przypadku naruszenia określonej organizacji pracy). Trudno mówić o zatrudnieniu śmieciowym, gdy strony zawierają umowę na warunkach, które wyżej wskazano. Kłopot pojawia się dopiero wówczas, gdy jedno zostanie umówione, a drugie będzie wynikało z praktyki albo też: gdy z góry założy się, że wybiera się "tańszą umowę", ale obowiązki zatrudnionego będą czysto pracownicze.

A jeśli ktoś się godzi na zlecenie?

Naczelną zasadą prawa prywatnego jest swoboda umów. Zasadza się ona na przekonaniu, że strony mają możliwość takiego ułożenia swoich praw i obowiązków, które zgodne będą z ich uznaniem i wolą. Często spotyka się sytuacje, kiedy pracodawca oznajmia pracownikowi: Mam 5 tysięcy na twoje zatrudnienie, wybierz sobie sam rodzaj umowy, który Cię interesuje. W obszarze zatrudnienia zasada swobody stron jest ograniczona i powyższe nastawienie pracodawcy może skończyć się dla niego problemami. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu pracy, każde zatrudnienie (bez względu na nazwę zawartej umowy) jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, gdy odbywa się ono w warunkach odpowiadających definicji umowy o pracę (wyznaczenie czasu, miejsca, podporządkowanie pracodawcy). Przepisy mówią także, że przy ustaleniu, jaki rodzaj umowy łączy jej strony, nie jest istotna nazwa zawartej umowy. Możliwe jest więc wykazanie, że umowa o dzieło (która nie jest co do zasady obciążona składkami ZUS-owskimi) - jest tak naprawdę umową o pracę, bo przesądza o tym rodzaj wzajemnych obowiązków stron i charakter wykonywanej pracy.

Źródła potencjalnych sporów i ryzyk

Pracownik posiada uprawnienie do występowania do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Może więc dowieść, że jego umowa nie była kontraktem cywilnym, ale umową o pracę. Często pracownicy robią to już po ustaniu zatrudnienia, bo liczą na zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny, na odprawę, czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, z którego nie korzystali.

Dla pracodawcy mogą to być naprawdę duże pieniądze. Jak wskazują wyroki sądów: dla pracownika zatrudnionego w ochronie, pracującego w rytmie 24 na 48 godzin, ze stawką poniżej płacy minimalnej, za trzy lata - może to wynieść  kwotę około 50 tysięcy złotych (wraz z odsetkami). A zatrudnianie na zleceniu w tej branży jest niemal powszechne. Oszczędność pracodawcy na  ZUS-ie może być więc iluzoryczna, gdy przyjdzie zapłacić składki za kilka lat.

Jak działa sąd

Sprawy z powództwa pracowników o ustalenie istnienia stosunku pracy obciążają pracowników dostarczeniem odpowiednich dowodów, które potwierdzą pracowniczy charakter ich zatrudnienia. Najczęściej są to listy obecności, maile i smsy, które potwierdzają udzielanie pracownikom poleceń służbowych. Mogą to też być świadkowie potwierdzający ciągłość pracy i jej wykonywanie w określonych, typowych godzinach.

Sąd rozpoznaje sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy na trzech etapach. Po pierwsze: przyglądając się zatrudnieniu decyduje, czy z samego swojego charakteru nie jest ono oparte na umowie o pracę, czy nie ma ono typowych jego cech. Kiedy tak jest - sprawa kończy się korzystnie dla pracownika. Gdy zatrudnienie ma tylko część cech stosunku pracy, sąd sięga do metody typologicznej, tzn. ocenia, które cechy charakterystyczne przeważają. Jeżeli więcej jest podobieństw do umowy o pracę, także wtedy wygrywa pracownik. Trzeci etap pojawia się wtedy, gdy zatrudnienie posiada równocześnie cechy pracownicze i cywilne w równym natężeniu. Wówczas - trochę wbrew zapisom kodeksu - sądy kierują się ustaleniem, co strony chciały osiągnąć zawierając umowę. Sugerują się tutaj także nazwą zawartej umowy i jeśli dochodzą do przekonania, że zawierając umowę, strony chciały stosunku zlecenia, nie uwzględniają roszczenia pracownika.

Rekomendacja dla pracodawców

W sprawach związanych z zatrudnieniem najważniejsze dla pracodawców jest myślenie w kategoriach celów, dozwolonych środków i potencjalnych ryzyk. Zbyt często jest jednak tak, że po kilku latach względnie dobrej współpracy, już po rozstaniu, pracownicy przyglądają się prawidłowości zawieranych wcześniej kontraktów, co kończy się kosztownymi i długotrwałymi sprawami sądowymi. W Polsce obowiązuje wiele elastycznych form zatrudnienia, z których można korzystać zgodnie z prawem, gdy pracodawca nie poszukuje pracowników etatowych - w klasycznym tego słowa znaczenia. Mogą one skutecznie łączyć ważną dla pracodawcy efektywność ekonomiczną z minimalnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla pracowników. Posługiwanie się jednak umowami o pracę nakładczą czy telepracą jest ciągle mało popularne. Zupełnie niesłusznie, gdyż wielu pracodawców i pracowników mogłoby na tych formach pracy skorzystać i uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

 

Grzegorz Ilnicki - Trener Grupy ODiTK

30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce....

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]
18.02.2019

Business acumen, czyli czy leci z nami pilot

Poprawa EBITDA o 2,5% jest jednym z celów strategicznych pewnej firmy. Brzmi sensownie. Ale czy...

[więcej]
21.01.2019

Menadżerze, chcesz „uczynić” ludzi odpowiedzialnymi?

Jednym z wyzwań, o których najczęściej mówią liderzy, jest brak odpowiedzialności w ich...

[więcej]
09.01.2019

Storywatching w działaniach HR

W grudniu „Forbes” opublikował listę najlepiej zarabiających Youtuberów. Na jej szczycie znalazł...

[więcej]
17.12.2018

Trendy rozwojowe 2018/2019 – czym bije serce rozwoju?

I znów znienacka dopadł nas koniec roku! Myślę, że nie tylko mnie zatrważa, jak czas po prostu...

[więcej]
10.12.2018

Innowacyjność w Polsce – jak to naprawdę wygląda?

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach, i słusznie....

[więcej]
05.11.2018

Relacje – cichy zabójca sprzedaży?

Od kilku lat w procesach sprzedażowych kładzie się nacisk na budowanie relacji z klientem. Kierunek...

[więcej]
29.10.2018

Zmiany i nowości w wytycznych i certyfikacji IPMA

Najnowsza wersja „Wytycznych Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i...

[więcej]
15.10.2018

Planowanie programu rozwojowego – z kim i o czym rozmawiać

Fakt: Programy rozwojowe często nie osiągają założonych rezultatów.

[więcej]
01.10.2018

Grywalizacja – let's talk about fun

Super poważny zawodowy świat zmienia oblicze. Domaga się świeżości, lekkości i funu. Millenialsi,...

[więcej]
03.09.2018

Czego menadżer może się nauczyć od psa?

Zespoły mogły się już uczyć od dzikich gęsi. Sprawdzonym trenerem okazał się też koń. Mnie...

[więcej]
20.08.2018

Kto decyduje o wdrożeniu strategii organizacji - duży i mały obrazek

Typowy obrazek z polskich organizacji: zarząd wypracowuje strategię, a następnie zaprasza...

[więcej]
06.08.2018

Zator ogłoszony, czyli BIM w zamówieniach publicznych już w Polsce

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Długo oczekiwana inwestycja w centrum miasta. Przebudowa, która...

[więcej]
23.07.2018

Kultura narodowa w biznesowej globalnej wiosce – czy nadal ma znaczenie?

Dlaczego w Arabii Saudyjskiej manekiny sklepowe nie mają głów?

[więcej]
09.07.2018

Związki zawodowe – czy pojawią się w każdej firmie?

Na początku czerwca 2018 r. sejm przyjął ustawę, która zasadniczo zmienia przepisy regulujące...

[więcej]
18.06.2018

Programy rozwojowe i model 70:20:10 – historia z happy endem?

Odnoszę wrażenie, iż wszyscy zgadzamy się, że model 70:20:10 powinien stanowić kręgosłup programów...

[więcej]
21.05.2018

Etyczna sprzedaż w branży ubezpieczeniowej – poszukiwanie jednorożca?

„Czy da się wyżyć w sprzedaży, nie oszukując?” – takim pytaniem zaskoczył mnie kilka dni temu...

[więcej]
07.05.2018

Mentoring – nie zaczynaj od ogona

Nie mogę wyjść z zaskoczenia, gdy w kolejnej organizacji, która uruchamia mentoring, stykam się z...

[więcej]
23.04.2018

BIM Manager – praca szuka człowieka

BIM (Building Information Modeling) - ten skrót od 2 lat jest niesłychanie „modny” w branży...

[więcej]