371 wyników
Zarządzanie kompetencjami – model kompetencji sercem procesów personalnych Wspieramy w wyznaczaniu, ocenianiu i rozwijaniu celów, które opisywane...
Sukcesja – zaplanuj ciągłość organizacyjną Zabezpieczamy ciągłość funkcjonowania organizacji. Dostarczamy rozwiązania wspierające...
Mentoring – pomnażanie kapitału kompetencji Umożliwiamy transfer doświadczenia i kompetencji pomiędzy pracownikami, który odbywa się w...
Ankietowe badanie zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją Badamy aktualne postrzeganie zjawisk mobbingu i dyskryminacji w organizacji przez jej pracowników....
Polityka antymobbingowa – dopasowana i żywa Tworzymy jasne zasady przeciwdziałania i reagowania w sytuacji mobbingu i dyskryminacji, dopasowując je do...
Shadowing on the job - wsparcie w cieniu Rozwijamy sprzedaż w formule 1:1 przez asystę w naturalnym kontekście zawodowym. Budujemy nowe nawyki i...
Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Team - bądź zmianą Dostarczamy zespołom GPS do odnajdywania się w zmianach - aktualnej i przyszłych. Korzystając...
Teamcoaching - od Ja do My Modelujemy nowy styl współpracy w zespołach, który zapewnia koncentrację na wspólnych celach....
FRIS® (sposoby myślenia i działania) – doceń różnorodność FRIS® jako indywidualna diagnoza stylu myślenia i działania, pozwala właściwie...
Program talentowy – rozwój kompetencji kluczowych dla wzrostu organizacji Pomagamy organizacjom trafnie identyfikować, które kompetencje są dla...
Wyniki wyszukiwania 121 do 130 z 371