371 wyników
#ZMIANA #AGILITY #LEADERSHIP Działaj w rytmie zmiennej rzeczywistości. Wzrastaj i wygrywaj na zmianie. JAK ZAPEWNIĆ FIRMIE...
Priorytety – w stronę efektywności sprzedaży Uczymy innego spojrzenia na listę codziennych priorytetów, by móc efektywnie wykorzystywać...
TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY Wyposażamy handlowców w zestaw narzędzi koniecznych do osiągania wyników w aktualnej, zmienionej...
Trudne sytuacje w komunikacji – zamykanie kontaktu na poziomie win-win Podczas szkolenia dostarczamy skuteczne narzędzia komunikacyjne, które...
Komunikacja interpersonalna – sztuka dopasowania do rozmówcy Rozwijamy kompetencje wpływające na efektywność wymiany informacji i...
Współpraca według modelu FRIS® - działasz tak, jak myślisz Wspieramy odkrywanie i korzystanie z naturalnych talentów związanych z tzw. stylem...
Budowanie relacji – przez atmosferę do wyników Wspieramy uczestników w świadomym budowaniu pozytywnych stosunków międzyludzkich w miejscu...
Insights Discovery® - GPS komunikacyjny Pokazujemy jak wykorzystywać model Insights Discovery® jako GPS, by zwiększyć efektywność...
Feedback - informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju Trenujemy efektywne sposoby prowadzenia rozmów feedbackowych na różnych szczeblach...
Social media - komunikacja i kreowanie wizerunku marki Świat mediów społecznościowych to jedna wielka rodzina, w której każdy...
Wyniki wyszukiwania 11 do 20 z 371