DARIUSZ KASZNIA

Konsultant. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży informatyka dla budownictwa. Współtworzył i wprowadzał na polski rynek programy wspomagające projektowanie budowlane (Robot V6, Robot Millennium), które stały się standardem w swojej klasie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem. W ostatnich 10 latach uczestniczył lub prowadził wiele projektów wdrożeniowych z zakresu projektowania zintegrowanego (biura projektowe przemysłowe i ogólnobudowlane) oraz BIM (biura projektów, firmy wykonawcze). Od dwóch lat wdraża metodologię BIM u zamawiającego publicznego i prywatnego. Jednocześnie prowadzi projekty edukacyjne zwiększające wiedzę o BIM nie tylko wśród inżynierów.

Najciekawsze projekty rozpoczęte w roku 2017:

Przygotowanie na zlecenie SARP wymogów BIM dla konkursu architektonicznego dla inwestycji Małopolskie Centrum Nauki Krakowie. Przygotowane w tym projekcie dokumenty BIM uznawane są obecnie za najlepsze w dotychczasowej historii BIM w Polsc;

Doradztwo i wsparcie merytoryczne GDDKiA w przeprowadzeniu pilotażowego projektu z zastosowaniem technologii BIM dla zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28;

Cykl szkoleń „BIM dla Zamawiającego” dla PKP PL;

Studia podyplomowe „BIM Menedżer” na WSB w Poznaniu;

Cykl szkoleń  podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie BIM absolwentów i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Białostockiej.

KONSULTANCI