MARTA SZULIŃSKA

Klienci cenią ją za otwartość na ich potrzeby i elastyczność we współpracy.

Konsultant, Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Specjalizacja z Psychologii Organizacji i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Posiada uprawnienia do diagnozy według metodologii Extended DISC®. Posiada także międzynarodową licencję N.E.W.S.

Posiada doświadczenie w diagnozie kompetencji różnymi metodami (AC/DC, ocena 180/360, wywiad kompetencyjny). Prowadziła także badania zaangażowania i motywacji pracowników oraz w obszarze sprzedaży - Mystery Shopper. Ma doświadczenie w pracy nad rozwojem kompetencji w organizacjach - budowała i wdrażała modele kompetencji, współuczestniczyła w projektowaniu systemów rozwoju kompetencji. 

Specjalizuje się w ocenie kompetencji pracowników oraz w doborze właściwych metodologii badań ilościowych i jakościowych wspierających projekty doradcze.

Pracowała m.in. dla: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ATO, Towarzystwo Inwestycyjne Wash Master, Torfarm, TI Poland, ADB, Pomorska Spółka Gazownicwta, Welcome Airport Services, GPEC, PTE PZU, GIWK, Postdata, Pilkington Automotive, Remsod, Vorwerk

KONSULTANCI