GRZEGORZ ILNICKI

Jako trenera wyróżnia go bogate doświadczenie pełnomocnika procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy i zatrudnienia cywilnego. Brał także udział w pracach nad opracowaniem projektu zmian w kodeksie pracy. Klienci cenią go za komunikatywność i umiejętność przekazywania skomplikowanych zagadnień prawnych w przystępny sposób.

Trener prawa z 7 letnim doświadczeniem. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

Pracuje w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Aval-Consult w Gdańsku. Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych. Współpracuje ze spółkami kapitałowymi jako doradca zarządów ds. pracowniczych.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, problemach trwałości stosunku pracy, zwolnień i czasu pracy. Zajmuje się także przeciwdziałaniem dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi. 

Posiada Certyfikat Ombudsmana ds. Równego Traktowania. Ukończył także kurs certyfIkujący treningu i doradztwa gender mainstreaming organizowany przez Komisję Europejską. Doradzał koncernom farmaceutycznym w procesie restrukturyzacji zatrudnienia oraz związkom zawodowym w trakcie negocjacji z pracodawcami. Prowadzi audyty dokumentacji kadrowej pracodawców.

Pracował m.in. dla: Porta KMI Poland, Lloyd’s Register (Polska), Arla Global Financial Services Centre , Polski Rejestr Statków, Towarzystwo Finansowe SKOK, Elektrociepłownia Wybrzeże, Young Digital Planet, Sony Pictures Global Business Services, Ceramika Paradyż, Urzęd Dozoru Technicznego, Polskie Linie Lotnicze LOT, Eurobank, Narodowy Bank Polski.