IWA COSTA

Jako trenera wyróżnia ją kreatywny styl pracy i koncentracja na rezultacie. Klienci najbardziej cenią ją za rozumienie realiów organizacji, uważność na człowieka, otwartość i autentyczność.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w dużych organizacjach międzynarodowych m.in. w zarządzaniu zespołami, realizacji celów biznesowych na rynku B2C i B2B, projektowaniu nowych produktów, zarządzaniu projektami, wdrażaniu zmian organizacyjnych i budowaniu zespołów. Rozumie presję na wyniki oraz problemy menedżerów. Była Członkiem Zarządu w firmie belgijskiej, zarządzała zespołem na rynkach wschodnich, pracowała m.in. na stanowisku Marketing Managera, Product Managera i Brand Managera.

Absolwentka Szkoły Trenerów GRUPY ODITK, Szkoły Coachów Akademii Set, Członek Izby Coachingu. Posiada Dyplom Konsultanta ds. wizerunku oraz licencję kolorysty "The 12 season Color Theory System". Współpracuje z Katedrą Marketingu Produktu UE w Poznaniu, gdzie prowadzi wykłady z tematyki komunikacji, wizerunku i dress code'u.

Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru komunikacji, wystąpień publicznych, wizerunku i personal brandingu. Pracę trenera łączy z pracą coacha i konsultanta biznesowego w zakresie strategii komunikacji, porządkowania działań biznesowych i motywowania zespołu.

Pracowała m.in. dla: Angelini Pharma Polska, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, BIM's Plus, Gemalto, Hauraton Polska, PZU, Red Hat, Textra Poland, Thea Polska, Urząd Miasta w Kościanie, Warta.