IZABELA WANATOWICZ

Zespoły zarządzające wspiera w zwiększaniu ich efektywności moderując warsztaty strategiczne, a także prowadząc sesje coachingu zespołowego. Towarzyszyła liderom także w procesie wdrażania zmian organizacyjnych –na poziomie organizacji, liderów, pracowników.

Trener biznesu, coach, konsultant HR. Od ponad 13 lat towarzyszy w rozwoju i zmianie organizacjom m.in.  z branży finansowej, motoryzacyjnej, lotniczej a także dóbr luksusowych. Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje zawodowe oraz osobiste na różnych poziomach organizacji.

Jako  HR Business Partner konsultowała  i moderowała warsztaty biznesowe. Uczestniczyła w projektach z obszaru Zarządzania Talentami. Budowała profile kompetencyjne dla określonych grup stanowisk z wykorzystaniem narzędzi DDI. W roli HR Managera  m.in.: wdrażała proces oceny okresowej w firmie produkcyjnej. Przez ostatnie kilka lat pracowała  w firmie z branży lotniczej budując i wdrażając rozwiązania z obszaru Organizational Development w międzynarodowym środowisku (Polska, UK, Włochy, Rosja, Norwegia, Szwecja, USA)

Przeprowadziła ponad 300 godzin coachingu rozwojowego i executive coachingu.

Prowadzi zajęcia w języku polskim i języku angielskim.