JACEK WĘSIERSKI

Cechuje go otwartość i elastyczność wobec potrzeb uczestników szkolenia. Klienci cenią go za praktyczny i zrozumiały sposób przekazywania wiedzy oraz bogate doświadczenie zawodowe, pozwalające znaleźć najlepsze rozwiązania dla uczestników szkolenia.

Trener z obszaru prawa z 8-letnim doświadczeniem szkoleniowym (750 dni).  Doświadczony radca prawny i jednocześnie ekonomista.  Partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Aval-Consult Spółce partnerskiej w Gdańsku, konsultant i uczestnik wielu projektów biznesowych, w tym inwestycyjnych.  Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządza opinie i analizy prawno-gospodarcze i prawno-podatkowe. Prowadził i prowadzi szereg postępowań sądowych i podatkowych, a także z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest autorem ponad 600 publikacji o tematyce prawnej.

Specjalizuje się w prawno-gospodarczych i podatkowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz w obszarze odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za niezapłacone przez spółkę należności cywilnoprawne, podatkowe i składkowe.

Były gracz drużyny Trefl-Sopot. Nieprzerwanie pasjonuje go koszykówka.

W swoim dorobku pracował m.in. dla Corning Cable Systems Polska, EmiTel, Telekomunikacja Polska , ABC DATA, Kimball Electronics Poland, Thales Polska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna , Hochtief Polska, Grupa Lotos.

Specjalizacja: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, Prawa autorskie i pokrewne, Prawo handlowe, prawo zobowiązań (kontraktowe), prawa konsumenckie, Prawo podatkowe, Prawo Zamówień Publicznych, Ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych.