KARINA WISZNIEWSKA - WĄSIK

KARINA WISZNIEWSKA - WĄSIK

Wysoki poziom akceptacji, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do ludzi i ich problemów, to cechy, za które cenią ją klienci. Wyróżnia ją bogata wiedza i praktyka w obszarze wielu aspektów zarządzania: od psychologii biznesu, przez marketing, sprzedaż, po zarządzanie projektami. Jest autorką licznych publikacji z rozmaitych dziedzin zarządzania oraz pedagogiki.

Trener z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi  oraz rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy z 4-letnim doświadczeniem szkoleniowym. Psycholog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kompetencjami oraz posiada Certyfikat Ombudsmana ds. Równego Traktowania.

Posiada 10 lat doświadczenia w organizacji i realizacji edukacji dla osób dorosłych. 5 lat praktyki w zarządzaniu zespołem i rozwojem kompetencji. 10 lat praktyki biznesowej w obszarze marketingu i sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla firm, instytucji oraz pracowników w obszarze zarządzania konfliktami oraz tworzenia i wdrażania polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej. Wspiera pełnomocników procesowych  w zakresie opiniowania spraw i prowadzenia sporów sądowych związanych z konfliktem w środowisku pracy. Współpracuje ze spółkami kapitałowymi jako doradca zarządu ds. rozwiązywania konfliktów oraz Ombudsman ds. równego traktowania. Jest autorką scenariuszy do symulacyjnych gier biznesowych.

Pracowała m.in. dla 

Lloyd's Register  Polska, Urząd Dozoru Technicznego, Gdański Terminal Kontenerowy, Holte Software, OPZZ Konfederacja Pracy, Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Profesja, Akademia Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych w Łodzi.

Specjalizacja: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.