KATARZYNA BIDZIŃSKA

Ekspert prawa pracy posiadający 7 letnie doświadczenie w doradztwie dla firm w zakresie prawa pracy. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy oraz analizą i oceną regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto posiada praktyczne doświadczenie w zakresie opiniowania oraz tworzenia regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a także w doradztwie z zakresu prawa pracy w tym z tematyki dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prowadzi audyty u pracodawców zarówno dotyczące dokumentacji pracowniczej jak i akt osobowych. Uczestniczyła dwukrotnie w Ogólnopolskim Forum Prawa Pracy Warszawie w roli eksperta ds. prawa pracy. Prowadziła również zajęcia z zakresu prawa pracy w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych i działów kadr. Regularnie prowadzi szkolenia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawiązywania stosunku pracy, uprawnień rodzicielskich. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy ( ponad 240 godzin szkoleniowych).

Interesuje się malarstwem. W czasie wolnym maluje w technice akrylowej i olejnej.


Specjalizacja: Prawo pracy, Czas pracy, Odpowiedzialność prawna menadżera HR, Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.