ŁUKASZ MIKLASZEWSKI

Klienci cenią go za wszechstronną wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie praktyczne.

Trener zarządzania projektami z 14-letnim stażem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wdrażania nowych wyrobów do produkcji, transferu produkcji oraz rozwoju nowych produktów, szczególnie produkcji objętej wymaganiami norm medycznych oraz motoryzacyjnych.  

Z wykształcenia inżynier. Od początku kariery zawodowej związany z zarządzaniem projektami oraz opieką nad kluczowymi klientami. Certyfikowany menedżer projektu Agile APMG® International. Prowadzi międzynarodowe projekty NPI, NPD w branżach automotive, medical, public safety dla takich firm jak: Magna, Dräger i Philips. Obecnie PMO w Philips Royal.