MARCIN SOKOŁOWSKI

Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie.

Lider 5d Taskforce Grupy Skanska na świecie.

Kierownik projektów z międzynarodowym doświadczeniem.

Absolwent Studiów MBA Dominican University w Chicago, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektem oraz Zarządzania Operacyjnego.

Certyfikaty

• Prince 2 Foundation

• ITIL Foundation

• Lean Management

Doświadczenie zawodowe:

• 2004-2006 MJM Marine Group oraz RG Coulter & CO (Irlandia Północna)

• 2007-2009 Grupa Dewelopersko - Projektowa Pol-Swed Projekt

• 2009 Grupa Inżyniersko - Consultingowa AOS

• od 2009 - Skanska SA  (w tym 02-08. 2016 Skanska AB (Szwecja) Zespół ekspercki / globalny)

Specjalizuje się w tematach: wdrażania i przygotowywania modeli biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, unifikacji i standaryzacji procesów biznesowych w organizacji, wdrażenia i komercjalizacji nowych technologii, project development, specjalizacja we wdrażaniu technologii BIM w dużej organizacji

Uczestnik wielu konferencji i paneli dyskusyjnych dot. BIM w Polsce, autor licznych artykułów i propagator BIM w branży budowlanej.