MICHAŁ ZAJĄC

Klienci cenią go za umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie projektowym i realizacyjnym.

Entuzjasta BIM (Building Information Modeling). Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie praktycznego zastosowania tej technologii w projektach o różnorodnej tematyce.

Absolwent wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Doświadczenie związane z projektowaniem i koordynacją projektów zdobył podczas pracy nad skomplikowanymi technologicznie obiektami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej, w kraju i za granicą.

Pracował zarówno przy projektach obiektów kubaturowych, jak i infrastrukturalnych w oparciu o inżynierię odwrotną (Reverse Engeenering). Odpowiedzialny za zarządzanie zespołami projektowymi, wdrożenia procedur i systemu szkoleń z zakresu technologii BIM. Jest autorem wewnętrznych standardów i procedur związanych z pracą w środowisku BIM oraz planów realizacji BIM (ang. BIM Execution Plan).