PIOTR GÓRNY

Klienci cenią go za umiejętne łączenie doświadczenia sędziego sądu pracy z aktualną praktyką radcowską oraz za umiejętność tłumaczenia skomplikowanych zagadnień w zrozumiały i przystępny sposób.

Pełnomocnik w postępowaniach z zakresu prawa pracy, zarówno reprezentujący prawa pracownicze, jak i pracodawców.

 Trener w obszarze prawa pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Specjalizuje  się w zagadnieniach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy Zajmuje się udzielaniem wsparcia prawnego w bieżącej działalności działów HR (procesy przed sądem pracy, prawo pracy w firmach wielozakładowych i grupach kapitałowych, zwolnienia indywidualne i grupowe, systemy premiowe, relacje ze związkami zawodowymi i innymi organami przedstawicielstwa pracowników, umowy o zakazie konkurencji, odszkodowania).

W latach 1997-2009 sędzia sądów pracy. W trakcie swojej pracy w judykaturze orzekał m.in. w wydziałach pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi, Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Specjalizacja: Prawo pracy, czas pracy, odpowiedzialność prawna menadżera HR.