PIOTR GRZECHOWIAK

Jako trenera wyróżnia go niezwykła charyzma i szczególna dbałość o to, by nawet złożone zagadnienia natury prawnej przedstawiać w prosty i zrozumiały sposób. Klienci cenią go za bogate doświadczenie i skuteczną aktywizację uczestników szkoleń poprzez zachęcanie ich do merytorycznych dyskusji.

Prezes Grupy ODiTK, radca prawny, trener w obszarze zagadnień związanych z prawem gospodarczym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla grup z różnych poziomów zarządzania.

Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 1993 roku. Ukończył szereg szkoleń z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego oraz controllingu. Doświadczony menadżer, radca prawny i doradca zarządów w firmach z różnych branż. Prowadził, jako konsultant, wiele projektów restrukturyzacyjnych, prywatyzacyjnych, inwestycyjnych oraz fuzji i przejęć spółek.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa umów oraz prawa korporacyjnego. Autor programów i scenariuszy szkoleń z zakresu prawa dla menadżerów różnych szczebli organizacji. Prowadzi szkolenia dla sektora prywatnego, jak i instytucji publicznych i międzynarodowych (m.in. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Zasiadał w radach nadzorczych wielu polskich spółek oraz podmiotów z udziałem inwestorów zagranicznych (InterMarine Group, Polski Gaz S.A., Nyborg Mawent S.A., MNDO sp. z o.o., Transbud Gdańsk S.A.). Posiada szerokie doświadczenie procesowe w postępowaniach gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. W latach 2000-2003 wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, przez wiele lat również członek Rady tejże Izby. Partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów AVAL-CONSULT w Gdańsku.

Pomimo, jak sam o sobie mówi, "oldboyowskiego wieku", z pasją gra w siatkówkę. Pochłania też olbrzymie ilości książek, od historii po polską prozę współczesną. Członek Rotary Club w Gdyni.

Pracował m.in. dla: Alcatel Lucent, Aluship, Comp, Polimex, Sprint, Rafako, Lloyds Register, National Oilwell Varco, Doraco, Ergo Hestia, Grupa ENERGA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PLL LOT, Grupa LOTOS.

Specjalizacja: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, Prawo handlowe, prawo zobowiązań (kontraktowe), prawa konsumenckie, Prawo Zamówień Publicznych.