PIOTR ŻUKOWSKI

Klienci cenią go za wszechstronną wiedzę merytoryczną oraz staranność, aby nawet złożone zagadnienia natury prawnej przedstawiać uczestnikom w prosty i zrozumiały sposób.

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner zarządzający Kancelarii Czyżowski Żukowski Kancelaria adwokacka spółka partnerska. Nieprzerwanie, od 2005 roku współpracuje z kancelariami, których preferowanymi obszarami praktyki są prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo i postępowanie cywilne. Reprezentuje strony w postępowaniach dotyczących między innymi: odwołania od rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, odszkodowania związanego z zakazem konkurencji, odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku mobbingu, dyskryminacji, naruszenia godności lub dóbr osobistych pracownika, jak również w sprawach z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzi także praktykę ogólną. Autor materiałów szkoleniowych oraz prowadzący szkolenia z prawa pracy. Uczestnik ogólnokrajowych konferencji naukowych poświęconych prawu pracy i ubezpieczeń społecznych oraz autor publikacji naukowych z tej dziedziny. Autor publikacji w branżowych czasopismach, między innymi "Prawie pracy" oraz "Serwisie prawno - pracowniczym". Komentuje także aktualne zagadnienia prawne zarówno w dziennikach ("Rzeczpospolita", "Dziennik Gazeta Prawna"), jak i w telewizji (Polsat Biznes).

Z Kancelarią CGS jest związany od chwili jej powstania.
Członek  European Employment Lawyers Association.

Specjalizacja: prawo pracy, czas pracy, odpowiedzialność prawna menadżera HR, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji