PRZEMYSŁAW LISEK

Jako trenera wyróżnia go pragmatyczne spojrzenie na projekty i dostosowanie stosowanych metod do skali i specyfiki przedsięwzięcia. Klienci najbardziej cenią go za umiejętność spojrzenia na kontekst organizacji przy jednoczesnym dbaniu o relacje z ludźmi zaangażowanymi w projekty.

Trener zarządzania projektami z 8-letnim doświadczeniem szkoleniowym (800 dni). Z wykształcenia ekonomista, logistyk, absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Certyfikowany menedżer projektu Prince 2 Practitioner. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów i programów zarówno z poziomu kierownika, jak i członka zarządu spółki. Prowadził przedsięwzięcia z obszaru organizacji eventów biznesowych, marketingu, wdrożeń wewnętrznych oraz reorganizacji procesów i struktur w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w tematach związanych ze sprawnym lokowaniem projektów w organizacji, ich rzetelnym planowaniem, zarządzaniem ryzykiem i finansami.

Pasjonat żeglarstwa. Uczestniczył w regatach OldBoyów w Iławie.

Pracował m.in. dla: BSH Polska, Emperia Holding, Getin Bank, Grupa Żywiec, Netia, Philips Lighting, PLL LOT, Polska Telefonia Cyfrowa, Polimex Mostostal, UPC Polska, Volvo.