Rozwiązywanie konfliktów – doceń różne punkty widzenia

Wiemy, że konfliktów nie da się uniknąć, dlatego wzmacniamy ich konstruktywny aspekt i wyjaśniamy, jak zachować równowagę między emocjami a rozsądkiem. Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu różnych strategii rozwiązywania konfliktów oraz sprawdzonych technikach komunikacji w sporze.

JAK TO ROBIMY

ROZPOZNANIE NAWYKOWYCH REAKCJI NA KONFLIKT

Reakcje w konflikcie często są impulsywnie, nawykowe, zachodzą poza świadomością. Podczas szkolenia umożliwiamy uczestnikom zaobserwowanie tych nawyków i poszerzenie samoświadomości.

ROZSĄDNIE, EMPATYCZNIE I PRAKTYCZNIE

Pokazujemy proste, konkretne techniki ułatwiające zarządzanie emocjami swoimi i innych. Zachęcamy do przyjęcia proaktywnej postawy wobec sytuacji konfliktowych. Pracujemy na case study i analizujemy różne scenariusze.

SZEF WOBEC KONFLIKTU W ZESPOLE

Rozwijamy umiejętności związane z mediowaniem sporów oraz rozpoznawaniem konfliktów ukrytych (na linii szef-zespół, pomiędzy członkami zespołu).

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Podłoże konfliktów - najczęstsze przyczyny konfliktów w miejscu pracy

  • Strategie rozwiązywania konfliktów - ich charakterystyka i dobór do sytuacji

  • Osobowość a konflikty - analiza typów osobowości stron w konflikcie

  • Rola menadżera w konflikcie między pracownikami – co może, czego nie może i co warto, by zrobił lider, aby pomóc rozwiązać spór pracowniczy z wykorzystaniem wybranych narzędzi z warsztatu mediatora

  • Uprzedzenia i nastawienie, postrzeganie i styl komunikowania się jako czynniki utrudniające rozwiązanie konfliktu - jak sobie z nimi radzić?

  • Egzekwowanie oczekiwań, przekazywanie niepopularnej wiadomości itp. - narzędzia komunikacyjne, które pozwalają zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać istniejące

  • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych

  • Zarządzanie konfliktem pracowniczym - doskonalenie techniki poprzez ćwiczenia praktyczne

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Quiz
Szkolenie
Rozwiązywanie konfliktów
Po
Action learning

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki