PMBOK® Guide oraz PMP® są znakami zastrzeżonymi przez Project Management Institute, Inc.