BIM Koordynator – przygotowanie do certyfikacji EccBIM (cykl szkoleń online)

Aby efektywnie stosować BIM, organizacje potrzebują doświadczonych BIM Koordynatorów o ugruntowanej wiedzy i sprawdzonym doświadczeniu.

Dzięki temu cyklowi szkoleniowemu online odświeżysz i skonsolidujesz wiedzę w zakresie BIM. Skutecznie przygotujesz się do egzaminu certyfikującego na Koordynatora BIM.

Cykl składa się z czterech spotkań szkoleniowych online.

Każde spotkanie trwa 6 godzin (3 godziny szkolenia - przerwa - 3 godziny szkolenia).

TERMINY SZKOLEŃ

W partnerstwie z Fundacją EccBIM opracowaliśmy kurs online dedykowany profesjonalistom pracującym z BIM, który pomoże Koordynatorowi:

 • zunifikować i ugruntować podejście do BIM jako procesu i metodyki działania,
 • potwierdzić, że jest gotowy do pełnienia funkcji BIM Koordynatora,
 • wzmocnić umiejętności i poznać najlepsze praktyki z rynku.

KURS DEDYKOWANY JEST: praktykom BIM, którzy na co dzień wykorzystują poszczególne elementy metodyki BIM w realizacji projektów - w roli: zamawiającego/inwestora, projektanta, wykonawcy czy też zarządcy/administratora/facility managera konkretnego obiektu budowlanego (kubatura, projekty inżynieryjne, kolejowe) lub portfela projektów.

Więcej informacji na temat certyfikacji EccBIM >>

PROGRAM SZKOLENIA

 • Narzędzia związane z metodyką BIM
 • Formaty wymiany danych
 • Normy ISO
 • Dokumenty związane z metodyką BIM w przebiegu procesu

Prowadzący: Marcin Sokołowski

 • Tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki
 • Integracja danych z wielu źródeł w środowisku do celów modelowania
 • Koordynacja procesu tworzenia dokumentacji z modeli BIM (rysunki, zestawienia, kosztorysy, harmonogramy)

Prowadzący: Przemysław Komajda

 • Wykrywanie oraz grupowanie kolizji
 • Sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów BEP
 • Sprawdzanie kompletności zawartości informacyjnej modeli
 • Przygotowanie modeli do upublicznienia (data drops, narady koordynacyjne etc.)

Prowadzący: Jędrzej Pasalski

 • Organizacja pracy zespołowej - podział zadań, wsparcie merytoryczne
 • Kontrola oraz raportowanie efektów pracy zespołu BIM
 • Przygotowanie koordynacji wielobranżowej, moderowanie oraz facylitacja narad koordynacyjnych

Prowadzący: Michał Zając

Jesteśmy wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (EccBIM).

TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIA

INFORMACJE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM, dlatego będziesz potrzebować komputera z dostępem do internetu i działającą kamerą, a także słuchawek lub systemu audio w laptopie.

Wirtualna klasa da ci możliwość interakcji i komunikacji z prowadzącym i grupą. Dyskusja i ćwiczenia to część szkolenia.

DOFINANSOWANIE

Na nasze szkolenia otwarte można pozyskać nawet 80% dofinansowania poprzez BUR (Bazę Usług Rozwojowych). Możliwość ta dotyczy właścicieli i pracowników średnich i małych firm, a także mikroprzedsiębiorstw (szczegółowe informacje).

Przejdź do listy naszych szkoleń otwartych w BUR >>