CONTROLLING STOPIEŃ IV - SEMINARIUM PLANISTYCZNE

Proponowane przez nas szkolenia controllingowe stanowią zestaw pięciu kroków na drodze do otrzymania oficjalnego potwierdzenia zdobytych kompetencji w obszarze controllingu: Dyplomu Controllera.

Szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami Controller Akademie w  Gauting k/Monachium (wiodąca jednostka w zakresie controllingu w  Europie).

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:

  • Dowiesz się jak inwentaryzować, wartościować i rozwiązywać problemy strukturalne/jakościowe przedsiębiorstwa.
  • Będziesz wykorzystywać zintegrowany formularz analizy i konsekwencji oraz macierz "Quo vadis?" do analizy słabych - mocnych stron przedsiębiorstwa oraz szans - niebezpieczeństw związanych z nowymi produktami i nowymi rynkami sprzedaży.
  • Nauczysz się analizować słabe - mocne strony przedsiębiorstwa na tle konkurencji.
  • Będziesz potrafił sformułować cele przedsiębiorstwa na najbliższe 5 lat: rynkowe i finansowe.
  • Ustalisz strategie w oparciu o mocne strony przedsiębiorstwa i szanse wynikające z wdrażania nowych produktów i wchodzenia na nowe rynki sprzedaży.
  • Dowiesz się jakie należy przyjąć założenia dotyczące przyszłych warunków zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa w najbliższych 5 latach (np.: tempo przyrostu PKB, trendy konsumpcyjne, postępowanie konkurencji, poziom inflacji, poziom kursu walutowego, tempo integrowania się z Unią Europejską, postępowanie władz, organizacji, podmiotów kształtujących opinię społeczną itp.)
  • Prawidłowo ocenisz i wybierzesz strategie alternatywne.

 

TERMINY SZKOLEŃ

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TO SZKOLENIE?

POKAZUJE SPRAWDZONĄ W EUROPIE ZACHODNIEJ IDEĘ I NARZĘDZIA CONTROLLINGU

Koncentruje się na menadżerze jako skutecznym liderze wprowadzania controllingu. Daje odpowiedzi dotyczące controllingu bazując na ponad 20 letnim doświadczeniu w szkoleniach i wdrażaniu controllingu w polskich przedsiębiorstwach.

OPARTY JEST NIE TYLKO O SPRAWDZONĄ TEORIĘ, ALE PRZEDE WSZYSTKIM O PRAKTYKĘ

Wszystkie prezentowane narzędzia są intensywnie trenowane przez uczestników szkolenia, aby umożliwić im nabycie umiejętności, a nie tylko zdobycie wiedzy.

ODNOSI SIĘ DO RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ KLIENTA

Przykłady podawane podczas szkoleń wzięte są z branży/sektora w którym obraca się Klient tak aby zdobywane umiejętności można było w skuteczny sposób przenieść na grunt codziennej pracy. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia zdobywają dobre praktyki rynkowe w tym zakresie.

Termin szkolenia "Controlling stopień V - seminarium kooperacyjne" podamy 6 marca 2018.


TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE

MATERIAŁY POWIĄZANE Z TEMATYKĄ