Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - yes, We can!

Poznaj najlepsze praktyki i narzędzia służące skutecznej komunikacji i dobrej współpracy dla zapewnienia sukcesu projektu.

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania Miejsce Cena Rezerwacje
17/10/2019 18/10/2019 2 dni Warszawa 1490 zł ZAREZERWUJ
ZAREZERWUJ

NIE ODPOWIADA MI ŻADEN TERMIN

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

KIERUNEK: WSPÓLNY CEL I ZAANGAŻOWANIE

Podczas szkolenia dowiesz się, jak budować zespół projektowy skupiony wokół wspólnego celu. Poznasz narzędzia, które pomogą Ci pozyskiwać ludzi do współpracy oraz angażować Twój team do działania. Nauczysz się skutecznie przypisywać role członkom zespołu, czyli ustalać kto za co odpowiada.

CZYTELNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Omówimy zasady i dobre praktyki zarządzania obiegiem informacji w projekcie. Dzięki temu członkowie Twojego zespołu będą wiedzieli wszystko to, co potrzebują, a jednocześnie nie będą zasypywani nadmiarem informacji. Dowiesz się również jak prowadzić spotkania zespołu, jak często je organizować i w jakim gronie.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM

Nauczysz się tworzyć mapę kluczowych interesariuszy i pozyskiwać ich dla projektu. Podczas szkolenia przetrenujesz prowadzenie rozmów językiem korzyści.

To szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej do certyfikacji wg standardu IPMA w zakresie komunikacji i pracy zespołowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Proces grupowy a cykl życia projektu i rola kierownika projektu na każdym etapie
 • Expose - zawiązanie zespołu
 • Planowanie, a następnie monitoring statusu i wsparcie w realizacji zadań
 • Rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych, egzekwowanie realizacji zadań
 • Reprezentowanie projektu na zewnątrz, raportowanie i spotkania z Komitetem Sterującym
 • Zamykanie projektu
 • Role zespołowe i ich efektywne wykorzystanie w projekcie
 • Spotkania statusowe zespołu - dbanie o przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 • Spotkania robocze - dbanie o współpracę w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i praca zespołowa (skład, cele, zaangażowanie i rola uczestników)
 • Świętowanie sukcesów
 • Efektywna komunikacja w projekcie - od czytelnego podziału odpowiedzialności do czytelnej komunikacji (macierz RACI)
 • Tworzenie planu komunikacji, który integruje potrzeby członków zespołu i kluczowych interesariuszy
 • PR projektu - co komunikować, jak, komu i dlaczego
 • Potencjalne kanały komunikacji w projekcie, ich przeznaczenie i najlepsze praktyki (telefon, e-mail, rozmowa bezpośrednia, komunikatory i videokonferencje)
 • Zlecanie zadań - instruowanie a delegowanie
 • Rozmowa dyscyplinująca, feedback rozwojowy i koleżeński
 • Zarządzanie informacją i wiedzą - dokumentacja projektowa
 • Asertywna argumentacja, szczególnie w sytuacjach zagrożenia niedotrzymaniem założeń projektu
 • Pytania uczestników do prowadzącego szkolenie
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Project managerów
 • Liderów projektów
 • Członków zespołów projektowych

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia:

Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12