15/05/2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce. Potwierdzają to liczne konferencje i spotkania traktujące ten temat jako HOT. Branża poszukuje informacji, szczególnie tych, które dotyczą doświadczeń w realizacji projektów z wykorzystaniem BIM.

Ważkie pytania to: Jak podejść do wdrażania BIM? Jakich ludzi i z jakimi kompetencjami potrzebujemy?

Dotychczas wiedza i praktyka opierała się głównie na profesjonalizmie pojedynczych osób starających się wykorzystać BIM w swojej codziennej pracy. Brakowało w tym względzie punktów odniesienia. Stąd zakres obowiązków BIM Menedżera mógł wyglądać w praktyce znacząco różnie w odmiennych miejscach (na szczęście rynek się standaryzuje - w tym roku rusza projekt certyfikacyjny, który umożliwi praktykom BIM zdobycie i potwierdzenie kompetencji BIM Menedżera).

Zakres możliwości wykorzystania BIM nieustannie się poszerza, a co za tym idzie - kompetencje inżynierów uczestniczących w procesach budowlanych realizowanych zgodnie z BIM muszą być coraz szersze.

W tym artykule krótko omówię kluczowe role w projektach BIM w kontekście stawianych im wymagań.

Role w zespole, czyli kto jest kim w projektach BIM

BIM nie jest celem, lecz narzędziem służącym osiągnięciu precyzyjnie zdefiniowanych celów. Kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego wykorzystania BIM w organizacji pełni wspomniany już BIM Menedżer (o kompetencjach na tym stanowisku więcej w dalszej części artykułu). Skoro jest menedżer, to jest też zespół. Spójrzmy na pozostałe role w zespole BIM:

· Menedżerowie Informacji

Dawniej nazywani BIM Menedżerami Informacji. To "trochę BIM Menedżerowie", którzy mogą mieć mniejsze kompetencje w zakresie modelowania 3D BIM, ale posiadają dużą wiedzę w zakresie zarządzania informacją, standaryzacji i wykorzystania narzędzi IT stosowanych w tych obszarach. Potrafią tworzyć mapy procesów i implementować je w narzędziach klasy CDE. Definiują i egzekwują standardy bezpieczeństwa i wymiany informacji. Kluczowa jest dla nich doskonała znajomość swojej organizacji, a co za tym idzie - umiejętność "wplatania" procesów i procedur BIM w istniejące w niej procesy wewnętrzne i zewnętrzne.

· Modelerzy BIM

Doskonale znają wykorzystywane przez siebie programy do tworzenia modeli 3D BIM nie tylko w zakresie typowych dostępnych opcji, ale również w zakresie możliwości automatyzacji swoich działań. Ważne, aby rozumieli istotę modeli BIM i różnice między modelami 3D CAD a 3D BIM, znali zasady parametryzacji i kontekstowości stosowanych w modelach BIM obiektów. Powinni znać i stosować zasady standaryzacji danych, interfejsów, zapisu informacji itd. Ważne, by rozumieli znaczenie i różnice pomiędzy stosowanymi w procesie BIM formatami plików natywnych i otwartych.

· Koordynatorzy modeli BIM

To najczęściej osoby z "przeszłością" modelerów BIM, ale posiadający dodatkowe kompetencje pozwalające im skutecznie koordynować modele branżowe w celu uzyskania jednego modelu wielobranżowego. Powinni znać dodatkowe narzędzia pozwalające dokonywać takiej integracji, weryfikować poprawność modeli, wykrywać kolizje, sprawdzać zgodność modeli z określonymi standardami, a w razie potrzeby definiować te standardy.

· Analitycy BIM

Inżynierowie różnych specjalności, którzy na bazie modeli BIM, korzystając z dedykowanego oprogramowania, potrafią wykonać różnorodne analizy związane z całym cyklem życia obiektu budowlanego (kosztorysy, harmonogramy, analizy energetyczne, optymalizacje rozwiązań ze względu na zdefiniowane wymagania zamawiającego itp.). Mogą też zajmować się przekształcaniem lub informacyjnym wzbogacaniem gotowych modeli na potrzeby realizacji (rozwiązania warsztatowe, prefabrykacja itp.).

BIM Menedżer - aktor pierwszego planu

Od BIM menedżerów oczekuje się, że będą efektywnie wdrażać i rozwijać BIM w ramach swojej organizacji. Aby sprostać tym wymaganiom, nawet ekspercka znajomość wybranych programów jest niewystarczająca. Niezbędna jest również obszerna, usystematyzowana wiedza o procesach tworzenia i zbierania oraz zarządzania informacją. A także umiejętności "miękkie".

BIM Menedżer powinien skutecznie komunikować, współpracować i rozumieć potrzeby, ale i ograniczenia wszystkich uczestników procesu projektowego i realizacji, w tym również zamawiającego. To, co nasi klienci wskazują jako kluczowe, to definiowanie wspólnych celów i współpraca wszystkich interesariuszy przy realizacji projektów BIM. A w przypadku współpracy międzybranżowej zarządzanie interesariuszami może nastręczyć nie lada trudności. Stąd niezwykle ważne jest rozwijanie często niedocenianych kompetencji społecznych.

"Druga noga" BIM Menedżera to szeroka wiedza techniczna i projektowa. BIM Menedżerowie to najczęściej doświadczeni koordynatorzy BIM, których kompetencje obejmują nie tylko aspekty związane z modelem 3D BIM, ale również wszelkie kwestie dotyczące zarządzania procesem informacyjnym wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz standaryzacją tego procesu. Znają procesy inwestycyjne, posiadają podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Posiadają szeroką wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania BIM, dostępnych narzędzi, kierunków rozwoju. Znają swoją organizację, a co za tym idzie - potrafią wpleść procesy BIM w istniejącą strukturę organizacji. Powinni znać najpopularniejsze, stosowane standardy i normy BIM.

Poszukując do zespołu BIM Menedżera, często potrzebujemy punktu odniesienia - czy nasz kandydat posiada profesjonalną wiedzę, wymaganą na tym stanowisku w rozumieniu standardów BIM na polskim rynku, jakie ma umiejętności i doświadczenie? W wielu branżach i zawodach potwierdzeniem kompetencji są certyfikacje. Tak jak wspomniałam, już jesienią można spodziewać się startu certyfikacji BIM Menedżerów realizowanej przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Praktycy, którzy spełniają wymagane kryteria bazowe, będą mogli przystąpić do egzaminu. Aktualne informacje w tym zakresie ECC BIM będzie publikować na swojej stronie internetowej. Certyfikacja to odniesienie do dobrych praktyk i standardów BIM, to również przynależność do profesjonalnej grupy zawodowej.

Zainteresowanych już teraz zapraszamy do zarezerwowania miejsca na szkoleniach przygotowujących do certyfikacji, które opracowaliśmy w partnerstwie z ECC BIM.


Agnieszka Graszewicz, Koordynator projektów szkoleniowych GRUPY ODITK, na podstawie wywiadu z Dariuszem Kasznia, Prezesem Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

 

 

 

Autor artykułu
Agnieszka Graszewicz
4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

10/05/2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

27/04/2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

19/04/2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

15/03/2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

18/01/2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

10/12/2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

27/11/2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

18/11/2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

22/10/2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

30/09/2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

29/09/2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

28/09/2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

4/09/2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

22/08/2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

4/08/2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

Ostatni rok będziemy pamiętać nie tylko jako rok Covid-19, ale też rok gwałtownej rewolucji...

30/07/2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

29/06/2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

15/06/2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

1/06/2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

27/04/2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

6/04/2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

30/03/2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

23/03/2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

13/03/2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

13/03/2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

3/03/2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

24/02/2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

29/01/2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

16/12/2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

4/12/2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

15/11/2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...