15.05.2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce. Potwierdzają to liczne konferencje i spotkania traktujące ten temat jako HOT. Branża poszukuje informacji, szczególnie tych, które dotyczą doświadczeń w realizacji projektów z wykorzystaniem BIM.

Ważkie pytania to: Jak podejść do wdrażania BIM? Jakich ludzi i z jakimi kompetencjami potrzebujemy?

Dotychczas wiedza i praktyka opierała się głównie na profesjonalizmie pojedynczych osób starających się wykorzystać BIM w swojej codziennej pracy. Brakowało w tym względzie punktów odniesienia. Stąd zakres obowiązków BIM Menedżera mógł wyglądać w praktyce znacząco różnie w odmiennych miejscach (na szczęście rynek się standaryzuje - w tym roku rusza projekt certyfikacyjny, który umożliwi praktykom BIM zdobycie i potwierdzenie kompetencji BIM Menedżera).

Zakres możliwości wykorzystania BIM nieustannie się poszerza, a co za tym idzie - kompetencje inżynierów uczestniczących w procesach budowlanych realizowanych zgodnie z BIM muszą być coraz szersze.

W tym artykule krótko omówię kluczowe role w projektach BIM w kontekście stawianych im wymagań.

Role w zespole, czyli kto jest kim w projektach BIM

BIM nie jest celem, lecz narzędziem służącym osiągnięciu precyzyjnie zdefiniowanych celów. Kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego wykorzystania BIM w organizacji pełni wspomniany już BIM Menedżer (o kompetencjach na tym stanowisku więcej w dalszej części artykułu). Skoro jest menedżer, to jest też zespół. Spójrzmy na pozostałe role w zespole BIM:

· Menedżerowie Informacji

Dawniej nazywani BIM Menedżerami Informacji. To "trochę BIM Menedżerowie", którzy mogą mieć mniejsze kompetencje w zakresie modelowania 3D BIM, ale posiadają dużą wiedzę w zakresie zarządzania informacją, standaryzacji i wykorzystania narzędzi IT stosowanych w tych obszarach. Potrafią tworzyć mapy procesów i implementować je w narzędziach klasy CDE. Definiują i egzekwują standardy bezpieczeństwa i wymiany informacji. Kluczowa jest dla nich doskonała znajomość swojej organizacji, a co za tym idzie - umiejętność "wplatania" procesów i procedur BIM w istniejące w niej procesy wewnętrzne i zewnętrzne.

· Modelerzy BIM

Doskonale znają wykorzystywane przez siebie programy do tworzenia modeli 3D BIM nie tylko w zakresie typowych dostępnych opcji, ale również w zakresie możliwości automatyzacji swoich działań. Ważne, aby rozumieli istotę modeli BIM i różnice między modelami 3D CAD a 3D BIM, znali zasady parametryzacji i kontekstowości stosowanych w modelach BIM obiektów. Powinni znać i stosować zasady standaryzacji danych, interfejsów, zapisu informacji itd. Ważne, by rozumieli znaczenie i różnice pomiędzy stosowanymi w procesie BIM formatami plików natywnych i otwartych.

· Koordynatorzy modeli BIM

To najczęściej osoby z "przeszłością" modelerów BIM, ale posiadający dodatkowe kompetencje pozwalające im skutecznie koordynować modele branżowe w celu uzyskania jednego modelu wielobranżowego. Powinni znać dodatkowe narzędzia pozwalające dokonywać takiej integracji, weryfikować poprawność modeli, wykrywać kolizje, sprawdzać zgodność modeli z określonymi standardami, a w razie potrzeby definiować te standardy.

· Analitycy BIM

Inżynierowie różnych specjalności, którzy na bazie modeli BIM, korzystając z dedykowanego oprogramowania, potrafią wykonać różnorodne analizy związane z całym cyklem życia obiektu budowlanego (kosztorysy, harmonogramy, analizy energetyczne, optymalizacje rozwiązań ze względu na zdefiniowane wymagania zamawiającego itp.). Mogą też zajmować się przekształcaniem lub informacyjnym wzbogacaniem gotowych modeli na potrzeby realizacji (rozwiązania warsztatowe, prefabrykacja itp.).

BIM Menedżer - aktor pierwszego planu

Od BIM menedżerów oczekuje się, że będą efektywnie wdrażać i rozwijać BIM w ramach swojej organizacji. Aby sprostać tym wymaganiom, nawet ekspercka znajomość wybranych programów jest niewystarczająca. Niezbędna jest również obszerna, usystematyzowana wiedza o procesach tworzenia i zbierania oraz zarządzania informacją. A także umiejętności "miękkie".

BIM Menedżer powinien skutecznie komunikować, współpracować i rozumieć potrzeby, ale i ograniczenia wszystkich uczestników procesu projektowego i realizacji, w tym również zamawiającego. To, co nasi klienci wskazują jako kluczowe, to definiowanie wspólnych celów i współpraca wszystkich interesariuszy przy realizacji projektów BIM. A w przypadku współpracy międzybranżowej zarządzanie interesariuszami może nastręczyć nie lada trudności. Stąd niezwykle ważne jest rozwijanie często niedocenianych kompetencji społecznych.

"Druga noga" BIM Menedżera to szeroka wiedza techniczna i projektowa. BIM Menedżerowie to najczęściej doświadczeni koordynatorzy BIM, których kompetencje obejmują nie tylko aspekty związane z modelem 3D BIM, ale również wszelkie kwestie dotyczące zarządzania procesem informacyjnym wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz standaryzacją tego procesu. Znają procesy inwestycyjne, posiadają podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Posiadają szeroką wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania BIM, dostępnych narzędzi, kierunków rozwoju. Znają swoją organizację, a co za tym idzie - potrafią wpleść procesy BIM w istniejącą strukturę organizacji. Powinni znać najpopularniejsze, stosowane standardy i normy BIM.

Poszukując do zespołu BIM Menedżera, często potrzebujemy punktu odniesienia - czy nasz kandydat posiada profesjonalną wiedzę, wymaganą na tym stanowisku w rozumieniu standardów BIM na polskim rynku, jakie ma umiejętności i doświadczenie? W wielu branżach i zawodach potwierdzeniem kompetencji są certyfikacje. Tak jak wspomniałam, już jesienią można spodziewać się startu certyfikacji BIM Menedżerów realizowanej przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Praktycy, którzy spełniają wymagane kryteria bazowe, będą mogli przystąpić do egzaminu. Aktualne informacje w tym zakresie ECC BIM będzie publikować na swojej stronie internetowej. Certyfikacja to odniesienie do dobrych praktyk i standardów BIM, to również przynależność do profesjonalnej grupy zawodowej.

Zainteresowanych już teraz zapraszamy do zarezerwowania miejsca na szkoleniach przygotowujących do certyfikacji, które opracowaliśmy w partnerstwie z ECC BIM.


Agnieszka Graszewicz, Koordynator projektów szkoleniowych GRUPY ODITK, na podstawie wywiadu z Dariuszem Kasznia, Prezesem Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

19.04.2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

[więcej]
15.03.2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

[więcej]
18.01.2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

[więcej]
10.12.2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

[więcej]
27.11.2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

[więcej]
18.11.2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

[więcej]
22.10.2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

[więcej]
30.09.2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

[więcej]
29.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]
08.07.2019

Wódz z nerwami na wodzy

Jaka jest wspólna cecha menadżerów? Poza tym, że kierują ludźmi w organizacjach, zdecydowana...

[więcej]
27.05.2019

Załatwiony w białych rękawiczkach

Menadżerze, markę osobistą buduj wtedy, kiedy masz pracę.

[więcej]
08.04.2019

Głodni doceniania, czyli słów kilka o roli docenienia w miejscu pracy

Paradoks dzisiejszych czasów: mnożą się programy uznaniowe i benefitowe dla pracowników, a poziom...

[więcej]
26.03.2019

Złoto ukryte u konstruktorów, czyli Design For Assembly (DFA)

Realia pracy konstruktorów zwykle wyglądają tak, że menadżerowie oczekują od nich sporego tempa. Bo...

[więcej]
04.03.2019

Jak, a nie co – kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Ludzie odnoszący sukcesy i ich nieodnoszący mają takie same cele.

[więcej]