15/05/2019

BIM - siła kompetentnego zespołu

Ostatni rok to czas niezwykle intensywnego rozwoju BIM (Building Information Modeling) w Polsce. Potwierdzają to liczne konferencje i spotkania traktujące ten temat jako HOT. Branża poszukuje informacji, szczególnie tych, które dotyczą doświadczeń w realizacji projektów z wykorzystaniem BIM.

Ważkie pytania to: Jak podejść do wdrażania BIM? Jakich ludzi i z jakimi kompetencjami potrzebujemy?

Dotychczas wiedza i praktyka opierała się głównie na profesjonalizmie pojedynczych osób starających się wykorzystać BIM w swojej codziennej pracy. Brakowało w tym względzie punktów odniesienia. Stąd zakres obowiązków BIM Menedżera mógł wyglądać w praktyce znacząco różnie w odmiennych miejscach (na szczęście rynek się standaryzuje - w tym roku rusza projekt certyfikacyjny, który umożliwi praktykom BIM zdobycie i potwierdzenie kompetencji BIM Menedżera).

Zakres możliwości wykorzystania BIM nieustannie się poszerza, a co za tym idzie - kompetencje inżynierów uczestniczących w procesach budowlanych realizowanych zgodnie z BIM muszą być coraz szersze.

W tym artykule krótko omówię kluczowe role w projektach BIM w kontekście stawianych im wymagań.

Role w zespole, czyli kto jest kim w projektach BIM

BIM nie jest celem, lecz narzędziem służącym osiągnięciu precyzyjnie zdefiniowanych celów. Kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego wykorzystania BIM w organizacji pełni wspomniany już BIM Menedżer (o kompetencjach na tym stanowisku więcej w dalszej części artykułu). Skoro jest menedżer, to jest też zespół. Spójrzmy na pozostałe role w zespole BIM:

· Menedżerowie Informacji

Dawniej nazywani BIM Menedżerami Informacji. To "trochę BIM Menedżerowie", którzy mogą mieć mniejsze kompetencje w zakresie modelowania 3D BIM, ale posiadają dużą wiedzę w zakresie zarządzania informacją, standaryzacji i wykorzystania narzędzi IT stosowanych w tych obszarach. Potrafią tworzyć mapy procesów i implementować je w narzędziach klasy CDE. Definiują i egzekwują standardy bezpieczeństwa i wymiany informacji. Kluczowa jest dla nich doskonała znajomość swojej organizacji, a co za tym idzie - umiejętność "wplatania" procesów i procedur BIM w istniejące w niej procesy wewnętrzne i zewnętrzne.

· Modelerzy BIM

Doskonale znają wykorzystywane przez siebie programy do tworzenia modeli 3D BIM nie tylko w zakresie typowych dostępnych opcji, ale również w zakresie możliwości automatyzacji swoich działań. Ważne, aby rozumieli istotę modeli BIM i różnice między modelami 3D CAD a 3D BIM, znali zasady parametryzacji i kontekstowości stosowanych w modelach BIM obiektów. Powinni znać i stosować zasady standaryzacji danych, interfejsów, zapisu informacji itd. Ważne, by rozumieli znaczenie i różnice pomiędzy stosowanymi w procesie BIM formatami plików natywnych i otwartych.

· Koordynatorzy modeli BIM

To najczęściej osoby z "przeszłością" modelerów BIM, ale posiadający dodatkowe kompetencje pozwalające im skutecznie koordynować modele branżowe w celu uzyskania jednego modelu wielobranżowego. Powinni znać dodatkowe narzędzia pozwalające dokonywać takiej integracji, weryfikować poprawność modeli, wykrywać kolizje, sprawdzać zgodność modeli z określonymi standardami, a w razie potrzeby definiować te standardy.

· Analitycy BIM

Inżynierowie różnych specjalności, którzy na bazie modeli BIM, korzystając z dedykowanego oprogramowania, potrafią wykonać różnorodne analizy związane z całym cyklem życia obiektu budowlanego (kosztorysy, harmonogramy, analizy energetyczne, optymalizacje rozwiązań ze względu na zdefiniowane wymagania zamawiającego itp.). Mogą też zajmować się przekształcaniem lub informacyjnym wzbogacaniem gotowych modeli na potrzeby realizacji (rozwiązania warsztatowe, prefabrykacja itp.).

BIM Menedżer - aktor pierwszego planu

Od BIM menedżerów oczekuje się, że będą efektywnie wdrażać i rozwijać BIM w ramach swojej organizacji. Aby sprostać tym wymaganiom, nawet ekspercka znajomość wybranych programów jest niewystarczająca. Niezbędna jest również obszerna, usystematyzowana wiedza o procesach tworzenia i zbierania oraz zarządzania informacją. A także umiejętności "miękkie".

BIM Menedżer powinien skutecznie komunikować, współpracować i rozumieć potrzeby, ale i ograniczenia wszystkich uczestników procesu projektowego i realizacji, w tym również zamawiającego. To, co nasi klienci wskazują jako kluczowe, to definiowanie wspólnych celów i współpraca wszystkich interesariuszy przy realizacji projektów BIM. A w przypadku współpracy międzybranżowej zarządzanie interesariuszami może nastręczyć nie lada trudności. Stąd niezwykle ważne jest rozwijanie często niedocenianych kompetencji społecznych.

"Druga noga" BIM Menedżera to szeroka wiedza techniczna i projektowa. BIM Menedżerowie to najczęściej doświadczeni koordynatorzy BIM, których kompetencje obejmują nie tylko aspekty związane z modelem 3D BIM, ale również wszelkie kwestie dotyczące zarządzania procesem informacyjnym wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz standaryzacją tego procesu. Znają procesy inwestycyjne, posiadają podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Posiadają szeroką wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania BIM, dostępnych narzędzi, kierunków rozwoju. Znają swoją organizację, a co za tym idzie - potrafią wpleść procesy BIM w istniejącą strukturę organizacji. Powinni znać najpopularniejsze, stosowane standardy i normy BIM.

Poszukując do zespołu BIM Menedżera, często potrzebujemy punktu odniesienia - czy nasz kandydat posiada profesjonalną wiedzę, wymaganą na tym stanowisku w rozumieniu standardów BIM na polskim rynku, jakie ma umiejętności i doświadczenie? W wielu branżach i zawodach potwierdzeniem kompetencji są certyfikacje. Tak jak wspomniałam, już jesienią można spodziewać się startu certyfikacji BIM Menedżerów realizowanej przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Praktycy, którzy spełniają wymagane kryteria bazowe, będą mogli przystąpić do egzaminu. Aktualne informacje w tym zakresie ECC BIM będzie publikować na swojej stronie internetowej. Certyfikacja to odniesienie do dobrych praktyk i standardów BIM, to również przynależność do profesjonalnej grupy zawodowej.

Zainteresowanych już teraz zapraszamy do zarezerwowania miejsca na szkoleniach przygotowujących do certyfikacji, które opracowaliśmy w partnerstwie z ECC BIM.


Agnieszka Graszewicz, Koordynator projektów szkoleniowych GRUPY ODITK, na podstawie wywiadu z Dariuszem Kasznia, Prezesem Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

 

 

 

Autor artykułu
Agnieszka Graszewicz
22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

10/05/2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

27/04/2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

19/04/2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

15/03/2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

18/01/2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

10/12/2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

27/11/2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

18/11/2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

22/10/2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

30/09/2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...