30/09/2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym otoczeniu. Jak powinni działać liderzy, którzy chcą zapewnić swoim firmom regularny wzrost w „covidowych” czasach?

Covid-19 wytrącił wiele firm ze strefy komfortu. W niektórych branżach prawie całkowicie zahamował popyt, w innych zmienił jego strukturę. Pandemia miała i nadal ma wpływ na łańcuchy dostaw, dostęp do zasobów oraz dostęp do klientów. Zmieniają się zachowania klientów pośrednich i końcowych. W wielu sektorach gospodarki i w wielu firmach pod znakiem zapytania stanęły dotychczasowe metody sprzedaży oraz dotychczasowe oferty.

Zapewnienie firmie regularnego wzrostu w wyjątkowo zmiennym otoczeniu

Zarządzający firmami stają przed wieloma dylematami jednocześnie: Jak na "covidowym" rynku nadal generować stabilne przychody i zyski? Komu i co teraz sprzedawać? Czy zmienić rynki i segmenty, na których się działa, czy lepiej zmienić oferty? Czym grać, aby nadrobić spadki sprzedaży - czy można inaczej niż ceną? Jakimi kanałami docierać? Czy inwestować szybko w nowe, czy usprawniać dotychczasowe?

Szybka zmiana w sposobie działania na rynku jest nieunikniona, aby się utrzymać i dalej rosnąć.

Presja czasu wymusza dokonywanie zmian "w biegu", aby nie tracić szans rynkowych. Zarządzający mają mniej czasu (często też pieniędzy) na eksperymentowanie. Potrzebują reagować sprawnie i skutecznie. Taka sytuacja niesie ze sobą zwiększone ryzyko popełniania błędów. Czując presję, zarządzający i menadżerowie często działają "na skróty" i wracają do tego, co już stosowali i co już znają. A to w obecnych warunkach może nie przynieść takiego efektu, jak kiedyś.

Istotnym, bieżącym wyzwaniem menadżerów jest to, że stare metody myślenia i działania często nie sprawdzają się w nowych, "covidowych" realiach.

Przykładowo: Jeśli nasz obecny menadżer sprzedaży nie jest w stanie zahamować spadków sprzedaży, zatrudniamy nowego na jego miejsce, według tych samych kryteriów, co poprzedniego. Jednak nowy menadżer sprzedaży również nie jest w stanie poprawić wyników.

Dlaczego? Odpowiedzi może być wiele, ale co ważne - mogą one wykraczać poza sferę naszego dotychczasowego modelu sprzedaży. Może się bowiem okazać, że do tej pory sprzedawaliśmy produkty i zatrudniliśmy kolejnego menadżera z dobrym doświadczeniem w sprzedaży produktów. Tymczasem być może rynek przesuwa się właśnie w kierunku sprzedaży rozwiązań. Sprzedaż rozwiązań odbywa się w innym modelu niż sprzedaż produktów. Ktoś, kto nie ma w tym doświadczenia, prawdopodobnie nie odniesie od razu sukcesu, nawet jeśli jest bardzo skuteczny w sprzedaży produktów. Nasz nowy menadżer może nie zauważyć zmian rynkowych i nie zareaguje na nie właściwie, bo nie rozpozna symptomów czytelnych dla tych, którzy od długiego czasu sprzedają doradczo w modelu rozwiązań.

Jaki z tego wniosek? Firmy, które chcą zadbać o regularny wzrost w zmiennym otoczeniu rynkowym, potrzebują szerokiego i wnikliwego spojrzenia na swój biznes. Kluczowe jest właściwe zdefiniowanie i zrozumienie wyzwania, z jakim mierzy się w obecnej chwili firma, aby znaleźć właściwe rozwiązanie.

Równie ważne jest wypracowanie pomysłu na rozwiązanie, które będzie bardziej elastyczne i bardziej "odporne na szok" niż to dotychczasowe.

W obecnych czasach oczywiste problemy biznesowe mogą wymagać nieoczywistych odpowiedzi.

Oczywisty problem biznesowy - taki jak np. spadki sprzedaży - może być pochodną bardziej złożonych zmian w otoczeniu zewnętrznym lub wąskich gardeł wewnątrz firmy i może wymagać nieoczywistej odpowiedzi, wykraczającej poza obszar samej sprzedaży, a wkraczającej w pozostałe obszary firmy i jej modelu biznesowego lub jego otoczenia.

Wypracowanie takiego typu odpowiedzi wymaga wnikliwej diagnozy, która pozwoli właściwie rozpoznać przyczyny i skutki oraz wyłonić te najważniejsze, priorytetowe dźwignie wzrostu.

"Zwinne" narzędzia

Warunki rynkowe wymagają tego, by koncepcje zmian były wypracowywane sprawnie, a same zmiany były wdrażane w możliwie szybkim tempie.

I tu pada zasadnicze pytanie: Jak to wszystko ze sobą pogodzić?

Od kilku lat współpracuję jako doradca z firmami, których ambicją jest wzrost w coraz bardziej konkurencyjnych warunkach. Z tej współpracy wyłania się przejrzysty wniosek, że firm obecnie nie stać na działanie "na wyczucie".

Liderzy, którzy chcą swojej firmie zapewnić dalszy wzrost, muszą korzystać z najnowocześniejszej wiedzy i metodologii, aby sprostać coraz bardziej złożonym wyzwaniom w szybkim tempie.

Dlatego wspierając klientów w opracowywaniu strategii wzrostu ich biznesu, posługuję się "zwinnymi" narzędziami strategicznymi, z powodzeniem stosowanymi przez środowisko firm technologicznych.

"Zwinne" narzędzia nie mnożą teoretycznych bytów. Pozwalają analizować biznes w prosty i przejrzysty sposób oraz szybko docierać do sedna problemu.

Moje doświadczenie w pracy z klientami pokazuje, że takie narzędzia równie dobrze sprawdzają się w branżach, które nie są typowo technologiczne, zarówno na rynkach B2B, jak i B2C. Kreowane przy ich pomocy rozwiązania bieżących wyzwań biznesowych, przy odpowiednim moderowaniu, powstają sprawnie i pozwalają szybko weryfikować biznesowe fikcje.

Siła pracy zespołowej

Równie ważnym czynnikiem sukcesu w sprawnej zmianie strategii biznesowej, obok narzędzi, jest metodologia oparta o pracę zespołową.

Z moimi klientami zawsze pracuję zespołowo. Mówię o sobie, że moją rolą jest wybór i dostarczenie właściwych narzędzi i przykładów oraz zadanie zespołowi menadżerów odpowiednich pytań w odpowiedniej kolejności. W procesie czuwam, aby jego uczestnicy przy mojej pomocy razem dochodzili do przełomowych wniosków, na podstawie których wypracowujemy nowe pomysły i rozwiązania.

Zaletą zespołowej pracy nad rozwiązaniem strategicznym jest wykorzystanie dynamiki grupowej. Przy odpowiednim doborze uczestników ma ona korzystny wpływ na tempo oraz ilość uzyskiwanych danych i informacji.

Żyjemy w czasach, kiedy brak aktualnej wiedzy na temat trendów i tego, co się dzieje wokół nas w biznesowym świecie, może kosztować utratę dotychczasowej pozycji rynkowej.

Grupie łatwiej jest wygenerować więcej potencjalnie ważnych informacji. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi oraz praktycznego doświadczenia biznesowego pozwala mi najpierw sprawnie ukierunkować poszukiwania zespołu, a następnie filtrować informacje i koncentrować się na tych najważniejszych.

I wreszcie kwestia, którą często poruszają moi klienci: Co zrobić, aby nowe rozwiązanie strategicznie - nowa oferta, nowa strategia sprzedażowa czy nowy model biznesowy - zaczęło jak najszybciej działać i przynosić rezultaty?

Wdrożenie z sukcesem

Klamrą zamykającą dobrą strategię jest dobrze zorganizowane wdrożenie.

Kluczem do sukcesu jest właściwe określenie celów, etapów pracy, spodziewanych rezultatów oraz właściwy podział zadań. Przy bardziej złożonych projektach nie do przecenienia jest również praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami tych, którzy będą ich liderami. Ich wiedza o historii poprzednich projektów pozwala często uniknąć niepotrzebnych ryzyk i wąskich gardeł.

A jeśli firma nie posiada w danym momencie wystarczających zasobów własnych, by taki projekt właściwie zorganizować i uruchomić?

Podobnie jak w przypadku zatrudnienia do wypracowania rozwiązania strategicznego zewnętrznego konsultanta, tutaj również firma może zdecydować, by wesprzeć się zewnętrzną pomocą.

Program Akceleracyjny

Opracowaliśmy autorski Program Akceleracyjny, który służy sprawnemu wypracowywaniu rozwiązań przynoszących wymierne i regularne wyniki biznesowe.

Program łączy moje najlepsze doświadczenia z zakresu budowania strategii rynkowych i wieloletnie kompetencje GRUPY ODITK z zakresu ich wdrażania. Program jest każdorazowo dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy klienta.

W ramach programu proponujemy wypracowanie praktycznych rozwiązań nastawionych na wymierne rezultaty oraz wsparcie we wdrożeniu. Polegamy na sprawdzonym procesie i narzędziach oraz pracy zespołowej ekspertów z teamem klienta. Wspólnie z klientem doprowadzamy do przełomu w myśleniu o dźwigniach wzrostu jego firmy.

Więcej informacji na temat programu:

· Program akceleracyjny - rozwiązania dla wzrostu rynkowego firm

 

Agnieszka Węglarz - konsultant, strateg, trener. Ekspert GRUPY ODITK. Zajmuje się budowaniem strategii rynkowych. Specjalizuje się w transformacji modeli biznesowych, segmentacji klientów, budowaniu oferty wartości oraz sprzedaży doradczej. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie menadżerskie, wiedzę trenerską oraz wypróbowane narzędzia.

Polecane:

 

 

Autor artykułu
22/04/2024

Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

15/03/2024

Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

12/02/2024

Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

24/10/2023

Cisza – negocjacyjne złoto

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonych negocjacji. Wydajemy budżety, walczymy o budżety, umowy,...

25/09/2023

Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

30/08/2023

Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...

31/07/2023

Poczucie szczęścia u pracowników – droga do budowania odpowiedzialności w zespole

Powiem to wprost – jeżeli chcesz mieć odpowiedzialnych ludzi, musisz zadbać o ich poczucie...

3/07/2023

Data storytelling – jak opowiadać o danych?

Współcześni inżynierowie i menadżerowie to nie tylko osoby zarządzające procesami, projektami czy...

12/06/2023

Talenty i mocne strony - podejście na nowe czasy

W 2018 roku Instytut Gallupa przeprowadził badania, z których wynika, że ludzie mający okazję...

22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...