06.08.2018

Zator ogłoszony, czyli BIM w zamówieniach publicznych już w Polsce

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Długo oczekiwana inwestycja w centrum miasta. Przebudowa, która ułatwi życie wielu mieszkańcom.

Trzy... dwa... jeden... wykonawca zaczyna prace. I nagle okazuje się, że pod ziemią znajduje się ceglana ściana, prawdopodobnie pozostałość po bastionie. Do akcji wkraczają archeolodzy - na dwa lata.

Co taka sytuacja oznacza dla inwestora? Przede wszystkim przekroczenie harmonogramu, a co za tym idzie również budżetu. Kary umowne, niezadowolenie mieszkańców, utratę dofinansowania...

Czy tych komplikacji można uniknąć? Tak. Wykorzystując BIM (Building Information Modeling) do analizy wykonalności i właściwego przygotowania inwestycji.

W wielu krajach BIM od lat stanowi wymóg w inwestycjach publicznych. W lipcu 2018 BIM w przetargach publicznych stał się faktem również w Polsce.

BIM na rynku europejskim

W lutym 2014 Unia Europejska wydała dyrektywę o wdrożeniu BIM we wszystkich krajach Unii w ciągu 2 lat. W Europie liderami w zakresie wdrażania BIM jest Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie. Warto powiedzieć, że długofalowa strategia wprowadzania BIM w Wielkiej Brytanii zakłada, że do 2025 roku koszty budowy i utrzymania obiektów zostaną obniżone o 33%.

Przykładowo w innych krajach UE sytuacja wygląda następująco:

Dania
· 2006 - ustawa - dofinansowanie projektów BIM z budżetu państwa,
· 2014 - 74% inwestycji modelowanych.

Hiszpania
· 2018 - obowiązek BIM w sektorze publicznym.

Niemcy
· 2013 - powołanie Komisji BIM,
· 2015-2017 - ogłoszono cztery projekty pilotażowe,
· 2020 - obowiązek BIM w projektach transportowych.

Czas na Polskę

13 lipca 2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłosiła przetarg na realizację inwestycji: "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28".

Zadanie ma charakter projektu pilotażowego BIM, będącego częścią programu pilotażowych wdrożeń BIM (uruchomionego w 2017 roku przez MIB). Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem technologii i standardu BIM.

Jest to pierwszy przetarg zamawiającego publicznego w obszarze infrastruktury, którego celem jest wdrożenie metodologii BIM na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowej.

Przetarg ten z wielu względów jest czymś zupełnie nowym na naszym rynku:

1. Przy ocenie ofert kryteria pozacenowe mają wyższą wagę niż kryterium ceny. Waga kryteriów pozacenowych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to 60%, a cena tylko 40%.

2. Waga kryteriów pozacenowych związanych z wykorzystaniem metodologii BIM to aż 37%.

3. Po raz pierwszy precyzyjnie zostały określone cele wprowadzenia metodologii BIM dla określonej inwestycji.

4. Zarówno cele BIM określone przez zamawiającego, jak i pozacenowe kryteria oceny ofert związane z BIM zostały zdefiniowane na podstawie analizy możliwości i kompetencji firm obecnych na rynku. W tym celu po raz pierwszy został przeprowadzony przez zamawiającego dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami tej inwestycji. Dzięki temu GDDKiA określiła wymagania, które są możliwe do spełnienia przez wiele podmiotów obecnych na naszym rynku. Pozwoli to uniknąć sytuacji spotykanych w ostatnich latach, gdy wymagania BIM zamawiającego były nieadekwatne do możliwości i kompetencji firm obecnych na rynku.

5. Aby mieć pewność, że Inżynier Kontraktu będzie gotowy uczestniczyć w realizacji wybranych celów BIM dla tej inwestycji, został przeprowadzony również dialog techniczny z potencjalnymi Inżynierami Kontraktu.

6. Zamawiający, mając świadomość, że projekt ma również charakter edukacyjny dla rynku, uzupełnił dokumentację przetargu o dokumenty wzorcowe, które mogą być wykorzystane przez potencjalnych oferentów.

Wsparcie w zakresie przygotowania procesu BIM w GDDKiA realizuje zespół ekspertów Fundacji EccBIM (Europejskie Centrum Certyfikacji BIM).

Korzyści dla inwestora

BIM (Building Information Modeling) to metodologia dobrze znana architektom, projektantom i generalnym wykonawcom. Zdecydowanie mniejszą świadomość mieli do niedawna inwestorzy, czy też firmy zarządzające budynkami i infrastrukturą, choć to oni osiągają największe korzyści z wykorzystania BIM już na etapie planowania inwestycji. Ich mniejszy apetyt na BIM spowodował rozpowszechnienie po stronie generalnych wykonawców przekonania, że BIM to pieśń przyszłości i można go stosować jedynie "wewnętrznie", czyli na własny użytek.

Potencjał BIM wykorzystuje się jednak w pełni wtedy, gdy obejmuje cały proces inwestycyjny.

BIM dla inwestorów oznacza:

  • transparentność - poprzez zmianę sposobu myślenia o inwestycji (inwestor wraz z wykonawcą zaczynają szukać korzyści wspólnie);
  • efektywniejsze planowanie inwestycji i większą stabilność procesu inwestycyjnego;
  • lepszą komunikację między podmiotami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym (merytoryczne rozwiązywanie problemów i brak niedomówień); · redukcję ryzyka inwestycyjnego,
  • znacząco niższe/przewidywalne koszty eksploatacyjne;
  • realizację inwestycji w planowanym terminie (!).

Mówiąc krótko: BIM = -30% całkowitych kosztów (budowa i eksploatacja) w całym cyklu życia obiektu.

Efektywne stosowanie BIM wymaga udziału wszystkich jego uczestników, ich świadomości, wiedzy i otwartości komunikacyjnej. Ważne są tu zarówno kompetencje związane z zarządzaniem procesem BIM oraz te komunikacyjne.

Tylko świadomość inwestorów, w tym publicznych, pozwoli na osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowania metodologii BIM w całym procesie budowlanym. A korzyści są niezaprzeczalnie wymierne. Czas pokaże czy "Zator" to zapowiedź prawdziwej zmiany.

Agnieszka Graszewicz, Koordynator projektów szkoleniowych GRUPY ODITK


Polecane artykuły:

 

21.06.2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

[więcej]
07.06.2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

[więcej]
24.05.2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

[więcej]
10.05.2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

[więcej]
27.04.2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

[więcej]
19.04.2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

[więcej]
15.03.2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

[więcej]
18.01.2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

[więcej]
10.12.2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

[więcej]
27.11.2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

[więcej]
18.11.2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

[więcej]
22.10.2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

[więcej]
30.09.2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

[więcej]
29.09.2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

[więcej]
28.09.2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

[więcej]
04.09.2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

[więcej]
22.08.2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

[więcej]
04.08.2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

[więcej]
30.07.2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

[więcej]
29.06.2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

[więcej]
15.06.2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

[więcej]
01.06.2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

[więcej]
27.04.2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

[więcej]
06.04.2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

[więcej]
30.03.2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

[więcej]
23.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

[więcej]
13.03.2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

[więcej]
03.03.2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

[więcej]
24.02.2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

[więcej]
29.01.2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

[więcej]
16.12.2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

[więcej]
04.12.2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

[więcej]
15.11.2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

[więcej]
28.10.2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

[więcej]
08.10.2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

[więcej]
17.09.2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

[więcej]
26.08.2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

[więcej]
06.08.2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...

[więcej]
29.07.2019

Czy opłaca się inwestować w personal branding kadry menadżerskiej?

Czy inwestując w markę osobistą menadżera, nie pomagamy mu w gładkim przejściu do konkurencji?...

[więcej]