SEBASTIAN HAŁACZKIEWICZ

Jako trenera i konsultanta wyróżnia go silne zorientowanie na właściwe wykorzystanie systemów informatycznych w sterowaniu produkcją i procesach ją wspierających. Klienci cenią go za rzeczowość i dokładność w omawianiu prezentowanych zagadnień oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z uczestnikami szkoleń.

Jako trenera i konsultanta wyróżnia go silne zorientowanie na właściwe wykorzystanie systemów informatycznych w sterowaniu produkcją i procesach ją wspierających. Klienci cenią go za rzeczowość i dokładność w omawianiu prezentowanych zagadnień oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z uczestnikami szkoleń.

Trener i Konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w firmach z branż Automotive, EMS i TSL. Dysponuje praktyczną wiedzą w zakresie planowania produkcji, zakupów operacyjnych i strategicznych, gospodarki magazynowej, sterowania zapasami, zarządzania master data, obsługi klienta oraz  transportu i spedycji. Tworzył procedury i mapy procesów, opracowywał i wdrażał projekty optymalizacyjne na poziomie lokalnym i grupowym. Zajmował się analizowaniem i prognozowaniem popytu, badaniem jego odchyleń i wychwytywaniem anomalii. Propagator kultury pracy opartej na wskaźnikach KPI.

Specjalizuje się w tematach związanych planowaniem produkcji, analizą zapasów i zwiększaniem wydajności procesów logistycznych, z wykorzystaniem możliwości systemów klasy ERP i WMS.

Przeprowadził szkolenia i/lub doradzał m.in. dla: Magna, Majami, Gli-Therm, Kongskilde, Konstal, Zehnder, Allcomp, Manufaktura Bolesławiec, Kaps