Komunikacja zarządcza – wyróżnik skutecznego menadżera

Uczymy menadżerów, jak w jasny sposób przekazać informacje i jednocześnie wpływać na postawy pracowników, by osiągali założone wyniki.

JAK TO ROBIMY

KONCENTRACJA NA REZULTACIE

Wspólnie z uczestnikami szkolenia analizujemy wyzwania, przed jakimi stoją. Szukamy najlepszych sposobów na przekazanie oczekiwań wobec zespołów. Dbamy o to, by komunikacja zarządcza była jasna, zwięzła i kompletna oraz wzbudzała u pracowników poczucie odpowiedzialności za osiągnięty rezultat.

BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI

Pogłębiamy wiedzę menadżerów z zakresu psychologii kontaktu i rozpoznawania stylów komunikacyjnych pracowników. W celu zwiększenia efektywności komunikacji, ćwiczymy dopasowywanie stylu wypowiedzi do rozmówcy.

UŻYTECZNE MODELE ROZMÓW

Dzielimy się z uczestnikami użytecznymi modelami rozmów, które pomogą im przygotować się do rzeczywistych spotkań z pracownikami.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Delegowanie zadań - jak w motywujący sposób przekazać cel do realizacji

 • Monitorowanie postępów - jak docenić za efekty i podtrzymać zaangażowanie

 • Feedback jako narzędzie wzmacniające pozytywne zachowania i wygaszające niepożądane

 • Typy komunikacyjne - jak się do nich dostosować

 • Rozmowa nagradzająca i siła jej oddziaływania

 • Przydatne modele:
  • struktura expose
  • przekazywanie niepopularnych wiadomości
  • egzekwowanie oczekiwań i stawianie granic
  • dyscyplinowanie - drabinka interwencji
  • rozmowa zwalniająca

 • Komunikacja podczas konfliktu w zespole

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Sesja on the job
Szkolenie
Komunikacja zarządcza
Po
Symulator Zachowań Menadżerskich

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki