Strategia firmy – gramy do jednej bramki

Wyznaczamy kierunek prowadzący organizację do wzrostu. Koncentrujemy cały zespół wokół obranego drogowskazu, dzięki czemu strategia zyskuje poparcie i nie traci dynamiki pod naporem bieżących wyzwań.

JAK TO ROBIMY

STRATEGIA NA ŚCIANIE CZY W REALU

Strategia to zwykle zestaw celów wyrażonych językiem zrozumiałym dla Rady Nadzorczej. Dbamy o to, by cele strategiczne dotyczyły także perspektywy klienta, procesów i pracowników (Balanced Score Card, N.E.W.S.®, Hoshin Kanri), co ułatwia potem operacjonalizację strategii. Strategię uważamy za gotową w momencie, gdy cele ogólne zostają zdekomponowane na cele poszczególnych obszarów organizacji.

KULTURA ZJADA STRATEGIĘ NA ŚNIADANIE (P. Drucker)

Formułując strategię myślimy o jej naturalnym zakorzenieniu w codzienności organizacyjnej i planujemy inicjatywy, które mają to wesprzeć. Kultura organizacyjna stanowi środowisko, w którym strategia albo będzie funkcjonować, albo zostanie uśmiercona. To pracownicy wspierają realizację celów bądź im zaprzeczają.

ZDERZENIE PERSPEKTYW

Do analizy strategicznej angażujemy kluczowe osoby w organizacji. Ich perspektywy pozwolą spojrzeć na aktualną sytuację firmy w kompleksowy sposób. Jednocześnie uzyskamy ich poparcie dla inicjatyw, które sami zaprojektują i poprowadzą.

MONITORING PROGRESU

Pracując nad strategią rozumiemy jak istotne jest jej wdrożenie. Wiele rozwiązań strategicznych traci dynamikę pod naporem bieżących wyzwań. Dlatego definiując cele strategiczne, planujemy check pointy. Pozwoli nam to sprawdzać gdzie jesteśmy na naszej drodze i nie tracić z oczu inicjatyw prowadzących organizację do wzrostu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Analiza strategiczna
  • Krok 2 Warsztat strategiczny
  • Krok 3 Sesje follow-up

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki