Agile + Waterfall , czyli hybrydowe zarządzanie projektem w czasach VUCA

W maksymalnie praktyczny sposób 'destylujemy' z najpopularniejszych podjeść projektowych to, co najlepsze i uczymy zwinnie poruszać się pomiędzy nimi. Dzięki temu budujemy umiejętność sprawnego stawiania i realizacji celów, aby dostarczać wartość biznesową w przewidywalny sposób.

JAK TO ROBIMY

PROJEKTOWY GPS

Uczymy trafnie wybierać z obu podejść, ponieważ wiele biznesów potrzebuje być Agile i Waterfall jednocześnie, w różnych obszarach swojej działalności. Szkolenie nawiguje, do czego i kiedy używać każdego z nich dla maksymalnej skuteczności.

REALNE DOŚWIADCZENIE

Szkolenie opieramy na realistycznym, dynamicznym case study. Dzięki temu uczestnicy budują głębokie zrozumienie licznych narzędzi i technik projektowych oraz ich miejsca w zarządzaniu przedsięwzięciem.

PRAGMATYCZNE PODEJŚCIE

Zarówno podejście zwinne (agile), jak i klasyczne (waterfall) do realizacji projektów ma swoje wady i zalety. Budujemy świadomość i umiejętność pragmatycznego zastosowania w rzeczywistym przedsięwzięciu tego, co najefektywniejsze.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Project management - różne podejścia

 • Ustanawianie projektu - cele biznesowe i produktowe
 • Otoczenie - interesariusze, ryzyko, ograniczenia, dynamika
 • Struktura zarządcza i zasoby w projekcie - decyzyjność i elastyczność
 • Zespół i komunikacja - motywacja kluczem do sukcesu
 • Zwinne vs klasyczne podejścia do projektu i cykle życia

Realizacja zwinna

 • Kluczowe koncepcje zwinności - adaptacja, inspekcja, transparencja
 • Iteracyjność i role projektowe
 • Zakres - Backlogi i spotkania w rygorze czasu
 • Kanban, daily, retrospektywa dla każdego typu projektów

Podejście klasyczne

 • Dobry start projektu i trójkąt projektu w praktyce
 • WBS, harmonogram, budżet - narzędzia i techniki
 • Realizacja i monitoring projektu oraz zarządzanie zmianami
 • Zakończenie projektu - co z tego wyniesiemy

Łączenie podejść - waterfall i agile

 • Modele łączenia zwinnego i klasycznego podejścia w jednym projekcie
 • Kiedy użyć których narzędzi, co współgra, a co ze sobą nie działa
 • Typowe pułapki i antywzorce
 • To ludzie robią projekty - o motywacji w dynamicznym środowisku raz jeszcze
 • Przykłady i benchmarki z czasów VUCA

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki