4/07/2022

Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im zaproponowano, a jaki wybrali/-by sobie sami? Te pytania to mały test tego, jak zmieniają się metody rozwoju i na ile rytm tej zmiany jest zgodny z tym, co dzieje się wokół.

Jakiś czas temu w jednym z naszych artykułów pokazaliśmy, jak ostatnie dwa lata zmieniły formułę działań rozwojowych. W tym tekście odniosę się do zakresu rozwoju - czyli co się zmienia, a co zostaje, jak było i z jakim skutkiem.

Co boli menedżera - dzień nie jak co dzień

Upraszczając: codzienne wyzwania menedżera to przede wszystkim zmienność otoczenia zewnętrznego, w którym funkcjonuje organizacja. Dziś nie jest takie jak wczoraj, a jutro będzie inne niż dziś. To już wiemy. Wewnątrz organizacji nie jest inaczej. Wzmożona rotacja pracowników jest odczuwana dość powszechnie. Badania pokazują, że w ciągu ostatnich 2 lat pracę zmieniło 33% Polaków (badania Pracuj.pl, 2022). W tym samym raporcie możemy zobaczyć, że wiele osób decyduje o zmianie pracy... właśnie teraz (36% badanych aktywnie szuka nowego zatrudnienia, a 83% jest otwarta na otrzymanie oferty nowej pracy). "Wielka rezygnacja" (ang. Great Resignation lub Big Quit), która rozpoczęła się w USA i Europie Zachodniej zawitała również na nasz rynek. Odejścia, często tych najlepszych, bolą - nie tylko kosztują, ale są realnym zagrożeniem dla ciągłości operacyjnej.

Menedżer działa w bardziej nieprzewidywalnym otoczeniu. Mierzy się ze złożonymi problemami, a decyzje często zmuszony jest podejmować pod presją, ponieważ ich niepodejmowanie bywa obarczone wyższym ryzykiem. I często jest z tym sam, bo rzeczywistość hybrydowa zwiększyła dystans między ludźmi nie tylko fizycznie. Zmniejszyła też spontaniczny przepływ informacji i tzw. wiedzy niejawnej.

Uczenie się w społeczności menedżerskiej

Na jaki rozwój ma apetyt ten menedżer? Jest złakniony wymiany wiedzy, tipów, dróg na skróty od innych menedżerów, którzy działają w podobnej jak on rzeczywistości. Chciałby dobrych praktyk na to, jak jest "tu i teraz" od towarzyszy w boju. W czasie szkoleń oczekuje od trenera benchmarków i szybkich tipów. W sieci sam szuka dla siebie tematycznego forum i jest uczestnikiem grup zawodowych. To jest wyraźna potrzeba rozwojowa, którą wskazują sami menedżerowie, gdy ich o to spytamy.

Ten rozwój potrzebuje dedykowanej formuły również wewnątrz organizacji. Coraz większą popularnością cieszą się więc tematyczne warsztaty czy spotkania, w których prowadzący nie uczy ani nie szkoli, ale facylituje dyskusje menedżerów. On "tylko" a raczej "aż" ułatwia zabieganym menedżerom konstruktywny i efektywny dialog o ważnych dla nich sprawach. Do niedawna wierzono, że taka wymiana wiedzy uda się przy okazji czegoś innego (np. przeglądu, szkolenia albo integracji). Już nie. Rozwój poprzez wymianę dobrych praktyk (często niedoceniane "20" w modelu 70 - 20 - 10) potrzebuje dedykowanej platformy. Oprócz szkoleń, a często - zamiast nich. Takie spotkania są samodzielną propozycją rozwojową dla menedżerów albo częścią programów rozwojowych. Istotnie wspierają zarządzanie wiedzą niejawną w organizacji.

Trendy dotyczące kompetencji menedżerów przyszłości

Po drugiej stronie mamy globalne trendy dotyczące tzw. kompetencji menedżera przyszłości. Zachęcam do lektury raportu World Economic Forum nt. 10 kluczowych kompetencji przyszłości.

Poniżej wskażę kilka nieintuicyjnych trendów w zakresie rankingu kompetencji 2025:

  • Top of the top w rankingu zajmuje krytyczne myślenie i analiza. Nie - krytykanckie, ale takie, które kwestionuje założenia dotyczące rzeczywistości i status quo, bo przecież rzeczywistość się stale zmienia. Ta kompetencja wyraźnie wskoczyła na szczyt klasyfikacji, wskazując jak istotna staje się umiejętność analizy w zderzeniu z niejednoznacznością i dużą ilością danych. Warto spojrzeć na temat również w kontekście nowej grupy kompetencji ogólnobiznesowych (Business Acumen), której znaczenie dla pełnienia swojej roli przez menedżerów będzie coraz większe.
  • Aktywne uczenie się - to arcyciekawa metakompetencja, która pojawiła się na podium. Czy wiesz, że do 2025 roku 50% z nas będzie musiało się przekwalifikować, czyli nauczyć się nowych rzeczy, a innych oduczyć? Coraz szybsze zmiany będą wynikać choćby z dostępu do technologii. Czy wyobrażasz sobie w obliczu takich wyzwań menedżera, który się nie uczy?
  • Mocne miejsce w badaniach mają nadal kompetencje społeczne związane z pracą z ludźmi. Różnie nazywane, ale dotyczą leadershipu (budowania zaangażowania, współpracy nie tylko w zespole, ale także w relacjach poziomych) i odporności psychicznej. Od lat miały swoje zacne miejsce w rankingach, ale teraz nie tak wysokie, jak dotychczas.

Co na to HR? Rozwój, który dostaje menedżer

Jaki rozwój dostanie ten menedżer w swojej organizacji? Na ile działania rozwojowe pozostają w linii z aktualnymi trendami? Ze sporym prawdopodobieństwem rozwój będzie dotyczył kompetencji społecznych związanych z pracą z ludźmi. Dlaczego tak się stanie?

Po pierwsze badania zaangażowania prowadzone wewnątrz organizacji, ale też te globalne Instytutu Gallupa, jednoznacznie pokazują spadek zaangażowania pracowników. Ludzie odchodzą - to widać, to boli i to... się mierzy. Gdzie lokuje się odpowiedzialność za niskie zaangażowanie pracowników? Z różnych powodów - właśnie w menedżerach. Co zatem robimy? Rozwijamy menedżerów w obszarach "miękkich", by budowali zaangażowanie. Mamy zaadresowany problem i możemy powiedzieć: uff.

Powiedzmy jasno: rozwój kompetencji miękkich jest i będzie potrzebny - nadal mamy tu ogromne luki. Po drugie społeczny background HR uwrażliwia na te właśnie aspekty rzeczywistości i był zawsze trafiony. Wiele zespołów ds. rozwoju swój zakres definiuje właśnie w tym obszarze. Budżety na rozwój merytoryczny lokowane są w poszczególnych jednostkach biznesowych. I super, bo ilość szkoleń technicznych i metodycznych, które teraz są tam potrzebne, stale rośnie. Jednak ten rozwój nie zastąpi kompetencji ogólnobiznesowych jak ww. krytyczne myślenie, analizowanie i strategizowanie, dostarczanie wartości czy agility. Kompetencji, które mają stać się powszechne w organizacji. To one będą stanowić kod Managera 2025. Jeśli każdy Manager nie będzie przygotowany do swojej zmieniającej się roli, trudno oczekiwać spektakularnych efektów biznesowych.

Trendy - i co dalej?

Co to pokazuje w mojej opinii? Menedżer - jak GPS - najpierw sam potrzebuje orientować się, gdzie jest w swoim kontekście organizacyjnym czy rynkowym i - co krytyczne - chcieć się o tym uczyć. Dopiero potem wiarygodnie popracuje ze swoimi ludźmi i innymi menedżerami w organizacji - wtedy będzie spójny z tym, co mówi.

Jak widać sprawne działanie w rzeczywistości VUCA wymaga mocnej podbudowy kompetencji ogólnobiznesowych - rozumienia szerszego i aktualnego kontekstu organizacyjnego i rynkowego, w którym działa menedżer. Jest to spójne z "bólami" menedżera, o których pisałam wcześniej. Tyle, że on często chciałby tipów na już, bo działa operacyjnie, a wiele jego "bólów" ma rozwiązania spoza "katalogu emergency". Dlatego potrzebujemy rozwoju strategicznej i organizacyjnej perspektywy, w której kluczowe będzie krytyczne myślenie i analiza. W aktualnym kontekście biznesowym koncentracja na zadanych KPI's nie będzie już wystarczała. Menedżer staje przed wyzwaniem dostarczania wartości do organizacji w dłuższej perspektywie. Ta ogromna zmiana stawia menedżera w zupełnie nowej roli.

Zmiana formatu rozwoju?

Uważam, że rozwój menedżerów zmieni się - punkt ciężkości rozwoju przejdzie na uczenie się od innych w mniejszych, sytuacyjnie powołanych społecznościach. Szkolenia będą stanowić mocny i konieczny impuls inicjujący ten rozwój. Jednak w ślad za nimi potrzebne będą efektywne platformy do dzielenia się wiedzą, praktykami i "bólami" - zarówno w formie spotkań F2F, online, digital, ale na pewno inicjowanych i stymulowanych zewnętrznie.

Pojawi się więcej szkoleń ogólnobiznesowych i związanych z metodykami pracy (projektowej, procesowej, zwinnej, innowacyjnej). Będą mniej skupione na teorii - bo łatwo jest ją zdobyć samodzielnie w sieci - a w zamian za to mocno bazować na ekspertyzie prowadzącego i uczeniu się przez doświadczenie: własne, innych menedżerów czy też oparte na symulacjach.

Rozwój się zmienia. Mamy do tego dwa mocne impulsy: rozwojowy apetyt samych menedżerów, jak i wyniki badań dotyczących kompetencji przyszłości. Na ile rozwój proponowany menedżerom w Twojej organizacji uwzględnia te trendy? Czy zmiany w działaniach rozwojowych podążają za rytmem zmian w otoczeniu zewnętrznym?

 

Danuta Dunajska - Dyrektor obszarów Consulting i Szkolenia specjalistyczne, GRUPA ODITK

 

 

 

Autor artykułu
Danuta Dunajska
22/04/2024

Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

15/03/2024

Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

12/02/2024

Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

24/10/2023

Cisza – negocjacyjne złoto

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonych negocjacji. Wydajemy budżety, walczymy o budżety, umowy,...

25/09/2023

Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

30/08/2023

Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...

31/07/2023

Poczucie szczęścia u pracowników – droga do budowania odpowiedzialności w zespole

Powiem to wprost – jeżeli chcesz mieć odpowiedzialnych ludzi, musisz zadbać o ich poczucie...

3/07/2023

Data storytelling – jak opowiadać o danych?

Współcześni inżynierowie i menadżerowie to nie tylko osoby zarządzające procesami, projektami czy...

12/06/2023

Talenty i mocne strony - podejście na nowe czasy

W 2018 roku Instytut Gallupa przeprowadził badania, z których wynika, że ludzie mający okazję...

22/05/2023

Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

5/04/2023

Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...

21/03/2023

Menadżer Coachem – czyli jak prowadzić pracownika w świecie BANI

Coaching menadżerski, temat znany od dawna, dziś przeżywa swój renesans. Dlaczego? Bo żyjemy w...

14/02/2023

Nie jestem szefem - po co mi marka osobista w Internecie?

Z marką osobistą jest jak z pogodą - zawsze jakaś jest. Nie każdemu będzie to odpowiadać! Nawet...

31/01/2023

TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

7/12/2022

Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....

21/11/2022

Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

8/11/2022

Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...

17/10/2022

Quiet quitting – wyzwanie dla menedżera

Praca na „pół gwizdka”, „mi to lotto”, „co ubijesz, to ujedziesz”, „jak zarobić, żeby się nie...

19/09/2022

Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

10/08/2022

Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...

20/06/2022

Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...

23/05/2022

Jeśli pracownik umie, ale nie chce – jak wzmacniać motywację i zaangażowanie?

Poznaj Roberta. Pracuje w firmie od dłuższego czasu. Świetnie radzi sobie ze wszystkimi, nawet...

17/05/2022

Kiedy pracownik nie umie, ale chce – przywództwo sytuacyjne w świeżej odsłonie

Ewa rozpoczyna pracę na produkcji. Porusza się po firmie i przydzielonych zadaniach jak we mgle....

11/04/2022

Gorące, klimatyczne okazje biznesowe

W biznesie rzadko jakiś trend jest tak jednoznaczny i długoterminowy jak aktualna fala zmian...

14/03/2022

Od inżynierii produktu do inżynierii wartości – Value Engineering

Projektowanie produktów i usług powinno być wyraźnie połączone z potrzebami ich odbiorców. Czy tak...

14/02/2022

Trendy w rozwoju menadżerów

Ostatnie dwa lata zmieniły krajobraz naszych biur i sposób pracy. Model pracy hybrydowej zostanie z...

17/01/2022

Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

13/12/2021

Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...

22/11/2021

Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

4/10/2021

Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianym częściej i...

20/09/2021

Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

7/09/2021

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...

30/08/2021

Na szerokie wody mnie weź – onboarding w zdalnym wydaniu

Nie zawsze łatwa decyzja o odejściu z poprzedniej firmy, nowe środowisko i zadania, a to wszystko w...

30/07/2021

Klimatyczny wstrząs dla biznesu - „Fit for 55”

Trudno nie dostrzegać symptomów zmian klimatu. Nie tylko zarządzający, ale też pracownicy firm na...

9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

10/05/2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.