Lean IT

Pomagamy wykorzystać potencjał Lean IT. Uczymy korzystania z narzędzi, które podnoszą efektywność zarządzania produktami i usługami IT, a także zwiększają końcową satysfakcję klientów.

JAK TO ROBIMY

KLUCZOWY JEST KLIENT

Podczas szkolenia wspólnie identyfikujemy klienta zespołu IT. Określamy jego potrzeby i to, za co jest skłonny zapłacić. Wyjaśniamy jak oczekiwania klienta, w Lean nazywane VoC (Voice of Customer), opisać i sparametryzować.

ELIMINOWANIE STRAT

Tworzymy mapę strumienia wartości. Analizujemy ją pod kątem tego, na czym najbardziej zależy klientom danego procesu, które elementy stanowią wartość dodaną, a które są wymagane regulacjami. Uczymy identyfikowania obszarów, które są zbyt kosztowne, działają zbyt wolno lub generują zbyt dużo błędów.

WYMIAR PRAKTYCZNY

Uzbrajamy w praktyczne narzędzia służące podnoszeniu jakości i wydajności procesów. Pokazujemy jak ocenić, czy poszczególne działania budują wartość dodaną dla klienta i eliminować te, które jej nie wnoszą.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

 • • Voice of Customer (VOC)
 • • Kano model
 • • Critical to quality (CTQ)
 • • SIPOC
 • • Value Stream Map (VSM)
 • • Push, Pull
 • • Just-in-time (JIT)
 • • Key Performance Indicator (KPI)
 • • Operational Process Efficiency(OPE)
 • • Skills & Knowledge Matrix
 • • Performance dialogue
 • • Visible management
 • • Kaizen
 • • DMAIC
 • • Pareto analysis
 • • Ishikawa analysis
 • • 5 Whys
 • • Lean leadership
 • • AURRA model
 • • Go and see

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Warsztat koncentrujący
Szkolenie
Lean IT
Po
Warsztat wdrożeniowy

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki