Finanse dla niefinansistów (moduł I) – świadomość finansowa

Uczymy jak interpretować kluczowe wskaźniki finansowe i jak stać się wiarygodnym partnerem controllera i innych działów. Pokazujemy wpływ podejmowanych decyzji na rentowność i płynność finansową organizacji.

JAK TO ROBIMY

KONTEKST BRANŻOWY

Omawiane zagadnienia ilustrujemy przykładami znanymi uczestnikom z ich praktyki biznesowej. Dzięki temu rozwiązywane problemy i ćwiczenia są realistyczne, a nabyte umiejętności łatwo wykorzystać w swoim miejscu pracy.

DOBRE DECYZJE

Analizujemy wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Uczymy podejmować decyzje w oparciu o kryterium opłacalności i przewidywać ich skutki finansowe.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Słowniczek ekonomiczno-finansowy

  • Źródła efektywności przedsiębiorstwa i jej ocena na bazie sprawozdań finansowych

  • Metody amortyzacji aktywów trwałych

  • Działanie "tarczy podatkowej"

  • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Pigułka wiedzy
Szkolenie
Finanse dla niefinansistów (moduł I)
Po
Refresher

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki