Finanse dla niefinansistów (moduł II) – trafne decyzje biznesowe

Dostarczamy wiedzy na temat zasad i metod efektywnej kontroli zarządczej. Uczymy jak sprawnie korzystać z narzędzi rachunkowości zarządczej.

JAK TO ROBIMY

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Pracujemy na konkretnych przykładach. Wyjaśniamy w jaki sposób decyzje podejmowane przez menadżerów wpływają na przychody i strukturę kosztów, a w konsekwencji na wyniki finansowe i wartość firmy.

DOSTARCZAMY KNOW-HOW

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami analitycznymi (w Excel), służącymi podejmowaniu decyzji biznesowych. Po szkoleniu otrzymują poznane arkusze kalkulacyjne, które mogą wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

INNOWACYJNA FORMA

Szkolenie może zostać zrealizowane w formie warsztatu lub w formule wykorzystującej grę symulacyjną "STRATEGIA".

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Decyzje inwestycyjne

  • Metody oceny ryzyka inwestycyjnego i analiza wrażliwości

  • Zarządzanie kapitałem obrotowym

  • Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)

  • Elementy rachunkowości zarządczej

  • Polityka cenowa firmy

  • Cena optymalna - symulacja
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...