Finanse dla niefinansistów (moduł II) – trafne decyzje biznesowe

Dostarczamy wiedzy na temat zasad i metod efektywnej kontroli zarządczej. Uczymy jak sprawnie korzystać z narzędzi rachunkowości zarządczej.

JAK TO ROBIMY

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Pracujemy na konkretnych przykładach. Wyjaśniamy w jaki sposób decyzje podejmowane przez menadżerów wpływają na przychody i strukturę kosztów, a w konsekwencji na wyniki finansowe i wartość firmy.

DOSTARCZAMY KNOW-HOW

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami analitycznymi (w Excel), służącymi podejmowaniu decyzji biznesowych. Po szkoleniu otrzymują poznane arkusze kalkulacyjne, które mogą wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

INNOWACYJNA FORMA

Szkolenie może zostać zrealizowane w formie warsztatu lub w formule wykorzystującej grę symulacyjną "STRATEGIA".

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Decyzje inwestycyjne

  • Metody oceny ryzyka inwestycyjnego i analiza wrażliwości

  • Zarządzanie kapitałem obrotowym

  • Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)

  • Elementy rachunkowości zarządczej

  • Polityka cenowa firmy

  • Cena optymalna - symulacja

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Pigułka wiedzy
Szkolenie
Finanse dla niefinansistów (moduł II)
Po
Refresher

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki