Finanse i strategia – szkolenie w formule grywalizacyjnej

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się poprzez działanie, zgodnie z koncepcją Learning by Doing. Przejmując rolę Zarządu ‘wirtualnej firmy’, zdobywają i systematyzują wiedzę w obszarze finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.

JAK TO ROBIMY

PRAKTYCZNA WIEDZA I DOŚWIADCZANIE

W poszczególnych blokach szkolenia uczestnicy otrzymują od trenera porcję wiedzy, a następnie wykorzystują ją do podejmowania decyzji w symulacji zarządzania przedsiębiorstwem. Pracując w zespołach, odpowiadają za „wirtualną firmę”. Budują jej strategię, opracowują ofertę rynkową i zarządzają płynnością, by realizować cele finansowe wyznaczone przez właścicieli. Wspólnie z ekspertem prowadzącym szkolenie analizują skutki podjętych działań.

SZEROKIE HORYZONTY

Program szkolenia opracowaliśmy tak, by kształtowało umiejętność patrzenia na firmę jako system naczyń połączonych. Uczestnicy podejmują decyzje z różnych obszarów biznesowych (zakupy, sprzedaż, inwestycje i inne) oraz doświadczają ich konsekwencji.

AKTYWIZUJĄCA FORMUŁA

Formuła szkolenia motywuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa. Każdy uczestnik ma przypisaną konkretną rolę i uczestniczy w podejmowaniu decyzji zarządczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Słownik świata finansów: strategia, przychód, dochód, koszt, wydatek, marża, zysk, bilans, rachunek zysków i strat, cash flow, stopa procentowa - nominalna, realna, rzeczywista, KPI, Capex, Opex, GM, EBIT, EBITDA, ROS, ROE, ROCE i inne

  • Strategia sukcesu - jak ją tworzyć?

  • Źródła efektywności przedsiębiorstwa

  • Polityka cenowa - z perspektywy marketingu i w podejściu kosztowym

  • Zarządzanie kapitałem obrotowym

  • Elementy rachunkowości zarządczej

  • Decyzje inwestycyjne (prognozowanie przepływów gotówkowych związanych z inwestycją, procedura oceny opłacalności inwestycji)
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...