Manager as a Team Navigator® – practical leadership

Uczymy menadżerów jak wspólnie z zespołem osiągać wzrost w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zamiast mówienia o przywództwie, pokazujemy jak je ‘robić’.

JAK TO ROBIMY

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

Innowacyjność szkolenia polega na tym, że dostarcza mindset, toolset i skillsset. Menadżerowie wiedzą jak tworzyć środowisko wysokiej efektywności i większego zaangażowania.

PRACA NA LUKACH

Skuteczność szkolenia wspiera krótki kwestionariusz on-line, który pozwala określić potrzeby rozwojowe menadżerów w zakresie przywództwa. Wyniki są bazą do pracy indywidualnej menadżera podczas szkolenia. Omawiane są rzeczywiste bariery efektywności konkretnego zespołu i przyczyny ich powstawania.

NARZĘDZIA DO PRACY Z ZESPOŁEM

Koncentrujemy się na pracy menadżera z całym zespołem. Szkolenie umożliwia zmianę zachowania na co dzień – dostarczamy odpowiedzi na pytanie: „co mam ROBIĆ jako lider?”

WYŁĄCZNA LICENCJA

Program szkolenia jest licencyjny. GRUPA ODITK ma na niego wyłączną licencję w Polsce.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Przywódca jako nawigator zespołu. Trzy kroki nawigacji.

  • Zanim poprowadzisz zespół: mapa interesariuszy, trening budowania w zespole świadomości interesariuszy i koncentracji zespołu wokół ich potrzeb. Techniki pull i push w prowadzeniu spotkań z zespołem, praca pytaniami.

  • 4 role przywódcze: Strateg i Wizjoner, Motywator, Mediator i Coach, Taktyk.

  • Strateg i wizjoner. Model FPPC w prowadzeniu dyskusji z zespołem.

  • Motywator i ambasador wartości. Model OFC w prowadzeniu dyskusji z zespołem.

  • Mediator i coach. Budowanie kompetencji przywódcy w zakresie pracy z przekonaniami zespołu. Model doprowadzania do przełomu.

  • Taktyk. Planowanie i egzekwowanie. Analizator celów krytycznych, model podsumowywania spotkań.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki