Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Team - bądź zmianą

Dostarczamy zespołom GPS do odnajdywania się w zmianach - aktualnej i przyszłych. Korzystając ze sprawdzonego globalnie procesu nawigacyjnego N.E.W.S.®, pokazujemy zespołom jak proaktywnie odpowiadać na dynamikę zmian organizacji i rynku.

JAK TO ROBIMY

ODPOWIEDŹ NA ZMIENNOŚĆ

Stymulujemy nowe podejście do zmian, które zwykle są wpisane w rzeczywistość organizacyjną. Zespoły muszą nie tylko reaktywnie się do nich adaptować. Proces nawigacyjny N.E.W.S.® uczy proaktywnego wchodzenia w zmianę. Pokazuje zespołowi, jak odnajdować swoje szanse i wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy.

KOMPAS N.E.W.S.®

N.E.W.S.® dostarcza zespołowi narzędzi, by nadać strategiczny kierunek, a następnie go wdrożyć. Posługując się metaforą kompasu, wspólnie wyznaczamy Północ, po czym przekraczamy bariery dalszego rozwoju.

ZESPOŁOWO

N.E.W.S.® mocno angażuje cały zespół. Podczas warsztatu zespoły doprecyzowują podział ról i zadań. Zaczynają postrzegać siebie jako część większej całości, a nie samotną wyspę. W efekcie dostrzegają swoich interesariuszy, dla których istnieją.

KU REZULTATOM

Proces nawigacyjny zapewnia menadżerom helicopter view, dając efekt własności. Uczy dyscypliny w podejmowaniu strategicznych inicjatyw, a potem ich egzekwowania. Pozwala świętować sukces w dojściu na wyznaczoną Północ. Pierwsze spotkanie spina wytyczenie celów, zbudowanie planu taktycznego i podziału odpowiedzialności. Kolejne spotkania monitorują podjęte ustalenia.

PRZEBIEG

1. Diagnoza

  • badanie on-line ustalające aktualną perspektywę zespołu w zakresie kluczowych barier wzrostu (na koniec projektu jest ono przedmiotem ewaluacji),
  • wywiady z przełożonym, który jest beneficjentem procesu i z członkami zespołu,
  • zakontraktowanie celów na proces.

2. Warsztat nawigacyjny - wspólnie z zespołem "podróżujemy" z kompasem, doprowadzając do przełomu w każdej z istniejących barier wzrostu.

3. Plan taktyczny wdrożenia, podział odpowiedzialności.

4. Warsztaty follow-up: 3 krótkie warsztaty przeglądowe (również w formie on-line), skonstruowane wokół aktualizacji planu.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki