Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Team - bądź zmianą

Dostarczamy zespołom GPS do odnajdywania się w zmianach - aktualnej i przyszłych. Korzystając ze sprawdzonego globalnie procesu nawigacyjnego N.E.W.S.®, pokazujemy zespołom jak proaktywnie odpowiadać na dynamikę zmian organizacji i rynku.

JAK TO ROBIMY

ODPOWIEDŹ NA ZMIENNOŚĆ

Stymulujemy nowe podejście do zmian, które zwykle są wpisane w rzeczywistość organizacyjną. Zespoły muszą nie tylko reaktywnie się do nich adaptować. Proces nawigacyjny N.E.W.S.® uczy proaktywnego wchodzenia w zmianę. Pokazuje zespołowi, jak odnajdować swoje szanse i wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy.

KOMPAS N.E.W.S.®

N.E.W.S.® dostarcza zespołowi narzędzi, by nadać strategiczny kierunek, a następnie go wdrożyć. Posługując się metaforą kompasu, wspólnie wyznaczamy Północ, po czym przekraczamy bariery dalszego rozwoju.

ZESPOŁOWO

N.E.W.S.® mocno angażuje cały zespół. Podczas warsztatu zespoły doprecyzowują podział ról i zadań. Zaczynają postrzegać siebie jako część większej całości, a nie samotną wyspę. W efekcie dostrzegają swoich interesariuszy, dla których istnieją.

KU REZULTATOM

Proces nawigacyjny zapewnia menadżerom helicopter view, dając efekt własności. Uczy dyscypliny w podejmowaniu strategicznych inicjatyw, a potem ich egzekwowania. Pozwala świętować sukces w dojściu na wyznaczoną Północ. Pierwsze spotkanie spina wytyczenie celów, zbudowanie planu taktycznego i podziału odpowiedzialności. Kolejne spotkania monitorują podjęte ustalenia.

PRZEBIEG

1. Diagnoza

  • badanie on-line ustalające aktualną perspektywę zespołu w zakresie kluczowych barier wzrostu (na koniec projektu jest ono przedmiotem ewaluacji),
  • wywiady z przełożonym, który jest beneficjentem procesu i z członkami zespołu,
  • zakontraktowanie celów na proces.

2. Warsztat nawigacyjny - wspólnie z zespołem "podróżujemy" z kompasem, doprowadzając do przełomu w każdej z istniejących barier wzrostu.

3. Plan taktyczny wdrożenia, podział odpowiedzialności.

4. Warsztaty follow-up: 3 krótkie warsztaty przeglądowe (również w formie on-line), skonstruowane wokół aktualizacji planu.


N.E.W.S.®

Dowiedz się więcej o tej metodologii.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

Wiedza Efektywność osobista
Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...