Operacyjne Przywództwo Sytuacyjne – rozwijanie kompetencji i motywacji

Ten selektywny program rozwojowy oparty na modelu operacyjnego zarządzania Blancharda sprawi, że menadżerowie będą skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania w zespole. Będą umieli dopasowywać sposoby działania do poziomu dojrzałości pracownika i dzięki temu elastycznie trafiać w dwa filary efektywności - MOTYWACJĘ i KOMPETENCJE. W efekcie - wzrośnie zarówno produktywność, jak i satysfakcja pracowników.

JAK TO ROBIMY

STAWIAMY NA WDROŻENIE

Pracujemy z koncepcją Blancharda od blisko dwóch dekad i zauważyliśmy, że mimo swojej intuicyjności i znajomości wśród liderów – nie jest ona powszechnie i trafnie wykorzystywana w praktyce menadżerskiej. Chcemy to zmienić.

JESTEŚMY ELASTYCZNI

Zależy nam na rezultatach i dopasowaniu do potrzeb klienta - dlatego proponowane przez nas działania rozwojowe mają charakter selektywny. Jesteśmy elastyczni – klient może wybrać zarówno gotowy wariant usługi, jak i jego poszczególne elementy (szczegółowe informacje poniżej).

MÓWIMY JĘZYKIEM BIZNESU, A NIE MODELU

Dopasowujemy narzędzia, przykłady i działania rozwojowe do środowiska pracy – szczególnie dla kadry menadżerskiej z obszaru produkcyjnego i biznesowego. Dylematy menadżerskie osadzone są w zrozumiałych dla liderów działaniach operacyjnych. Dlatego do każdego z obszarów stworzyliśmy odrębny kwestionariusz. Dysponujemy– wersją „produkcyjną” i „biznesową”.

BAZUJEMY NA WARTOŚCIACH WAŻNYCH DLA KAŻDEGO LIDERA I ORGANIZACJI

Dążymy do efektywności łączącej perspektywy liderów i pracowników. Wraz z uczestnikami analizujemy etapy rozwoju poszczególnych pracowników w ich zespołach. Wypracowujemy najlepsze podejście odpowiadające dojrzałości pracownika i typowi zadań, jakie otrzymuje. Nasze działania koncentrujemy na 5 filarach operacyjnego zarządzania sytuacyjnego: ELASTYCZNOŚCI- ODPOWIEDZIALNOŚCI - SKUTECZNOŚCI - AUTONOMII – ZAANGAŻOWANIU.

MOŻLIWOŚCI DO WYBORU

Wariant usługi - proponujemy dwa opcje - "BETTER" i "THE BEST".

W opcji "BETTER" znajdują się:

1. Pre-work (kwestionariusz stylów zarządzania operacyjnego)

2. Indywidualne sesje feedbackowe 1:1

3. Praktyczne warsztaty operacyjnego przywództwa sytuacyjnego

4. Post-work (indywidualne zadanie wdrożeniowe)

W opcji "THE BEST" znajdują się:

1. Pre-work (kwestionariusz stylów zarządzania operacyjnego)

2. Indywidualne sesje feedbackowe 1:1

3. Praktyczne warsztaty operacyjnego przywództwa

4. Post-work (indywidualne zadanie wdrożeniowe)

5. Follow-up (warsztaty wymiany dobrych praktyk) LUB rozwojowe sesje coachingowe z e-learningiem

Program warsztatów

Poniżej przedstawiamy program praktycznych warsztatów operacyjnego przywództwa:

 • Przywództwo w erze "new normal" - makrotrendy.
 • Omówienie stylów Operacyjnego Przywództwa Sytuacyjnego. Analiza indywidualnych wyników kwestionariusza online. Z jakiego stylu najczęściej korzystam? Jaki styl preferuję? Co to oznacza dla mnie i zespołu?
 • Operacyjne Przywództwo Sytuacyjne - motywacja i kompetencje pracowników.
 • Diagnoza poziomu motywacji i kompetencji D1, D2, D3, D4 w kontekście wybranego zadania.
 • Jak dopasowywać cele i zadania do poziomu dojrzałości oraz wieku pracownika?
 • Kogo instruować, a komu delegować zadania?
 • Dobór sposobu i dopasowanie częstotliwości monitoringu przebiegu oraz efektów pracy.
 • Formułowanie celów, by były źródłem motywacji pracowników o różnej dojrzałości i w różnym wieku. Zlecanie zadań w sposób sprzyjający budowaniu samodzielności, zaangażowania i odpowiedzialności.
 • Informacja zwrotna jako drogowskaz dla zespołu. Pojęcie, cele i zasady konstruktywnego feedbacku.
 • Model udzielania informacji zwrotnej (FUKO).
 • Rozmowa wzmacniająca - jak rozmawiać z pracownikami, by chciało im się chcieć?
 • Jakie interwencje podejmować w sytuacji napotkanych trudności?
 • Wypełnienie Indywidualnych Planów Działania w oparciu o mapowanie zespołu pod kątem dopasowania stylu Operacyjnego Przywództwa Sytuacyjnego.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Program możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniami i warsztatami online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...